KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kari Hannus, Kokoomus, 89

Oma esittely

Toimin Porin apulaiskaupunginjohtajana. Työssäni pyrin kehittämään Poria ja Satakuntaa paremmaksi paikaksi elää. Työn ja koulutuksen lisäksi tarvitsemme myös "säpinää", kulttuuria, vapaa-ajan harrasteita ja erilaisia tapahtumia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kari Hannus:

Pitkässä juoksussa emme voi velkaantua tähän tahtiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kari Hannus:

Sitä on jo kiristetty. Rankka verotus tapaa talouskasvun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kari Hannus:

Pitkällä tähtäyksellä kyllä, mutta 2025 ei ole realistinen aika luopua aivan kokonaan esimerkiksi maakaasun tai turpeen käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kari Hannus:

Julkinen sektori voi myös järjestää palveluita eikä tuottaa niitä itse.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kari Hannus:

Ruotsin kieli on meille tärkeää kulttuurillisesti. Olemme osa pohjoismaista yhteisöä. Kaksikielisesä maassa jokaisen on hyvä osata toistakin kieltä ainakin jonkin verran.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kari Hannus:

Pienet kunnat eivät pysty tulevaisuudessa tarjoamaan monimutkaisia ja tasokkaita palveluja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kari Hannus:

Palkkojen alentaminen ei ole realistista Suomessa. Sen sijaan palkankorotusten tulee jatkossa olla hyvin maltillisia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kari Hannus:

Ruotsin malli, jossa raha seuraa potilasta, on hyvä tavoite.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kari Hannus:

Kuntapohjaisessa järjestelmässä on se hyvä puoli, että palvelut ovat suoraan vaaleilla valittujen valtuutettujen päätettävissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kari Hannus:

Periaatteessa vapaa kilpailu on hyväksi, mutta esimerkiksi Ruotsissa siitä on taksialalla syntynyt ongelmia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kari Hannus:

En usko veron realistisuuteeen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kari Hannus:

Ainakaan hallitusohjelmassa ei saa sulkea pois mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kari Hannus:

Puolustuksemme tulee olla uskottavaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kari Hannus:

Kannatan avoimempaa yhteiskuntaa, johon on helpompi tulla ja lähteä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kari Hannus:

Tässä on kysymys tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kari Hannus:

Koulujärjestelmään kuuluu tietynasteinen kuri olennaisena asiana, mutta nykypäivän ongelmat koulussa ovat niin monimutkaisia, ettei niitä kuria lisäämällä ratkaista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kari Hannus:

Perinteisten arvojen lisäksi kannatan kansainvälistymistä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Ne ei vät ole millään lailla ristiriidassa kodin, uskonnon ja isänmaan kanssa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kari Hannus:

Järjestämisvastuu voidaan pitää kunnilla ja tuotanto ostaa tehokkaammalta yksityissektorilta. Erityisesti tukipalvelujen ja teknisten palvelujen osalta tämä on mahdollista, mutta harkiten myös muiden. Tilaaja- ja valvontaosaamista on lisättävä, jotta ylilyönneiltä vältytään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kari Hannus:

Verotuksen lisääminen tappaa myös talouskasvun ja kääntyy siten itseään vastaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kari Hannus:

Tuloerot sinänsä ovat luonnollinen ja välttämätönkin asia, mutta ne eivät saa olla liian suuret. Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta on palkittava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kari Hannus:

Uskon, että pystymme pitämään pitkässä juoksussa nykyisen tasoiset palvelut, mutta uusia palveluita pitää lisätä hyvin harkiten.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kari Hannus:

Talouskasvu ja ympäristöasiat eivät ole ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kari Hannus:

Tämähän on jo nykytilanne lainsäädännön mukaan. Lievät ympäristövaikutukset on kuitenkin hyväksyttävä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset