KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Martin Ylikännö, Keskusta, 37

Oma esittely

Olen 42-vuotias yrittäjä Huittisista eteläisestä Satakunnasta. Ehdokkaana minulle ovat tärkeitä talouteen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät kysymykset. Koen olevani enemmän kakun kasvattaja kuin jakaja. Yhteiskunta voi selvitä velvoitteistaan vain huolehtimalla taloutensa kestävyydestä ja terveydestä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Martin Ylikännö:

Julkinen talous on saatava tasapainoon. Velkaa ei voida määrättömästi vain lisätä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Martin Ylikännö:

Työn verotusta pitäisi päin vastoin pyrkiä mahdollisuuksien mukaan alentamaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Martin Ylikännö:

Ydinvoima on ainoa teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä perusvoimavaihtoehto tällä hetkellä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Martin Ylikännö:

Varsinkin kotimaisen turpeen käyttöä on syytä lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Martin Ylikännö:

Suhteessa yksityiseen sektoriin julkinen on liian suuri. Koska yksityistä ei voida nopeasti kasvattaa, on pienennettävä julkista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Martin Ylikännö:

Mielestäni tämä kysymys ei ole mielekäs. Suomessa on satoja tärkeämpiä kysymyksiä avoimena.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Martin Ylikännö:

Työn pitää aina olla ykkösvaihtoehto. Esim. työssäkäyntialuetta voidaan laajentaa nykyisestään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Martin Ylikännö:

Jokainen, joka Suomessa on onnistunut keräämään varallisuutta, on osallistunut myös yhteiskunnan rahoitukseen verojen muodossa. Kansalainen voi tietysti omilla varoillaan hankkia perustason ylittäviä palveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Martin Ylikännö:

Mielestäni erilaiset aukioloaikarajoitukset eivät ole tätä päivää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Martin Ylikännö:

Vain, jos tällä saavutetaan säästöjä tai parempia palveluja. Toistaiseksi näytöt ison kunnan ylivertaisuudesta puuttuvat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Martin Ylikännö:

Nykyistä joustavampi sopiminen mahdollistaisi mm. vajaakuntoisten nykyistä paremman työllistämisen. Mikään yritys ei pysty maksamaan palkkaa yli työntekijän työpanoksen tuottavuuden.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Martin Ylikännö:

Ei ole myöskään kasvukeskuksissa asuvien etu, että niihin pakataan entistä enemmän väkeä kilpailemaan rajallisista asunto- yms. resursseista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Martin Ylikännö:

Tehokkaimmat mallit palvelutuotantoon on saatava käyttöön. Yksityisillä yrityksillä on annettavaa näissä asioissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Martin Ylikännö:

Kustannustehokas palvelutuotanto on oltava mahdollista myös jatkossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Martin Ylikännö:

Vapaa kilpailu toimii muillakin aloilla. Miksei takseissa?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Martin Ylikännö:

Kokonaisuus on plussalla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Martin Ylikännö:

Euroopassa pitää ylipäätään olla tarkkana siinä, miten paljon omaa yrityssektoriamme säännellään ja rankaistaan suhteessa muihin kilpailijayrityksiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Martin Ylikännö:

Suomessa on pulaa työkykyisistä ja -haluisista työnhakijoista. Jos tällaisia on saatavilla ETA-maiden ulkopuolelta, en näe syytä rajoittaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Martin Ylikännö:

Samaa sarjaa kuin "pakko-Ruotsi". Ei mitenkään tärkeä tai ehdoton kysymys minulle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Martin Ylikännö:

Kunnat eivät "tuo" maahan turvapaikanhakijoita, joten niille ei pidä sälyttää kustannuksiakaan. Valtio vastatkoon näistä kuluista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Martin Ylikännö:

Lapsettomana en ole tämän asian tuntija mutta yleisen elämänkokemuksen nojalla näin voisi olettaa olevan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Martin Ylikännö:

Ihan käypiä arvoja. Tosin uskonnon sekoittaminen politiikkaan ei ole suotavaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Martin Ylikännö:

Haettaessa tehokkaimpia mahdollisia toimintamalleja, yksityisillä yrityksillä on paljon annettavaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Martin Ylikännö:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Nyt on sopeutusten ja leikkausten aika. Kokonaisveroaste ei saa nousta. Korkeintaan painotuksia voidaan perustellusti muuttaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Martin Ylikännö:

Nykyisellä tulopohjalla näin on.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset