KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Vuorela, Keskusta, 36

Oma esittely

Olen maatalous- ja matkailuyrittäjä, aiemmin toimin Rautakirjalla kioskiesimiehenä. Perheeni nuoret pitävät minut selvillä opiskelijaelämän arkipäivästä ja oma työ maatalousyrittäjien arjesta. Mieheni kanssa lypsämme lehmiä, viljelemme maata ja hoidamme metsiä, lisäksi meillä on pari vuokramökkiä. Olen kymmenettä vuotta mukana politiikassa sekä kunta- että maakuntatasolla, lisäksi olen mukana mm. ProAgria Lännen hallituksessa nyt kymmenettä vuotta. Haluan olla mukana rakentamassa sellaista Suomea, missä tunnistetaan eri alueiden ja ihmisten voimavarat ja pyritään saamaan ne hyötykäyttöön. Maaseutu ja kaupungit tarvitsevat toisiaan ja Suomi tarvitsee kaikkia kansalaisiaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Vuorela:

Meillä pitää olla rohkeutta kyseenalaistaa hyvinvointiyhteiskunnan perusteita - ovatko kaikki etuudet ja palvelut keskeisiä ihmisten toimeentulolle

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Vuorela:

Ei nykyistä enempää, solidaarisuudellakin täytyy olla raja

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Vuorela:

Ellei ydinvoimaa lisätä, pitää jokaisen kertoa, mistä on valmis luopumaan. Tähän ei välttämättä sisälly paljon uusien rakentamista, mutta esim. Loviisan käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan, mitä sitten tapahtuu?

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Vuorela:

Kivihiilen käyttöä tulee koko ajan vähentää, mutta onko täydellinen luopuminen realismia? Turve on suomalainen luonnonvara, joka tuo työtä ja toimeentuloa, silti meille jää suojeltaviakin soita Suomeen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Vuorela:

Työtä tekeviä käsiä meillä ei ole liikaa, ei kaikkialla edes tarpeeksi, mutta virkamieskoneistoa joka työllistää itse itsensä byrokratian kiemuroilla on rukattava uuteen uskoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Vuorela:

Kielten opiskelu on rikkaus ja suomalaisen peruskoulun päättäneen nuoren kielitaito on ulkomailla ihmetyksen aihe. Heikko ruotsin kielen taito ei saa kuitenkaan olla esteenä työnsaannille edes valtion viroissa, asiakas ehtii kyllä odottaa muutaman minuutin ruotsia taitavaa virkailijaa :)

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Vuorela:

Tämä' on hankala kysymys, toisaalta näin pitäisi olla, mutta silloin pitää myös varmistaa, että työn vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa (esim. kulkuyhteydet ja kustannukset)

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Vuorela:

Näinhän se pitää mennä, samalla huomioiden riittävät käyttövarat muuhun elämiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Vuorela:

Itse muuttaisin aikoja vanhaan malliin, mitä järkeä on pitää ravintolaa auki neljään saakka aamulla, kun väki tulee paikalle puolen yön jälkeen ja on valmiiksi siinä kunnossa, ettei heille lain mukaan saisi enää mitään myydäkään? Toisaalta, jos tässä haetaan tuntumaa esim. pyhäpäivien aukioloaikoihin, sen jättäisin kyllä työnantajan päätettäväksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Vuorela:

Kuntien määrää vähentämällä ei säästöjä synny, ellei samalla esim. pureta 5 vuoden työsuojaa. Perustuslakia pitää kunnioittaa ja kuntalainenhan äänestää asioista jaloillaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Vuorela:

Paikallinen sopiminen reunaehdoilla varustettuna tulee sallia, se on yksi keino työllisyyden lisäämiseksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Vuorela:

Ellei koko Suomea pidetä asuttuna, ei puu liiku metsistä eikä ruoka maatiloilta, sillä vain asutuilla alueilla tiet pysyvät liikennöitävässä kunnossa. Pitää myös huomioida, etteivät kaupunkiseudutkaan pysty reagoimaan liian äkillisiin rakennemuutoksiin, sillä varat eivät riitä tarvittavien palvelujen rakentamiseen. Verontasausjärjestelmä on hyvä tapa, samalla tavallahan toimivat tulonsiirrot yhteiskunnassamme. Valtionosuudet ovat korvausta valtion kunnille sälyttämistä tehtävistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Vuorela:

Ei täysin samanlaiseen, mutta se on tunnustettava, että yksityinen sektori tarvitaan julkisen rinnalle palveluntuottajaksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Vuorela:

Kuntahan ne palvelut loppuviimeksi maksaa, joten sillä pitää olla myös päätösvaltaa. Lisäksi pitää muistaa, että alueet ovat erilaisia, eikä hyviä käytäntöjä kannata purkaa vain, jotta saadaan muka yhdenvertaiset palvelut kaikille - tämähän ei koskaan tule toteutumaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Vuorela:

Harmaa talous varmasti rehottaisi ilman tiettyjä säädöksiä, mutta pitää kysyä, voidaanko joitakin rajoituksia purkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Vuorela:

Tällä hetkellä ai maatalousyrittäjä oikein löydä hyötyjä - mutta pitkässä juoksussa todennäköisesti totta

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Vuorela:

Jos tämä tulee joka tapauksessa koskemaan suomalaisiakin, olisi ehkä järkevämpää olla mukana

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Vuorela:

Meillä on optio olemassa, se riittäköön tällä hetkellä. Mikäli esim. Ruotsi päättää hakea jäsenyyttä, on asiaa Suomessakin mietittävä uudelleen. Toistaiseksi en näe syytä jäsenyyden hakemiselle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Vuorela:

Lisäksi maamiinat takaisin rajalle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Vuorela:

Tällä hetkellä en näe tarvetta helpotuksille, mutta työperäistä maahanmuuttoa kyllä tarvitaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Vuorela:

Lain pitää lähteä siitä, että jokainen on sen edessä tasa-arvoinen ulkoisiin seikkoihin katsomatta. Muuten emme ole oikeusvaltio.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Vuorela:

Tulen pienestä kunnasta, missä asutus on vielä hajallaan kylissä, eikä joukkoliikenne juurikaan toimi. Mielestäni tässä pitää ajatella myös näitä turvapaikanhakijoita ja heidän edellytyksiään integroitua yhteiskuntaan, ilman kulkumahdollisuuksia ja aina "erilaisina" heidän sopeutumisensa vaikeutuu huomattavasti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Vuorela:

Olen sen verran vanhanaikainen, että mielestäni lapsilla pitää olla säännöt joiden mukaan eletään. Koulu joutuu liiaksi elämään vanhempien ehdoilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Vuorela:

Enpä ole vielä huomannut, että näissä arvoissa olisi jotain perustavanlaatuista pielessä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Vuorela:

Pitkässä juoksussa tässä on kyse siitä, kuka päättää kustannuksista - jos palvelut ulkoistetaan, ulkoistetaan myös päätösvalta pois siltä, joka maksaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Vuorela:

Liian helppoa - joskus on vain pakko mennä mukavuusalueelta pois.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Vuorela:

Tuloeroilla ei valitettavasti ole juurikaan tekemistä em. asioiden kanssa, mutta jonkinlainen skaala on pakko olla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Vuorela:

Valitettavasti näin on. Ja sitä paitsi, ei voi olla niin, että yhteiskunnan tehtävä on huolehtia ihminen kehdosta hautaan ilman omaa vastuuta mistään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Vuorela:

Meillä ei yhteiskuntana ole varaa menettää työpaikkoja ympäristönsuojelun nimissä, molemmille löytyy varmasti oma sijansa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Vuorela:

Jos esim. kaavojen suunnittelu lähtee aina luonnonsuojelun näkökulmasta, kuka maksaa?
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset