KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Satu Tietari, Keskusta, 34

Oma esittely

Olen Satu Tietari, 52-vuotias toiminnanjohtaja Säkylästä. Tärkeimmät luottamustehtäväni ovat Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtajuus ja EU:n alueiden komitean jäsenyys. Harrastan monipuolista liikuntaa, Säkylä Triathlon -kisaa, puutarhan hoitoa, lukemista, sienestystä ja marjastusta. ”Mahdollisuus asua siellä missä sielu lepää” on teesini. Elämme upeassa maassa. Kehitetään maatamme niin, että täällä on hyvä asua, elää ja yrittää, niin maalla kuin kaupungissakin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Satu Tietari:

Syömme nyt enemmän kuin tienaamme. Tulevaisuuden sukupolvia ajatellen emme voi jatkaa velkaantumistamme. Palvelut ja etuudet on pistettävä tärkeysjärjestykseen. Lue lisää osoitteessa www.tietari.fi

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Satu Tietari:

Ongelmat väitteessä ovat hyvin ansaitsevien määritteleminen ja veronkiristysten vaikutus ihmisten ostokäyttäytymiseen. Kansantaloudellinen totuus on, että tietyssä pisteessä lisätulo ei enää lisää kulutusta kun ”lautasella on jo pihviä pelkän perunan sijaan”.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Satu Tietari:

Nykyiset ydinvoimahankkeet riittävät. Työllistävä vaikutus on suomalaisten osalta jäänyt pieneksi ja rakennusten valmistuminen on huolestuttavasti viivästynyt vuosikaupalla. Kilpailutuksen tulokset olisivat saattaneet olla esimerkiksi Olkiluodon hankkeen osalta toiset, jos Arevan todellisista kustannuksista olisi ollut todellinen tieto. Lisäpanostukset tulee pistää uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja tuontienergian vähentämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Satu Tietari:

Kysymyksessä on tarpeettomasti kytketty toisiinsa kivihiili, turve ja maakaasu. Kivihiilen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti. Suomeen tuodaan liikaa tuontienergiaa ja kriisitilanteissa energiansaantivarmuus pitää pystyä takaamaan. Panostukset tulee tehdä kotimaiseen energiaan ja turve on yksi näistä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Satu Tietari:

Julkinen sektori koostuu monesta eri tasosta ja erityisesti keskushallinnon tasolla on tehostamisen tarvetta. Kunnissa tullaan tarvitsemaan lisää työntekijöitä kansalaisten ikääntyessä ja toimia pitää tehostaa kaikilla sektoreilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Satu Tietari:

Kannatan lämpimästi nuorten vapaata valintaa kieliopintojen suhteen. EU:n alueiden komitean jäsenenä olen törmännyt siihen, että suomalaiset puhuvat ruotsalaisten kanssa englantia, koska Suomen kouluruotsi ja puhuttu ruotsi eivät kohtaa. Nuoren pitäisi saada valita ne kielet, mistä hänelle on tulevaisuudessa eniten hyötyä. Suomenruotsalaisten oikeudet käyttää ruotsia tulee turvata muulla tavoin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Satu Tietari:

Jos ihmisellä on alan koulutus, niin hänellä tulee olla valmius ottaa työ vastaan. Suurin ongelma tällä hetkellä on, että työttömillä työnhakijoilla ei yleensä ole tarjolla olevien työpaikkojen edellyttämää koulutusta. Ihmisen oikeus työhön on perustuslaillinen oikeus, mutta tällä hetkellä yhteiskunta ei pysty kaikilla tätä oikeutta tarjoamaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Satu Tietari:

Vaikeassa taloustilanteessa yhteiskunnalla pitää olla mahdollisuus kattaa hoivapalvelujen kustannuksia ihmiselle kertyneestä varallisuudesta. Mutta varallisuuden määrä pitää ottaa huomioon. Pienestä varallisuudesta ei voi kattaa samassa suhteessa kuin suuremmasta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Satu Tietari:

Nykytilanne on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Satu Tietari:

Kunnilla on perustuslaillinen ja EU:n paikallisen itsehallinnon peruskirja märittelemä itsemääräämisoikeus. Kuntaliitosten vaikutuksista kiistellään ja useat tutkijat ovat sitä mieltä, että suuremmissa yksiköissä toiminta on tehottomampaa ja kalliimpaa. Euroopan valtioissa on 98-36 500 kuntaa ja useissa maissa on tuhansia kuntia. Kuntien määrän vähentämisestä on Suomessa tullut pakkomielle, mikä toteutuessaan hävittäisi ihmisiltä lähipalvelut ja tärkeän osan identiteettiä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Satu Tietari:

Kannatan paikallista sopimista. Yritysten kustannukset vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea ja työllistämisen kannalta on tärkeää, että yritysten erilaisuus voidaan ottaa huomioon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Satu Tietari:

Vahvaa keskittämiskehitystäkin tuetaan nyt verovaroin (esim. pääkaupunkiseudun liikenne-, infra- ja rakennushankkeet). Suomen vahvuudet maailmalla ovat turvallisuus, rauhallisuus, puhdas luonto, upeat järvemme ja monet muut luontoon liittyvät erikoisuutemme. Kadotamme oman kansallisluonteemme, jos emme voi asua siellä missä sielu lepää. Parhaimman panoksensa yhteiskunnassakin antaa ihminen, joka elää siellä mihin tuntee kuuluvansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Satu Tietari:

Tarvitsemme sekä yksityistä että julkista puolta sote-palvelujen järjestämisessä. Kummankaan ei kuitenkaan pitäisi olla monopoli-asemassa. Kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä tuo toimiin tehokkuutta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Satu Tietari:

Tarvitsemme sekä yksityistä että julkista puolta sote-palvelujen järjestämisessä. Kummankaan ei kuitenkaan pitäisi olla monopoli-asemassa. Kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä tuo toimiin tehokkuutta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Satu Tietari:

Maaseudun ihmisillä tulee olla mahdollisuus käyttää taksipalveluja. Lupien määrän säätely on siksi tarpeen. Asiakkaalla tulee myös olla mahdollisuus valita oma tuttu kuljettaja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Satu Tietari:

Suomi sai alussa EU:sta enemmän rahaa kuin maksoi. Tällä hetkellä olemme nettomaksajia ja se tuntuu raskaalta. Meidän pitää tavoitella suurempaa siivua EU:n rahoituksesta ja tehdä yhteistyöhankkeita hyvien kumppanimaiden kanssa. Siis enemmän omaa rahaamme takaisin EU:n kirstusta. Hanketoimijoille pitää antaa hyvä preppaus miten siinä onnistumme. Kiltti mallioppilas saa kyllä hyviä numeroita, mutta tuhmemmat vievät rahat. Lue lisää www.tietari.fi

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Satu Tietari:

Vero johtaisi rahoituksen hinnan nousuun koko EU-alueella ja heikentäisi talouskasvua sekä kilpailukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Satu Tietari:

Oma armeijamme ja puolueettomuus ovat parhaat turvatakuumme. Taloudellisesti on mahdotonta samaan aikaan pitää oma armeijamme ja kuulua Natoon. Rauhankumppanuus ja kansainvälisten joukkojemme osallistuminen on riittävä taso. Ja pitkä yhteinen raja venäläisten kanssa on fakta, mitä emme voi unohtaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Satu Tietari:

Puolustusvoimien tehokas toiminta pitää turvata kaikissa tilanteissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Satu Tietari:

Suomessa on työttömiä lähes 250 000. Suurin osa heistä haluaisi tehdä töitä, mutta koulutus on väärä. Suomalaisille työttömille tulee ensisijaisesti järjestää avoimina olevien työpaikkojen edellyttämää koulutusta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Satu Tietari:

Miehen ja naisen välisessä liitossa tulee olla jotain ”omaa”. Tasa-arvo ja syrjimättömyys pitää hoitaa muilla tavoilla. Adoptio-oikeutta en myöskään kannata.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Satu Tietari:

Asiaa ei voi tarkastella pelkän talouden kannalta vaan inhimilliset tekijät ja kulttuurilliset mahdollisuudet tulee ottaa huomioon. Pienen kunnan kyky tarjota turvapaikanhakijoille hyvät puitteet on heikompi kuin suurilla kaupungeilla. Kulttuuriset tukiverkostot ja kielten opetus on helpompi järjestää isommissa yksiköissä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Satu Tietari:

Koulurauha ja turvallinen oppimisympäristö eivät ole enää itsestäänselvyys kun opettajilta on viety mahdollisuudet kurinpitoon. Oppilaiden oman tulevaisuudenkin kannalta tiukempi kuri olisi parempi asia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Satu Tietari:

Itselleni nämä arvot ovat tärkeitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Satu Tietari:

Toisissa kunnissa kyllä ja toisissa ei. Tarvitsemme sekä yksityistä että julkista puolta julkisten palvelujen järjestämisessä. Tilanteet vaihtelevat kunnittain ja erilaisten tuottajien tasapaino pitää säilyttää monopoliaseman välttämiseksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Satu Tietari:

Riippuu aivan tilanteesta. Jos verot ovat jo kipurajalla ja palveluissa selvästi ylitarjontaa, niin silloin palveluja pitää karsia. Jos taas palvelut ovat oikein mitoitetut ja verot alhaiset, niin veroja voidaan silloin korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Satu Tietari:

Liian suuret tuloerot ja eriarvoisuus jarruttavat taloudellista kasvua ja saavat aikaan rauhattomuutta. Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta pitää saada palkkio, mutta erot eivät saa olla liian suuret.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Satu Tietari:

Ikärakenteen nopea muuttuminen kasvattaa julkisen sektorin taakkaa. Jostain on silloin pakko karsia. Kuntalaisten palvelutarpeet ovat muuttuneet ja muutos pitää ottaa huomioon.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Satu Tietari:

Ympäristölle aiheutuvat tuhot voivat olla pysyviä, eikä niitä voi silloin korjata millään rahalla. Talouskasvua ja säästöjä voimme saada välillisesti ympäristön suojelun kautta. Hyvä esimerkki on ns. suljetun kierron järjestelmä, josta ei jää jätettä vaan se käytetään energiana tuotannossa. Lue lisää www.tietari.fi

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Satu Tietari:

Turhaa byrokratiaa ei pidä lisätä. YVA -selvitykset kannattaa rajata tehtäväksi vain silloin kun hankkeesta on odotettavissa ympäristölle haittaa. Mutta kaikissa tällaisissa hankkeissa niiden tekemistä kannatan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset