KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Satu Pietilä, Keskusta, 33

Oma esittely

Hei! Olen tavallinen palkansaaja ja pienen ihmisen äänitorvi/ edunvalvoja. Toimin osastovastaavana kaupassa ja näen päivittäin, kuinka eriarvoisuus yhteiskunnassamme on lisääntynyt rajusti. Minusta kaikilla tulee olla samanlaiset lähtökohdat kouluttautua ja saada peruspalvelut varallisuudesta riippumatta. Jotta nämä palvelut voidaan turvata tulee alueiden elinvoimaisuudesta, vetovoimaisuudesta koko maassa huolehtia tasapuolisemmin ja keskittäminen lopettaa. Yhteiskunnan tarjoamat tuet tulee ohjata niille perheille, yksin eläville, jotka niitä todella tarvitsevat. Olen huolissani Suomen ruoka- ja energiaomavaraisuudesta, metsien hoidosta, tiestöstä, lastensuojelusta, kouluterveydenhuollosta ja ennaltaehkäisevän avun saamisesta perheille ajoissa. Näihin kaikkiin meidän tulee lisätä resursseja. Luonteeltani olen sosiaalinen, avoin ja helposti lähestyttävissä. Toimin mm. Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä, Satakunnan maakuntahallituksen yhteistyöryhmän pj., Energia yhtiön hallituksessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Satu Pietilä:

Meidän tulee tarkastella hyvin kriittisesti, mitä palveluja ja etuuksia todella tarvitsemme ja keihin ne kohdistamme. Eriarvoisuus on lisääntynyt runsaasti ja yksin asuvien sekä yksinhuoltajien määrä on kasvanut. On talouksia, jotka todella tarvitsevat apua ja toiset taas tulisivat toimeen ilman tukiakin. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii oikeudenmukaisia päätöksiä, joilla turvataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluiden saatavuus ja riittävät tuet elämiseen kaikkialla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Satu Pietilä:

Kysymys kuuluu, miten määritellä hyvätuloinen! Palkkaverotusta on nykyisellään kiristetty kaikkien tuloluokkien osalta ihan riittävästi. Pitää myös huomioida, että hyvinkoulutetut karkaavat Suomen rajojen ulkopuolelle, jos vielä kiristämme verotusta. Saadaksemme lisää ostovoimaa ja investointeja kotitalouksille meidän pitää tarkastella muita veroja kuin ansiotuloveroja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Satu Pietilä:

Sähkönkulutus jatkaa kasvua tulevaisuudessakin. Tarvitsemme lisäkapasiteettia korvaamaan poistuvaa tuotantoa. Olemme liian paljon koko Euroopan osalta tuontienergian varassa, eivätkä nämä Venäjä pakotteet helpota asiaa! Energiaomavaraisuuttamme tulee kasvattaa. Ensisijaisesti uusiutuvilla energiamuodoilla! Ongelmaksi uusiutuvien osalta on kuitenkin muodostunut nykyinen lupa- ja kaavamenettelyn hitaus. Byrokratiaa tulee purkaa. Tukien sijaan pitkäaikaisia kannustimia uusiutuville!

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Satu Pietilä:

Kivihiilen käytön osalta olen täysin samaa mieltä. Sen sijaan turve luo Suomeen työtä ja toimeentuloa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Satu Pietilä:

Tässä riittää todella tehostamista. Muutokset pitää tehdä kuitenkin asteittain. Kuntaliitosten tarjoama viiden vuoden irtisanomissuoja tulee poistaa

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Satu Pietilä:

Minusta ruotsia tulee opettaa peruskoulussa jatkossakin. Kielitaito on tärkeää jatko-opiskelun ja työnsaannin kannalta. Heittäisin enemmän palloa oppikirjan tekijöille ja opetukseen. Kielten opiskelusta tulee tehdä nuorille hauskaa ja mielenkiintoista ja opetuksen tulee sanastollisesti tukea nykyistä enemmän työelämän tarpeita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Satu Pietilä:

Olen osittain samaa mieltä, mutta työpaikan sijainti ja työhön kulkeminen tulee olla tekijälleen taloudellisesti kannattavaa. Kustannukset eivät saa muodostua palkkaa suuremmiksi. On ammatteja joista suoriutuminen vaatii kutsumusta ja minusta ketään pitkäaikaistyötöntä ei tule pakottaa alanvaihtoon ja kouluttautumaan esimerkiksi sairaanhoitajaksi, vaikka heistä onkin pulaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Satu Pietilä:

Yhteiskunnan tulee omalla panoksellaan osallistua näihin kuluihin ja alueelliset erot kustannuksissa tulee huomioida sekä lisäksi tapauskohtaisesti käyttövarojen riittävyys myös peruselämiseen ja tarpeisiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Satu Pietilä:

Minusta kaikki tämän kaltainen sääntely on turhaa. Yrittäjät ovat kyllä tarpeeksi fiksuja itse päättämään, milloin heille on kannattavaa pitää ravintolaansa auki normaalista poiketen. Sallisin myös miedot viinit ruokakaupoissa/lisäisin viini Alkojen määrää elintarvikekauppojen yhteydessä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Satu Pietilä:

En ole pakkoliitosten kannalla, minusta kuntaliitosten tulee perustua jatkossakin vapaaehtoisuuteen ja ilman viiden vuoden irtisanomissuojan poistoa ei säästöjäkään liitoksista synny! Viime vuosien aikana kuntien vastuut palveluiden tuottajana ovat vain lisääntyneet, samalla kunnilta on leikattu valtionosuuksia. Kuntien ja valtion vastuunjakoa tulee tasapainottaa ja selkiyttää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Satu Pietilä:

Alueelliset kustannuserot ovat suuria, mutta auttaisiko palkanalennus ainoana keinona esimerkiksi ikäsyrjittyjä työllistymään. Palkkoja ei missään nimessä tule alentaa esim. palvelusektorin naisvaltaisilta matalapalkka aloilta, joissa palkat eivät tahdo riittää peruselämiseen nytkään. Työnantajan nollatuntisopimus tehtailuun tulee myös puuttua. Työsuhteesta ei ole mitään iloa, jos tunteja ei kuulu ja kilpailu estää työn vastaanottamisen saman alan toisesta paikasta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Satu Pietilä:

Suomi nousee kasvuun ja menestyy kilpailussa vain kun sitä kehitetään alueellisesti tasapuolisemmin. Kaupungit tarvitsevat elävän maaseudun voidakseen vastata peruspalveluista ja kehittääkseen vetovoimaisuuttaan. Tiestöstä on pidettävä parempaa huolta ja koulutusta on kehitettävä vastaamaan paremmin alueiden yritysten sekä teollisuuden tarpeita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Satu Pietilä:

Kilpailu on aina tervetullutta ja yksityistä sektoria tarvitaan täydentämään julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Satu Pietilä:

Kuntien pitäisi jatkossakin saada tuottaa palvelunsa itse

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Satu Pietilä:

Toisinaan tuntuu, että kaupungissa on vaikeaa saada taksia ja lupia ei pitäisi rajoittaa. Maaseutujen osalta palvelut varmaan vähenisivät radikaalisti ilman sääntelyä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Satu Pietilä:

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että olemme vain maksajan roolissa ja saamispuolella esimerkiksi maatalouden osalta on kovin vähän. Korkotaso on kuitenkin pysynyt alhaisena ja maltillisena jo pitkään. Venäjä-pakotteet ovat kurittaneet Suomea kohtuuttoman paljon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Satu Pietilä:

Minusta tässä valmistelussa tulisi olla mukana, koska aivan varmasti tämä ennen pitkää tulee pakon saattelemana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Satu Pietilä:

Minusta meidän tulee pysyä puolueettomina ja lisätä pohjoismaista yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Satu Pietilä:

Uskottava puolustus vaatii määrärahoja lisää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Satu Pietilä:

En oikein ymmärrä, miksi työperäistä maahanmuuttoa tulisi helpottaa, kun emme ole pystyneet kotouttamaan nykyisiäkään maahanmuuttajia Suomeen. Maahanmuuttajien ja nuorisotyöttömien sekä äkillisistä rakennemuutoksista johtuvien työttömien määrä on lisääntynyt niin paljon, että huolehditaan heidät kaikki ensin töihin ja tarvittaessa uuden koulutksen pariin!!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Satu Pietilä:

Jossakin kohtaa tasa-arvo asiat viedään liian pitkälle. Minusta jokainen saa elää ja rakastaa ketä haluaa sen kuuluu olla niin ja siinä suhteessa pariskunnilla tulee olla yhtälaiset oikeudet. Adoptio-oikeus tulisi kuitenkin säilyä vain miehen ja naisen välisenä. Lapselle tulee olla ja säilyä oikeus äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Satu Pietilä:

Minusta tässä tulee ajatella ensisijaisesti kotouttamisen onnistumista ja kunnan mahdollisuuksia järjestää kaikki tarvittavat palvelut. On maahanmuuttajan etu olla kaupungeissa, missä on muitakin maahanmuuttajia, työtä tarjolla, koulutusta ja toimivat liikenneyhteydet sekä riittävät vapaa-ajan harraste mahdollisuudet.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Satu Pietilä:

Lapsilla tulee olla selkeät rajat, miten koulussa käyttäydytään ja miten muita ihmisiä tulee kohdella ja kunnioittaa. Opettajien mahdollisuuksia ja keinoja puuttua yksittäisen opiskelijan rauhoittamiseen tulee lisätä. Koulussa tulee säilyä työrauha jo opiskelijoiden itsensäkin tähden. Koulukiusaaminen on saatava loppumaan. Kouluterveydenhuoltoon on saatava lisäresursseja ja näihin kiusaamistapauksiin varhaisessa vaiheessa puututtava. Liian moni nuori syrjäytyy kiusaamisen seurauksena.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Satu Pietilä:

Ovat hyviä perusarvoja kunhan niitä ei ymmärretä tasa-arvoa loukkaavana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Satu Pietilä:

Lienee paikallaan joiltain osin, mutta myös verotulojen pitäisi jäädä Suomeen!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Satu Pietilä:

Tällä hetkellä kaikki verotus on niin korkealla, että nyt tarvitsee tutkia leikkausvaihtoehtoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Satu Pietilä:

Hyvätuloinen ei välttämättä ole lahjakas tai ahkera. Koulutuksesta ja osaamisesta tulee maksaa, korkeampi koulutus vaatii myös aikaa ja rahaa tänä päivänä useammin myös opintolainaakin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Satu Pietilä:

Ihmisellä tulee olla joku vastuu myös itsellään!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Satu Pietilä:

Nykyinen byrokratia hidastaa kohtuuttomasti lupa- ja kaavamenettelyjä. Näistä tulisi voida joustaa, kun koitetaan luoda uusia työpaikkoja ja kasvua. Keskustan arvoissa luonto halutaan jättää parempana seuraavalla sukupolvelle kuin mitä me olemme saaneet ja se on hyvä mittari näitä päätöksiä tehtäessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Satu Pietilä:

YVA-selvitys on pitkä prosessi. Minusta sitä tulisi käyttää vain Talvivaaran kaltaisissa kaivoshankkeissa, ydinvoimaluvissa jne.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset