KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Korkeaoja, Keskusta, 32

Oma esittely

Kansanedustaja 1991-2011,puolustusvaliokunnan pj 2007-2011, maa-ja metsätalousministeri 2003-2007. Maanviljelijä (luomu), hallituksen puheenjohtaja Pro Agria Keskusten Liitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Satasoitto ry hall.jäsen. Perhe:puoliso 3 lasta perheineen 6 lastenlasta

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Korkeaoja:

Kuvitelma, että talouskasvu nopeutuisi niin, että sen myötä kasvavien verotulojen avulla voitaisiin velkakierre katkaista on väärä. Veroastetta ei voida enempää nostaa, ainoa mahdollisuus on alentaa julkisia menoja. Tavoitteeseen edetään suunnitelmallisesti pidemmällä aikajaksolla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Korkeaoja:

Korotusvaraa ei kuitenkaan ole merkittävästi, eli julkisen talouden vajetta ei tällä keinolla voida kattaa

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Korkeaoja:

Meidän pitää kehittää uusiutuvan energian tuotantoa eri tavoin, mutta kohtuukustannuksin koko tarvetta mm. poistuvan kapasiteetin aiheuttamaa aukkoa ei voida kattaa uusiutuvilla

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Korkeaoja:

Asiat niputettu epätarkoituksenmukaisella tavalla. Kivihiilestä pitää luopua nopeassa tahdissa, maakaasua voidaan käyttää pitempään. Turve kannattaa pitää mukana kotimaisena polttoaineena mm. huoltovarmuuden takia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Korkeaoja:

Julkinen sektori ei ole liian suuri, jos ajatellaan palvelutuotannon määrää. Se on liian suuri, jos ajatellaan sen kokonaiskustannusta , eli kuntien ja valtion verotulojen riittävyyttä. Nyt sopeutusta tehdään väkeä vähentämällä ja lomauttamalla. Parempi ehkä olisi pitää työpaikat (niiltä osin kun töitä on) ja jakaa käytettävissä oleva palkkasumma kaikille vähän pienempänä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Korkeaoja:

Voisi kokeilla jossakin vaihtoehtoisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Korkeaoja:

Hoivapalvelujen osalta kyllä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Korkeaoja:

Kun sote-uudistus toteutuu maakunta/aluepohjalta eli kuntien suurin toimiala poistuu kunnilta, tarvetta kuntien yhteenliittämiseen ei enää ole kuin harvoissa tapauksissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Korkeaoja:

Yrityksen ja työpaikkojen säilyttämiseksi jossain tilanteessa näin pitäisi voida tehdä. Siis lähinnä työpaikkojen säilyttämiseksi, ei tänne saamiseksi

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Korkeaoja:

Näin pitää tehdä, jotta mm. luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen olisi mahdollista

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Korkeaoja:

Sote-palvelujen tuottamisessa julkisella puolella tulee olla päärooli, mutta mm. tehokkuuden mittarina pitää olla rinnalla yksityistä tuotantoa

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Korkeaoja:

On perusteltua siirtää sote-palvelut maakuntatasolle ja luoda sitä varten maakuntahallinto Ruotsin mallin mukaisesti. Siis pois kunnilta maakuntatasolle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Korkeaoja:

Kilpailua pitää avata, mutta erittäin varovaisesti, ettei Ruotsin ongelmia saada meillekin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Korkeaoja:

Yhteismarkkinat ovat Suomelle tärkeä asia, mutta haittojakin toki on

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Korkeaoja:

Suomen nykymalli toimii hyvin perustana yleinen asevelvollisuus, sotilaallinen liittoutumattomuus ja alueellinen puolustus. Malli on hyvin kustannustehokas. Ei pidä muuttaa sellaista, mikä hyvin toimii.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Korkeaoja:

Meillä on jo nyt monta toimialaa, jotka eivät tule toimeen ilman ulkomaista työvoimaa. Jatkossa ulkomaista työvoimaa tarvitaan entistä kipeämmin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Korkeaoja:

Koska nykyinen eduskunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, sen mukaan mennään

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Korkeaoja:

Kuri on huono keino johtaa mitä tahansa yhteisöä, niin myös koulua. Tarvitaan fiksumpia keinoja

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha Korkeaoja:

Kukin näistä on tärkeitä erikseen, mutta yhteen liitettynä ne saavat sisällön, jossa on minulle vierasta vivahdetta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Korkeaoja:

Jos veroaste olisi alhainen vastaisin samaa mieltä, mutta koska verotus meillä on jo nyt huippukorkeaa, korotusvaraa ei ole.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Korkeaoja:

Ei pitemmän päälle, vaan tällä hetkellä. Nyky kustannustasolla verotulot eivät riitä nykytasoisten palvelujen ylläpitämiseen. Velaksi ei voida jatkuvasti elää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Korkeaoja:

Ei ainakaan pidä ylikirein säädöksin häätää yrityksiä pois Suomesta maihin, joissa on väljempi lupataso. Ympäristö ei tästä hyödy. Tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Korkeaoja:

Päätökset pitää tehdä kansainvälisesti sitovina
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset