KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Taru Kankkonen, Keskusta, 30

Oma esittely

Merenrantakaupunkilainen, joka rakastaa suomalaista maaseutua ja arvostaa luontoa kunnioittavia teollisuudentuotantomenetelmiä. Opintojen lisänä yliopistotasoisia kursseja niin kasvatustieteistä, psykologiasta kuin automaatiotekniikasta. Laaja-alainen tietotaito ja osaaminen. Yrittäjänä vuodesta 2009 alkaen. Taru - Ihmistä lähellä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Taru Kankkonen:

Velkaantumista ei voi kääntää enää laskuun ilman leikkauksia. On oleellista pohtia, minne leikkaukset kohdennetaan. Leikkauksia ei tarvitse mielestäni osoittaa suoraan palveluihin ja etuuksiin, vaan sellaiseen tuottamattomaan työhön, jota Suomessa on varjeltu liiaksi. Tällaisia ovat muun muassa liiallinen valvonta ja sääntely, jotka haittaavat yritysten kasvua ja menestystä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Taru Kankkonen:

Suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu ja luotu jakamalla yhteistä hyvää, mutta on nyt rapistumassa muun muassa tuloerojen kasvun vuoksi. Yritysjohtajien palkat ovat räjähdysmäisesti kasvaneet työntekijäportaan palkkatasoon nähden, kun 20-30 vuotta sitten tilanne oli toisenlainen, aikana, jolloin menestyksekkäät suomalaiset yritykset luotiin. On kohtuullista, että hyvin ansaitsevat ottavat enemmän osaa talouden säästötalkoisiin. Verot maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Taru Kankkonen:

Nykyinen taso on riittävä. Ei pidä liikaa panostaa tekniikkaan, joka edustaa menneisyyttä. Uusia tekniikoita täytyy tukea ja edelleen pyrkiä turvallisempaan energiapolitiikkaan. Ydinvoima ei takaa energiaomavaraisuutta, sillä polttoaine, uraani, ostetaan ulkomailta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Taru Kankkonen:

Kivihiilen käyttöä tulee edelleen vähentää, ja siitä pyrkiä luopumaan. Turvetta voidaan maltillisesti hyödyntää pitempään, sitä meillä Suomessa riittää 300 vuodeksi eteenpäin. Nesteytetyn maakaasun saaminen Suomeen ja Satakuntaan takaa meille myös puhtaamman ja saatavuudeltaan turvallisemman ja tehokkaan energiamuodon, josta ei ole syytä luopua lähitulevaisuudessa. Venäjän maakaasutuonnin tarvetta voidaan arvioida tulevaisuudessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Taru Kankkonen:

Istuvan hallituksen toimet ovat todistaneet jopa lainsäädännöllisin keinoin paisutetusta julkisesta sektorista, mm. lapsilisän muuttuneet maksuperusteet lisäävät byrokratiaa. Samoin muu sääntely ja byrokratia täytyy purkaa Suomessa julkisen sektorin keventämiseksi. Julkisen talouden kiristäminen antaa tilaa kokonaisveroasteen alentamiselle, joka on nyt erityisen tarpeellinen väline talouden vauhdittamiseksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Taru Kankkonen:

Asiasta on hyvä pitää yhteiskunnallista keskustelua yllä, ja muistutan, että ruotsin kielen taito avaa oven monien germaanisten kielten hallintaan. Tämänkaltaiset päätökset eivät kuitenkaan ratkaise Suomen talousongelmia, joiden ratkaiseminen on ykkösprioriteetti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Taru Kankkonen:

En tunne tämänhetkisiä velvoitteita tarkasti, mutta kiristykset vähentävät yksilön elämänhallinnan kokemuksia ja siten vähentää hyvinvointia. Tarjottu työpaikka voi olla esimerkiksi niin kaukana perheellisen hakijan kotipaikkaa, ettei työn vastaanottaminen tunnu järkevältä, jos julkinen liikenne ei ko.suuntaan toimi, eikä hakijalla ole autoa. Nuoren perheettömän henkilön kohdalla tilanne onkin toisenlainen. Tapauskohtainen arviointi voi kuitenkin heikentää yhdenvertaista kohtelua.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Taru Kankkonen:

Ei ole järkevää, että yhteiskunta maksaa hoivan sellaiselle henkilölle, jolla olisi varaa kustantaa oma palvelunsa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Taru Kankkonen:

Edustan vapaata yhteiskunta-ajattelua, ja luotan yksilöiden harkintakykyyn enemmän kuin nykyinen sääntely-yhteiskuntamme. Tällaiset rajoitukset estävät menestyksekkään yritystoiminnan harjoittamista. Ravintola-alalle voisi antaa vapauksia siten, että sesonkiaikoina he voisivat arvioida paremmin itse aukiolotarvettaan. Aukioloa voitaisiin seurata pitemmällä aikajänteellä. Jatkuviin ylityksiin voitaisiin puuttua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Taru Kankkonen:

Kuntien määrää tulee jossain määrin vähentää, sillä kunnat eivät enää selviä velvoitteistaan eikä veroja voi enää lisätä. Pakkokeinoja en kannata. Toivon kuntien ymmärtävän itse liitosten merkityksen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Taru Kankkonen:

Suomen huono kilpailukyky ja taloustilanne eivät johdu yleisestä palkkatasosta. Vientituotteemme eivät ole riittävän houkuttelevia maailmalla ja yleinen työn verotus ja palkkaamisen sivukulut ovat liian korkealla tasolla. Nykyistä pienempi palkkataso olisi Suomelle tuhoisa alentuvan ostovoiman vuoksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Taru Kankkonen:

Koko Suomi pitää pitää asuttuna, se on selvää. Tuetaanko sitä verovaroin, tai muulla tavalla, on toinen kysymys. Haja-asutusalueilla yksi merkittävimmistä haasteista on liikkumisen kustannukset sekä energian hinta. Ratkaisua hakisin näistä. Korkea polttoaineverotuksemme nakertaa myös kuljetusalamme kannattavuutta, vaikka kuljetustarve lisääntyy koko ajan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Taru Kankkonen:

Julkisen perusterveydenhuollon tarkoitus on taata yhtäläiset palvelut jokaiselle kansalaiselle. Yksityiset terveyspalvelut ovat voittoa tavoittelevia yhtiöitä. Mikäli yksityiset palveluontarjoajat voivat tuottaa palveluita samalla hinnalla asiakkaalle kuin julkinen, voidaan tällaista kehitystä ajaa eteenpäin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Taru Kankkonen:

Sote-uudistus on yhä kesken, mutta sen täytyy taata kaikille Suomen kansalaisille yhtäläiset palvelut yhtäläisin säännöin ja samalla saavutettavuusperiaatteella riippumatta asuinpaikasta. Kunnilta ei saa viedä liikaa valtaa pois, mutta niiden ei myöskään pitäisi tuottaa sellaisia ylimääräisiä palveluita, jotka selvästi vaarantavat oman kunnan taloutta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Taru Kankkonen:

Ulottaisin sääntelyn purkua jossain määrin myös taksien toimintaan. Valtion pitää säätää hintoja ja lupia tiettyjen taksipalvelujen (vanhukset, ruokakuljetukset ym.) osalta, mutta muuten taksien täytyy saada kilpailla vapaammin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Taru Kankkonen:

Suomalaisten edustajien täytyy alkaa toimimaan siten, että EU:sta saadaan kaikki hyöty irti. On suomalaisten oman toiminnan seurausta se, että olemme nettomaksajina EU:ssa. En kannata EU:sta eroamista, mutta meidän täytyy irtautua mallioppilaan roolista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Taru Kankkonen:

On käsittämätöntä, että Suomessa halutaan edesauttaa finanssikeinottelua tai ainakin olla sanoutumatta irti mahdollisuudesta suojata huonot rahoitussijoitukset veronmaksajilta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Taru Kankkonen:

Pysytään toistaiseksi sotilaallisesti liittoutumattomana. Venäjä kokee Suomen Nato-jäsenyyden uhkana, ja meidän tulee noudattaa historian meille takaamaa luottamusta ja naapurikumppanuutta Venäjän kanssa. Venäjä on mahtava vientimahdollisuus ja se meidän täytyy ennen kaikkea turvata.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Taru Kankkonen:

Puolustusvoimien osuus on jo korkea Suomen vuosittaisesta budjetista. On hyvä pitää keskustelua yllä Puolustusvoimien uskottavuudesta ja kustannuksista, mutta juuri alkavalla hallituskaudella en olisi lisäämässä ensimmäisenä Puolustusvoimien määrärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Taru Kankkonen:

Nykyinen tarveharkintainen käytäntö on hyvä, mutta toivon järjestelmään joustoa, jotta muuttuneisiin tilanteisiin voidaan tarvittaessa nopeasti reagoida.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Taru Kankkonen:

Lain edessä kaikilla on oltava yhtäläiset ja yhdenvertaiset oikeudet riippumatta henkilökohtaisesta uskosta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Taru Kankkonen:

Turvapaikanhakijoiden määrä ei Suomessa ole toistaiseksi ongelmallinen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Taru Kankkonen:

Arvokäsitykset ja auktoriteettien kunnioitus lähtee myös kotikasvatuksesta, jolloin koulu ei yksistään voi tiukentaa otettaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Taru Kankkonen:

Kyseiset sanat kuulostavat hienolta mutta ovat köykäisiä poliittisena ohjenuorana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Taru Kankkonen:

Jossain määrin näin voidaan toimia. Valtion täytyy tällöin ottaa vahva ohjaava rooli palveluiden hinnoittelemiseksi. Yksityisissä yrityksissä palvelut saatetaan tuottaa julkista tehokkaammin, jolloin hintataso voikin olla maltillinen ja palveluiden tuottaminen voi tulla kunnille siten edullisemmaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Taru Kankkonen:

Todella tapauskohtaista. Veronkorotus ei automaattisesti ole parempi vaihtoehto. Usein julkinen palveluntuotanto on niin tehotonta, että sen uudistamiseen on pureuduttava perinpohjin, voiden tarkoittaa myös jossain määrin palvelun saavutettavuuden tai tavoitettavuuden heikkenemistä, ei kuitenkaan täydellistä palvelun leikkaamista (lopettamista).

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Taru Kankkonen:

Ei yhteiskunnan tehtävä ole palkita yksilöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Taru Kankkonen:

Raja-ajattelusta luopuminen ja yhteistyön kehittäminen keventää julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Taru Kankkonen:

Tällaisten ratkaisujen tulee sitten olla väliaikaisia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Taru Kankkonen:

Ympäristövaikutukset tulee aina ottaa huomioon. Niiden painoarvo täytyy kuitenkin linjata nojaten suurempiin kokonaisuuksiin ja maalaisjärkeen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset