KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vesa Jalonen, Keskusta, 27

Oma esittely

Huhdan kyläkoulun rehtori, Eurajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Keskustan Satakunnan piirin varapuheenjohtaja, Suomen kuntaliiton valtuuston jäsen, Satakunnan maakuntavaltuuston jäsen ja Eurajoen Säästöpankin hallituksen jäsen. Huumorintajuinen, ulospäinsuuntautunut, urheiluun ja avantouintiin hurahtanut

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vesa Jalonen:

Suomi on saatava talouskasvun tielle. Meidän on kannettava vastuu siitä, että tulevat sukupolvet eivät joudu maksamaan aiheuttamaamme velkaa. Leikkaukset eivät saa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia heille, jotka eniten apua ja huolenpitoa tarvitsevat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vesa Jalonen:

Veronkiristysten vaikutukset ihmisten ostokäyttäytymiseen on arvioitava tarkasti. On selvää, että hyvätuloisten on kannettava suurempi vastuu yhteiskunnasta ja heikompiosaisista erityisesti taloudellisesti huonoina aikoina.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vesa Jalonen:

Suomi ja vientivetoinen teollisuutemme on liikaa riippuvainen tuontienergiasta. Teollisuus tarvitsee kohtuuhintaista sähköä ja pitkäjänteisestä energiapolitiikkaa. Ainakin toistaiseksi tarvitsemme kilpailukykymme edistämiseksi ydinvoimaa. Samalla meidän tulee kehittää uusiutuvan energian tuomia mahdollisuuksia sekä pyrkiä energiankulutuksen vähentämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vesa Jalonen:

Kivihiilen käytöstä on luovuttava mahdollisimman nopeasti. Sen sijaan turpeen ja maakaasun käytöstä ei ole tarvetta kokonaan luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vesa Jalonen:

Julkinen sektori on kasvanut turhan suureksi ja erityisesti valtionhallintoa voitaisiin mielestäni karsia. Byrokratiaa pitää kuitenkin purkaa hallitusti. Kunnissa tarvitaan tulevaisuudessakin tekeviä käsiä lisää mm. vanhuspalveluissa

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vesa Jalonen:

Suomalaisten on jatkossakin opiskeltava vieraita kieliä. Olemme kaksikielinen maa. Ruotsinkielisten oikeudet on turvattava muuten kuin pakkoruotsilla. Mielestäni kielivalinnan tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ja esimerkiksi Venäjän opiskeleminen itärajan tuntumassa asuville voisi olla luontevampaa ja hyödyllisempää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vesa Jalonen:

Työn tekeminen ja arvostaminen ovat ihmisen itsensä ja yhteiskunnan kannalta peruspilareita. Erityisesti nuorten työllistäminen on syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tärkeää. Jos työttömälle tarjotaan koulutustaan vastaavaa työtä kohtuullisella työmatkalla, hänet pitäisi velvoittaa ottamaan se myös vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vesa Jalonen:

En pidä järkevänä, että vanhuksen pitäisi pakolla alkaa myymään omaisuutaan hoivapalveluidensa kustantamiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Vesa Jalonen:

Alkoholin käytön haittavaikutukset maksavat yhteiskunnalle vuosittain valtavasti. Alkoholin saatavuuden rajoittaminen ravintoloiden aukioloajoilla tai kaupasta ostamisen aikamääreillä on mielestäni juuri sitä turhaa sääntelyä, mitä pitäisi purkaa. Näillä rajoituksilla ei alkoholinkäytön haittavaikutuksia poisteta. Mielestäni viinit pitäisi tuoda maitokauppoihin eikä keskiolutta viedä takaisin Alkoon.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vesa Jalonen:

Työelämään tarvitaan nykyistä enemmän joustoja, jotta yritysten kilpailukyky ja sitä kautta työllisyys ja Suomen talous saadaan nousuun. Yrityksissä tarvitaan enemmän paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja turhan sääntelyn purkamista. Yrittämisen esteitä on poistettava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vesa Jalonen:

Lähipalvelut on säilytettävä. Elinmahdollisuudet maan ja maakuntien kaikissa osissa on säilytettävä. Jokaisella on oltava oikeus päättää minne kotinsa rakentaa ja mistä asuntonsa hankkii. Koko Suomen voimavarat , niin luonnonvarat kuin inhimilliset on saatava käyttöön.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vesa Jalonen:

Yksityistäminen ei ole itsetarkoitus. Palvelujen laatu ja kustannustehokkuus ovat ratkaisevassa asemassa. Tarvitsemme ehdottomasti tulevaisuudessakin sekä julkista että yksityistä palveluntuotantoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vesa Jalonen:

Kotikunta-maakuntamalli olisi mielestäni ollut paras ratkaisu SOTE-palvelujen tuottamisessa. Kunnilla pitäisi edelleen olla mahdollisuuksia tuottaa palveluja, jos laatu ja kustannustehokkuus ovat kohdallaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vesa Jalonen:

Tiedämme monien maiden villit taksikäytännöt. Asiakkaan kannalta koen turvallisena ja luotettavana, että hinnat on säädelty yhteisiksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vesa Jalonen:

Olemme aiemmin pitkään hyötyneet taloudellisesti EU:sta, mutta nykyisellään olemme nettomaksajia. On muistettava, että 75 vuotta sitten Euroopan kansat sotivat lähes kaikki keskenään, kun ne nykyisellään istuvat saman pöydän äärellä tekevät rauhanomaisesti päätöksiä. Unionissa on sekä hyviä että huonoja puolia, mutta sen kanssa on nyt elettävä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vesa Jalonen:

En kannata rahoitusmarkkinaveroon siirtymistä. Se johtaisi rahoituksen hinnan nousuun ja saattaisi karkottaa ulkomaisia sijoittajia pois Suomesta. Se ei ainakaan vahvistaisi talouskasvua eikä Suomen kilpailukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vesa Jalonen:

Historia osoittaa, että Suomen harjoittama puolueettomuuspolitiikka on ollut viisas ratkaisu. Sotilasliittojen ulkopuolella uskon Suomen selviävän parhaiten myös tulevaisuudessa. NATO:on liittyminen ja sen valmisteleminen tämän hetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ei ole perusteltua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vesa Jalonen:

Suomi tarvitsee uskottavan puolustuksen, johon on löydyttävä riittävät määrahat.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Vesa Jalonen:

Suomessa on luultavasti tulevaisuudessa työvoimapulaa. Suomalaisille työnhakijoille pitää ensisijaisesti järjestää työpaikkoja. Nykyinen tarveharkinta on osoittautunut toimivaksi. On tärkeää huolehtia, että maahanmuuttajat työllistyvät ja hoitavat oman osuutensa yhteiskunnan vastuista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Vesa Jalonen:

Eduskunta on avioliiton osalta asian juuri ratkaissut, joten sitä päätöstä meidän kaikkien tulee kunnioittaa ja sen kanssa elää. Kirkon tulee voida ratkaista omista lähtökohdistaan, vihitäänkö homo- ja lesbopareja. En kannata adoptio-oikeutta sateenkaariperheille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Vesa Jalonen:

Jokainen kunta tekee päätökset omista lähtökohdistaan. En näe, että vastaanottokeskus olisi omassa kotikunnassani tällä hetkellä tarkoituksenmukainen valinta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vesa Jalonen:

Kouluissa on oltava turvallinen ilmapiiri ja rauhallinen oppimisympäristö. Opettajilta on viety oikeuksia ja mahdollisuuksia kurinpitoon ja samalla osalle vanhemmista vanhemmuus on hukassa. Lasten kasvatuksessa on tulevaisuudessakin tärkeätä asettaa rajat sekä kotona että koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vesa Jalonen:

Näitä arvoja minun on helppo puolustaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vesa Jalonen:

Yksityistäminen ei ole itsetarkoitus. Palvelujen laatu ja kustannustehokkuus ovat ratkaisevassa asemassa. Tarvitsemme ehdottomasti tulevaisuudessakin sekä julkista että yksityistä palveluntuotantoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vesa Jalonen:

Leikkaukset ja veronkorotukset ovat valitettavia, mutta luultavasti tulevaisuudessa välttämättömiä, jotta velkaantuminen saadaan loppumaan. Vaikka taloudellinen tilanne on haastava, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat on säästettävä leikkauksilta. Itse korottaisin maltillisesti veroja ja pohtisin veropohjan laajentamista mielummin kuin suostuisin suuriin leikkauksiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vesa Jalonen:

Tuloerojen ei pitäisi kasvaa liian suureksi. Taloudellinen eriarvoisuus on valitettavasti lisääntymässä. Valtion on kuitenkin mahdotonta puuttua yksityisen sektorin ylisuuriin palkkoihin. Siksi verotus on se keino, jolla taloudellista eriarvoisuutta voidaan tasata.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vesa Jalonen:

Julkisen sektorin taakka kasvaa tulevaisuudessa nopeasti ikärakenteen muutoksen seurauksena. Joudumme varautumaan siihen, että julkisia palveluita joudutaan karsimaan. On selvää, että meidän jokaisen on otettava enemmän vastuuta omasta terveydestämme ja sen hoitamisesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vesa Jalonen:

Jokainen tapaus on harkittava erikseen. Meidän tulee jättää maa tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin sen olemme saaneet. Vaikutukset ovat usein pitkäaikaisia ja on varottava, ettei lyhyen tähtäimen taloudellinen hyöty aiheuta isoja kustannuksia ja rasitteita tulevaisuuteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Vesa Jalonen:

Nykyinen ympäristövaikutusten arviointimenettely on varsin kattava. On tärkeää, että arvioimme aina vaikutukset ympäristöön. Leppäkerttujen ja perhosten vuoksi ei tärkeitä hankkeita kuitenkaan tule kaataa. Kaiken pitää olla oikeissa mittasuhteissa. On kuitenkin muistettava, että Suomen suuri vahvuus on kaunis ja puhdas luonto.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset