KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapio Huhtanen, Keskusta, 25

Oma esittely

Everstiluutnantti evp, maa-ja metsätalousyrittäjä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tapio Huhtanen:

On kannettava vastuu siitä, että tuleville sukupolville ei jää kohtuutonta velkaa maksettavaksi. Kysymys on ainakin kaksi vaalikautta kestävästä talouden suunnan muuttamisesta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapio Huhtanen:

Tuloerot ovat nykyisin isot. Pidän luonnollisena ja myös vastuullisena sitä, että hyvätuloiset kantavat vastuuta heikompien hyvinvoinnista. Hyvä toteamus on edelleen "kansakunnan hyvinvointi mitataan sillä, miten huolehditaan heikompiosaisista"

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapio Huhtanen:

Ydinvoima on niin sanottua perusvoimaa vesivoiman ohella. Suomi on liian riippuvainen tuontienergiasta. Esimerkiksi sähkön tuonti on noin 50% kokonaistarpeesta. Omavaraisuutta on nostettava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapio Huhtanen:

Kivihiiken osalta on luovuttava. Sen sijaan turpeen käyttöä ei tule lopettaa. Suomessa on vielä runsaasti turpeennostoon soveltuvia suoalueita. Turpeen käyttö takaa myös työpaikkojen säilymisen silla alueella, jossa turvetta nostetaan ja käytetään. Maakaasua tarvitaan ja tulevaisuudessa LNG nesteytetty maakaasu lisää kaaun käyttöä. Tosin se osittain tulee korvaamaan perinteistä maakaasua. Harmillista on se, että kaasu ei ole kotimaista,

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapio Huhtanen:

Valtionhallintoa on karsittava. Aluehallinnolle (maakuntaliitot) voidaan osoittaa tehtäviä. Maakunnissa oman alueen asiat myös tiedetään parhaiten.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapio Huhtanen:

Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsi on virallinen äidinkieli. On siis luonnollista, että ruotsin kieltä opiskellaan. Olen valmis siihen keskusteluun, että Itä-Suomessa venäjän kieli korvaisi ruotsin kielen opiskelun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tapio Huhtanen:

Suomeen on muodostunut sellainen työttömien joukko, jotka välttelevät työn vastaanottamista. Työ on ihmiselle perusoikeus ja myös perusvelvollisuus. Työ on parasta sosiaaliturvaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tapio Huhtanen:

Uskon, että tulevaisuudessa näin tullaan toimimaan. Jo nykyisin on tarjolla "maksullisia" yksityisten tuottamia vanhuspalveluja, Näiden käyttö tulee lisääntymään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapio Huhtanen:

Yhteiskunnassa olevaa pahoinvointia ei tule edistää nykyistä vapaammilla säädöksillä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapio Huhtanen:

Kunnat ovat ihmisten yhteisöjä. Kuntien kautta syntyy elinvoimaa. Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tapio Huhtanen:

Suoen kilpailukyvyn nostaminen edellyttää työelämässä joustoja. Toisaalta kansalaisten ostovoimasta on huolehdittava. Olen paikallisen sopimisen kannattaja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapio Huhtanen:

Suomessa pitää olla vapaus valita asuinpaikka.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tapio Huhtanen:

Julkinen palveluntuotanto on ensisijainen. Yksityinen täydentää kuten tekee nykyisin. Oleellista on edellyttää se, että yksityisten palveluntuottajien tietojärjestelmät ovat soveltuvia julkisen sektorin järjestelmien kanssa. Tämä on potilasturvallisuutta ja tietojärjestelmien järkevä yhtenäistäminen tuo myös säästöjä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tapio Huhtanen:

SOTE-palveluihin liittyy keskeisesti lähipalvelulaki. Kun laissa määritetään kriteerit palveluille, niin siinä vaiheessa kuntien rooli palvelutuotannossa vähenee.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapio Huhtanen:

Taksitoimintaa on arvioitava asiakkaan kannalta. Luotettavuus ja turvallisuus sekä tiedossa oleva hinta ovat avaintekijöitä. On hyvä, että taksitoimintaa säädellään. Kokemukset esim Ruotsin villistä taksikäytännöstä ovat huolestuttavia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapio Huhtanen:

Korkotaso on uskoakseni pysyvästi alhainen. Harmillista on, että EU ei riittävästi huomioi Suomen maantieteellistä asemaa. Tämä näkyy mm Venäja pakotteiden vaikutuksena ja Suomen elintarviketuotannon taloudellisena vaikeutena

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapio Huhtanen:

Valmiuttaa NATOOn liittymiselle pitää nostaa. Tärkeintä on käynnistää tiivis, jopa valtiosopimukseen perustuva turvallisuusyhteistyö Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapio Huhtanen:

Knsalaisaloitteesta syntynyt lakiesitys on tasa-arvon kannalta hyvä. Oma näkemykseni on, että avioliittoon vihkiminen on kirkon asia. Adoptio-oikeutta en hyväksy.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tapio Huhtanen:

Olen palvellut vuoden rauhanturvatehtävässä Libanonissa. Tiedän millainen hätä on pakolaisella. Kyse on humanitäärisestä ja yhteisvastuullisesta asiasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tapio Huhtanen:

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Osa kodeista on ulkoistanut kasvatusvastuun kouluille. Opettajilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vaatia kurinalaista toimintaa luokassa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapio Huhtanen:

Haittaveroja kuten tupakka ja alkoholi voidaan korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapio Huhtanen:

Väite on mielestäni absurdi

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapio Huhtanen:

Yksilön vastuuta omasta terveydestään voidaan lisätä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapio Huhtanen:

Keskustan yksi tärkeä periaate on realistinen luontosuhde sekä se, että maa jätetään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin me sen saimme. Pidetään näistä kiinni, niin taloutta voidaan kehittää ilman ristiriitoja ympäristöasioiden kanssa,

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tapio Huhtanen:

YVA-menettely on hyvä, mutta myös raskas. Nykyisin esim kaavoituksessa huomioidaan ympäristöasiat todella hyvin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset