KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Vainila, Kristillisdemokraatit, 49

Oma esittely

Olen lastentarhanopettaja (KK), kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan jäsen Raumalta. Toimin myös Satakunnan Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajana ja Rauman paikallisosaston sihteerinä. Rohkealla sydämellä perheiden puolesta Herkällä sydämellä lapsiystävällistä päätöksentekoa Kunnioittavalla sydämellä arvostusta vanhemmalle sukupolvelle Vastuullisella sydämellä tarkkuutta talouteen ja kannustusta yrittämiselle Poliittiset päätökset vaikuttavat elämäämme ja yhdessä voimme olla rakentamassa turvallista ja valoisaa tulevaisuutta, jossa lähimmäisistä pidetään huolta. Tarvitsemme vastuullista päätöksentekoa, herkkyyttä nähdä ihminen ja rohkeutta toimia jo ennen, kun tukea tarvitaan. Panostamalla koulutukseen varmistamme suomalaisen osaamisen ja luomme mahdollisuuksia uusille yrityksille ja talouskasvulle, jotka ovat välttämättömiä haasteellisesta taloustilanteestamme selviämisessä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Vainila:

Peruspalveluista en olisi valmis leikkaamaan, mutta esimerkiksi hallintoa voitaisiin tarkastella ja miettiä löytyisikö sieltä jotakin päällekkäistä toimintaa, josta voitaisiin vapauttaa resursseja peruspalveluihin ja kentällä tehtävään työhön. Leikkaamisen sijasta velkaantumisen taittamiseen tarvitsemme enemmän kannustusta yrittämiselle, jonka kautta voidaan olla luomassa uusia työpaikkoja ja siten talouskasvua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Vainila:

Hyvin ansaitsevilla on jo korkeampi verotus. Jos palkkaverotusta kuitenkin olisi aivan pakko kiristää, niin silloin mieluummin hyvin ansaitsevilta. Pieni- ja keskituloisten palkkaverotusta en olisi valmis kiristämään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Vainila:

En ole erityisesti ydinvoiman kannattaja, mutta ymmärrän sen merkityksen energiantuotannossamme ja pidän tärkeänä energiaomavaraisuutta. Energiantuotannossa olisi tärkeä panostaa energian säästöön ja uusiutuviin energialähteisiin, mutta tällä hetkellä tarvitsemme myös ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Vainila:

Tähän voidaan pyrkiä, mutta aikataulullisesti se on varmasti haasteellista. Turve on myös tärkeä kotimainen energialähde, jonka työllisyysvaikutus on merkittävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Vainila:

Pidän julkista sektoria ehdottomasti tärkeänä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Vainila:

Suomi on kaksikielinen maa, jossa tulisi olla mahdollisuus peruspalveluiden saamiseen omalla äidinkielellään suomeksi ja ruotsiksi. Ymmärrän keskustelun ja mielestäni erilaisia vaihtoehtoja voidaan pohtia esimerkiksi alueellisesti. Tällä hetkellä pidän ruotsinkielen opetukseen osallistumista kuitenkin ihan hyödyllisenä esimerkiksi työelämän kannalta. Kielten opiskelusta ei koskaan ole haittaa ja peruspohja, vaikka se jäisi vähän heikoksikin, voi osoittautua myöhemmin tarpeelliseksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Vainila:

Ajattelen, että työn vastaanottamisen kannustavuutta tulisi ennemmin lisätä niin, että työn vastaanottaminen olisi jokaisessa tilanteessa kannattavaa. Työn vastaanottamisen kannattavuus on varmasti myös tehokkaampaa, kuin pakottaminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Vainila:

Tietysti ihmisen tulee voida halutessaan käyttää varallisuuttaan hoivapalveluiden kustantamiseksi, mutta tämän tulee olla vapaaehtoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Vainila:

Monessa kunnassa taloustilanne on haasteellinen ja keskusteluja kuntaliitoksista kannattaa käydä, mutta en kannata pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Vainila:

Työehtosopimusten työntekijälle takaama suoja on tärkeä säilyttää, mutta aivan pienten yritysten kohdalla työntekijälle ja työnantajalle voisi paikallisesti antaa mahdollisuuden sopia työehtosopimuksesta poikkeavista järjestelyistä myös nykyistä joustavammin, jos tämä molemmille osapuolille on sopiva ratkaisu.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Vainila:

Monipuolinen elinkeinotoiminta ja koulutusmahdollisuudet eri puolilla Suomea ovat tärkeässä asemassa siinä, että koko Suomi voidaan pitää asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Vainila:

Yksityiset terveyspalvelut voivat olla täydentämässä julkisia palveluita. Palveluiden laadusta ja saatavuudesta on tärkeää huolehtia kummassakin tapauksessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Vainila:

EU:sta on varmasti ollut sekä hyötyä että haittaa. EU:n tulisi kuitenkin keskittyä toiminnassaan sellaisiin asioihin, joissa yhteistyöllä voidaan saavuttaa olennaista lisäarvoa kansalliseen politiikkaan, eikä sen tulisi päättää asioista, jotka on perussopimuksissa rajattu jäsenmaille kuuluviksi (esim. opetus-, sosiaali- ja terveystoimi). En kannata liittovaltiokehitystä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Vainila:

Yhteistyötä Naton kanssa tulee edelleen jatkaa. Liittymisen haitat ja hyödyt tulee miettiä tarkoin ja jos Natoon liittyminen tulee ajankohtaiseksi, siitä tulisi järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Vainila:

On tärkeää huolehtia uskottavasta puolustuksesta ja puolustusvoimien toimintakyvystä turvaamalla riittävät resurssit turvallisuuden ylläpitoon. Kansalaisten turvallisuudesta tulee huolehtia myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Vainila:

Työperäinen maahanmuutto on varmasti tarpeellista, mutta samalla on kiinnitettävä huomiota maahanmuuttajan kotoutumiseen ja riittävään kielitaitoon, jotta työntekeminen onnistuu ja sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin helpottuu.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Vainila:

Pidän nykyistä avioliittokäsitystä naisen ja miehen välisenä liittona hyvänä. Kysymys adoptiossa on ensisijaisesti lapsen oikeudesta sekä isään että äitiin, eikä sitä lainsäädännöllä tulisi lähteä muuttamaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Vainila:

Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä palveluita. Meillä tulee kuitenkin olla myös laadukkaat ja toimivat julkiset peruspalvelut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Vainila:

Tämä riippuu tilanteesta ja siitä mistä veroista tai leikauskohteista on kysymys. Veroja ei voida oikein loputtomasti enää nostaa. Peruspalvelut tulee turvata, enkä olisi niistä valmis leikkaamaan, mutta esimerkiksi hallinnon päällekkäisiä toimintoja voitaisiin purkaa ja vapauttaa näin resursseja peruspalveluihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Vainila:

Kohtuulliset tuloerot ovat varmasti ihan hyväksyttäviä, mutta liian suuriksi tuloerot eivät saisi kasvaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Vainila:

Tällä hetkellä taloudellinen tilanteemme näyttää vaikealta, mutta tukemalla uusien yritysten syntymistä voimme saada lisää työpaikkoja ja sitä kautta myös talouskasvua. Samalla on tarkistettava päällekkäisiä toimintoja ja purkaa niitä. Taloustilanne tulee saada kuntoon, jotta palveluista ja etuuksista ei tarvitsisi leikata. Tällä hetkellä näitäkin varmasti joudutaan miettimään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johanna Vainila:

Nämä tulee molemmat huomioida. Ympäristöasioissa tulee olla erityisen tarkka silloin, kun ympäristölle ja luonnolle aiheutuisi pysyvää haittaa. Tarvitsemme kuitenkin välttämättä myös talouskasvua ja työpaikkoja, joten tilanne tulee ratkaista tapauskohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johanna Vainila:

Ei välttämättä ihan jokaisessa päätöksessä käydä läpi perusteellisesti, mutta jos haitat ovat pysyviä ja suuria.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset