KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olli Sjöholm, Kristillisdemokraatit, 45

  • Puolue:  Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri:  Satakunta
  • Ehdokasnumero:  45
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  32
  • Koulutustaso: 
  • Lasten lukumäärä: 

Oma esittely

Lähtöisin Porin Reposaaresta, nykyään asumme vaimoni kanssa Leväsjoella. Yrittäjä vuodesta 2010. Siikaisisten kunnanvaltuustossa vuodesta 2013. Siikaisten seurakunnassa kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa 2011-2014, nykyään suntiona.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olli Sjöholm:

Valtionvelan kasvuvauhti on sietämätön. Varmasti on palveluja ja etuuksia, joita voidaan karsia vapaaehtoisesti. Ennen pitkää on kuitenkin pakko. Vähäosaisista on kuitenkin huolehdittava, se kuuluu kristillisiin arvoihinkin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olli Sjöholm:

Hyvin ansaitsevien palkkaverotus ei liene paras "lypsylehmä", mutta mieluummin sitten jätetään kiristämättä pienituloisia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Olli Sjöholm:

Ei tässä muukaan taida auttaa. Muut jäävät kustannustehokkuudessa jälkeen kuitenkin. Enemmän pitäisi kuitenkin satsata bioenergiaan, tyyliin Ahlholmens Kraft Pietarsaaressa. Ja niitä biolaitoksia pitäisi sitten myös käyttää sillä biopolttoaineella, ei kivihiilellä. Tuulivoimasta taas ei ole nykyisin hyötyä kenellekään muulle kuin laitosten omistajille ja niiden tonttien vuokranantajille.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olli Sjöholm:

Kivihiilen käytöstä luopuminen olisi perusteltua paitsi ympäristönäkökohtien myös vähäisen kotimaisuusasteen takia. Turpeen käyttö sitä vastoin työllistää suomalaisia ja kyseessä on myös "vähemmän fossiilinen" polttoaine. Maakaasullahan puolestaan on vasta alettu korvaamaan rikkidirektiivin takia polttoöljyä laivojen polttoaineena, ja muutenkin se on suhteellisen vähäpäästöinen energianlähde. Harmillisesti niputettu samaan kysymykseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olli Sjöholm:

Julkinen sektori on muutakin kuin palveluja ja byrokratiaa, mutta on sitä turhaa paperinpyöritystä sittenkin paljon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Olli Sjöholm:

Miksi pakottaa halutonta tekemään tarpeetonta, kun vapaaehtoisuudella moni asia saataisiin mielekkäämmäksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Olli Sjöholm:

Joskus tarjolla oleva työ voi olla vaikkapa kohtuuttoman työmatkan takana. Velvoitteiden sijaan tarvitaan kannustimia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Olli Sjöholm:

Vanhusten yksityisomaisuuden pakkososialisointi kuulostaisi kyllä hyvin lohduttomalta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olli Sjöholm:

Perustelluissa poikkeustapauksissa ehkä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Olli Sjöholm:

Pikemminkin voisi ajatella niin, että valtion olisi syytä mahdollistaa koko Suomen pitäminen asuttuna ilman kohtuutonta verovaroin tukemista. Siis mielekkäät pelisäännöt elinkeinojen harjoittamiseen muuallakin kuin keskuksissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olli Sjöholm:

Paikallistuntemus on hyvä asia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Olli Sjöholm:

Ajatellaan nyt vaikka noita EU:n Venäjä-pakotteitakin. Enemmän niistä on haittaa Suomelle kuin Venäjälle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Olli Sjöholm:

Perusteltu päätös tässä tilanteessa Suomen eläkerahastojen takia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olli Sjöholm:

Jos harkintaa tosiaan käytetään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Olli Sjöholm:

Jotkut ominaisuudet tekevät joistakin asioista joillekin mahdottomia. Ei kaikilla tarvitse eikä voi olla oikeutta kaikkiin asioihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Olli Sjöholm:

Onhan niitä erilaisia vaihtoehtoja hyvä järkeillä. Erilaiset sijoituspaikat varmasti sopisivat erilaisista olosuhteista tuleville pakolaisille. Metsähommiin tottuneet Siikaisiin...

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Olli Sjöholm:

Keskimäärin näin on tilanne.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olli Sjöholm:

Tuntuu, että joillakin on päätavoitteena kristillisten arvojen romuttaminen, vaikka sitten käyttämällä tiettyihin vähemmistöihin kuuluvia pelinappuloina omien liberaaliarvojen toteuttamiseksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olli Sjöholm:

Molempia jouduttaneen toteuttamaan, mutta olisi suotavampaa kannustaa ihmistä yrittämään kuin lisätä tulonsiirtoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olli Sjöholm:

Tuloeroja pitääkin olla, ja ne voivat olla suuriakin, mutta kohtuuttomuus ja ahneus on pahasta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olli Sjöholm:

Velkaantumisen nykyvauhti ja hyvinvointivaltio eivät sovi yhteen pitkääkään aikaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olli Sjöholm:

Nykytilanteessa joistakin ympäristönäkökohdista pitäisi olla varaa joustaa, mikäli kasvua ja työpaikkoja todella on sitä kautta saatavissa. Ei tarkoita kuitenkaan vaikkapa suinpäin lähtemistä Vuotosta valjastamaan, mutta joskus rajoitukset haittaavat kohtuuttomasti elinkeinojen harjoittamista saavutettavaan ympäristöystävällisyyteen nähden. Esimerkiksi vain muutamana viikkona vuodessa käytettävän leikkuupuimurin vähäpäästöisyys nostaa koneen hintaa viisinumeroisella euromäärällä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olli Sjöholm:

Suhteellisuudentajua tarvitaan tietenkin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset