KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kitti Kumpulainen, Kristillisdemokraatit, 41

Oma esittely

Psykiatrinen sairaanhoitaja, diakonissa, terapeutti, geronomi AMK (2016)

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kitti Kumpulainen:

Palveluiden leikkaamisessa on tärkeää huolehtia siitä, että pienituloisuus ei ole este saada tarvittavaa palvelua kuten terveydehoitoa. Palveluista saa syntyä kustannusta yksilölle varallisuuden mukaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kitti Kumpulainen:

Suosin bioenergian käytön lisäämistä. Tuulienergiaan liittyy paljon kustannustehottomuutta ja ongelmia maankäytön sekä äänihaittojen osalta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kitti Kumpulainen:

Kivihiilen käyttö on ongelmallista, mutta turpeen käyttöä en halua alasajaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kitti Kumpulainen:

Olemmeko tottuneet saamaan liikaa "ilmaiseksi"? Peruskoulu-uudistus oli suuri käänne hyvinvointiyhteiskunnassamme ja pidän sitä hyvänä pohjana suomalaiselle osaamiselle. Mutta olemmeko menneet liian pitkälle vaatimuksissamme verovaroin tuotetuista palveluista? Kysymys on monisyinen eikä vastaustakaan ole helppo asettaa. Oleellisen tärkeänä pidän sitä, ettei julkisten menojen leikkaus kohdistu pienituloisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kitti Kumpulainen:

En pidä ajatuksesta pakkotyössä olemisesta. Mutta joskus ihmisen oma aloitekyky on laskenut ja hän tarvitsee tukea ja tsemppausta päästäkseen kiinni työelämään tai johonkin muuhun hyvinvointia edistävään asiaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kitti Kumpulainen:

Pidän ajatuksesta, että käytämme mahdollista omaa yksityistä varallisuuttamme omaksi hyväksemme. Verovarat ja yhteiskunnan tuki tulee kohdentua ensisijaisesti niille, jotka sitä tarvitsevat. Mutta kun ihminen ikääntyy ja potee muistisairautta, on omaisuuteen puuttuminen eettisesti arveluttavaa. Tämä on asia, joka vaatii laajaa keskustelua ja pohdintaa mm. lain näkökulmasta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kitti Kumpulainen:

Suomalainen alkoholisairastavuus ei ratkea yksin aukioloja säätämällä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kitti Kumpulainen:

Jo nyt kuntien (raha)asioista päätetään esimerkiksi kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä. On vaikeaa olla samaa mieltä siinä, että pieniä kuntia hävittämällä elämänlaatu tai taloudellinen tilanne paranisi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kitti Kumpulainen:

PK-sektorin toimijoita tulee tukea työllistämisessä. Mutta ihmisten toimeentuloa ei saa murentaa. Työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät ovat niitä palkansaajia, joilla jo nyt on täysi työ selvitä asuntolainoista, lasten harrastusmaksuista ja autoremonteista. Työehtosopimusta pienempiä palkkoja voi harkita siinä tuloluokassa, joka ylittää "tavallisen duunarin" tilipussin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kitti Kumpulainen:

Harvaan asutuilla seuduilla elämisen pakollisia kustannuksia tuottaa julkisen liikenteen puuttuminen, pitkät välimatkat sekä ns. omavaraisuuden tarve. Tarkoitan esimerkiksi traktoreita ym kalustoa. Niiden ylläpito on merkittävä kustannus yksittäisille kotitalouksille. En pidä esityksestä, joka puoltaa esim. polttoaineen käytön verotusta ajokilometrien mukaan. Työssäkäyntiä harvaan asutuilla alueilla tulisi tukea. Esimerkiksi Pohjois-Lappiin on toisinaan vaikeaa saada ammattitaitoisia sijaisia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kitti Kumpulainen:

Julkisen ja yksityisen sektorin välistä tiedonkulkua tulee kehittää. Samoin asenneilmapiirissä on kehittämistä. Julkinen ja yksityinen sektori hoitaa samoja ihmisiä, "meidän kuntalaisia", joten hyvän hoitoketjun tulee mahdollistua liikuttaessa yksityisen ja julkisen rajapinnoilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kitti Kumpulainen:

Kunta tietää alueelliset tarpeensa ja osaa tuottaa tai ostaa oikeat palvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kitti Kumpulainen:

En tunne aihepiiriä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kitti Kumpulainen:

Suomi on kainsainvälistynyt, kaupankäynti on helpottunut. Eurooppalaisuus on yhteistä historiaamme. Olemme saaneet EU:lta ns. paluupostina erilaisia tukia. Mutta tarvitaanko valtava koneisto kierrättämään rahojamme? Haluammeko ulkoaohjaavia direktiivejä säätelemään suomalaista elämää? Maaseutuelinkeinon harjoittaminen on monimutkaistunut liian paljon EU:n myötä. Pidän EU:n liittovaltiopyrkimyksiä erittäin huonoina.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kitti Kumpulainen:

En tunne asiaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kitti Kumpulainen:

Kannatan itsenäistä Suomea.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kitti Kumpulainen:

Puolustuskykymme on ylläpidettävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kitti Kumpulainen:

Terveydenhuoltoon on tuotettu ulkomaista työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Kielitaidon puutteet ja kovin erilaiset työkulttuurit ovat tuottaneet paljon kuormittavuutta olemassaolevalle henkilökunnalle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kitti Kumpulainen:

Lapsen oikeus isään ja äitiin on tärkeämpi kuin aikuisen oikeus lapseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kitti Kumpulainen:

On oikein auttaa hädänalaisia. Kaikissa tapauksissa pakolaisen tulo Suomeen ei ole paras ratkaisu. Kotouttaminen ja kotiutuminen suomalaisiin olosuhteisiin ei ole kaikista kulttuureista mutkatonta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kitti Kumpulainen:

Kasvatusvastuu on vanhemmilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kitti Kumpulainen:

Kilpailutukset tulee tehdä niin, että pienillä toimijoilla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Arvostan julkisen (terveydenhuollon)sektorin pitkäjänteisyyttä, laajapohjaista osaamispääomaa, hoitoketjujen prosesseja. Julkinen sektori on meidän yhteistä pääomaa enkä halua olla sitä romuttamassa. Suuri osa julkisen sektorin työntekijöistä on naisia (hoitajia päiväkodeissa, sairaaloissa ym) enkä halua naisten tulotason alenevan ykstyistämisen myötä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kitti Kumpulainen:

Tuntuu oikeudenmukaiselta, että julkisista palveluista maksetaan varallisuuden mukaan enemmän kuin nyt tilanteen niin vaatiessa. Köyhiltä ja pienituloisilta ei pidä vähentää eikä leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kitti Kumpulainen:

Lahjakkuutta ja ahkeruutta on hyvä kannustaa. Julkisen ja yksityisen sektorin palkkataulukot antavat hyvät raamit palkoille ja tehtävien vaativuuden arvionnille. Suuret palkat ja niistä johtuvat tuloerot ovat eri asia. Julkisuudessa esiintyneet arviot herättävät tunteen epäoikeudenmukaisuudesta ja ahneudesta. Toisaalta on paljon lahjakkuutta ja ahkeruutta, joka ei tule näkyväksi eikä ole mitattavissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kitti Kumpulainen:

Pienituloisille ja köyhyydessä eläville kohdennetut tuet ja etuudet eivät ole syy julkisen sektorin vaikeaan tilanteeseen. Palveluiden kustannusvastuuta voisi jakaa varallisuuden mukaan. Asia ei ole yksinkertainen eikä yksiselitteisesti ratkaistavissa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kitti Kumpulainen:

Olemme riippuvaisia ympäristöstämme. Erityisesti puhdas vesi on elinehtomme. Sen ohi ei voi ajaa talouskasvun tarpeet. Mielummin haluan herättää kysymyksen, onko jatkuvan kasvun odotus hyvä suunta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kitti Kumpulainen:

Ihminen on elävä organismi ja tarvitsee elinkelpoisen ympäristön. Pidän tärkeänä, että esimerkiksi Lapissa säilyy mahdollisuus porotalouden harjoittamiseen. Harvassa paikassa maailmassa on puhdasta luonnon vettä, kuten Suomessa. Vesi on Suomen kallisarvoinen pääoma.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset