KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Simo Korpela, Kristillisdemokraatit, 40

Oma esittely

Simo Korpela: Avioliitossa, 5 lasta, 4 lastenlasta, puolitoista hevosta ja koira. Luontovalokuvaus, retkeily, metsästys ja kalastus. Tämän hetken luottamustehtäviä: Porin kaupunginvaltuusto, kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, Pori Energian hallitus, Suomen kuntaliiton hallitus, kristillisdemokraattien puoluehallitus ja Satakunnan piirin pj, Pori ev. lut. srk yhtymän kirkkovaltuusto, hiippakuntavaltuusto.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Simo Korpela:

Tätä vauhtia maamme eivoi kauan velkaantua. Kaikkia keinoja on tarvittaessa käytettävä, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut on taattava aina erityisesti heikoimmassa asemassa oleville.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Simo Korpela:

Ei vaan taida yksinään paljon auttaa, mutta ainakaan pienituloisten verotuksen kiristämisessä ei ole mieltä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Simo Korpela:

Eiköhän nykysuunnitelmissa silti ole jo tarpeeksi, jos mukaan lasketaan Olkiluoto 4.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Simo Korpela:

Kivihiilen ja turpeen käyttöön liittyy ongelmia, maakaasu on varsin puhdas polttoaine. Näin radikaali ratkaisu ei ole järkevä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Simo Korpela:

Kunhan koulutus ja perusturva säilyvät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Simo Korpela:

Kohtuuden rajoissa kuitenkin!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Simo Korpela:

Poikkeustapauksissa, kuten konkurssin uhatessa voisi olla perusteltavissa, mutta johtaisi yleisesti ottaen kaaokseen ja työntekijöiden korvaamiseen ulkolaisella halpatyövoimalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Simo Korpela:

Ainakin juuri nyt euron korkea kurssi vaikeuttaa hyvin paljon Suomen ulkomaanvientiä. EU:ssa yksityinen maa ei voi devalvoida valuuttaansa saadakseen vientiteollisuuden kilpailukyvyn palautumaan normaaliksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Simo Korpela:

Kansanäänestys asiasta, jos tulee ajankohtaiseksi!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Simo Korpela:

Se, että olen kristillisdemokraatti riittänee perusteluksi, mutta jos sinun lapsesi jäisivät täysin orvoiksi minkälaiseen perheeseen Sinä haluaisit heidät sijoitettavan?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Simo Korpela:

On kaikkien etu, että vastaanottokeskukset sijoitetaan kuntiin, joilla on parhaat edellytykset saada turvapaikanhakijat joka suhteessa onnistuneesti kotiutettua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Simo Korpela:

Eri kulttuureista tulevat oppilaiden vanhemmat muodostavat joskus paljon hankalammin käsiteltävän ryhmän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Simo Korpela:

En vastusta kohtuullista yksityistämistä, mutta ylisuuret sote-toimijat voivat tulevaisuudessa säädellä liikaa hintatasoa haluamallaan tavalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Simo Korpela:

Kaikkea ylläolevaa jouduttaneen lähitulevaisuudessa harkitsemaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Simo Korpela:

Kohtuullinen palkitseminen oikein, kohtuuton ei. Kyllä köyhänkin pitää voida elää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Simo Korpela:

Toivon, ettei ole - pelkään, että on. Aika näyttää, saammeko taloutemme riittävään kasvuun.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Simo Korpela:

Sellainen ristiriita on useimmiten hallittavissa. Ehdottomat kannanotot suuntaan tai toiseen ovat mielestäni vaarallisia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Simo Korpela:

Kohtuus silti kaikessa!!!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset