KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juho Kukkasmäki, RKP, 53

  • Puolue:  Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri:  Satakunta
  • Ehdokasnumero:  53
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  38
  • Koulutustaso:  Alempi korkeakoulututkinto
  • Lasten lukumäärä:  2

Oma esittely

Olen kielitaitoinen, kansainvälisesti verkostoitunut monen eri alan ammattilainen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juho Kukkasmäki:

Kestävä talouspolitiikka on paras takuu julkisten palveluiden tuottamiselle ja toimivuudelle. Oikein rakennettuna järjestelmä kykenee ottamaan vastaan ne haasteet joita esim. väestön ikääntyminen aiheutta. Olemassa olevia normeja ja rakenteita olisi syytä alkaa tarkastella, jotka rasittavat palveluiden tuottamista. Kasvulle täytyy saada taloudellista liikkumavaraa budjetinsisäisten uudelleenjakojen ja selkeämpien priorisointien kautta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juho Kukkasmäki:

Kiristämällä kohtuuttomasti hyvin ansaitsevien palkkaverotusta madalletaan kynnystä menettää huippuosaajia ulkomaille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juho Kukkasmäki:

Tulevaisuuden arvioidun energiatarpeen tyydyttämiseksi ei ole vielä kehitetty yhtä tehokasta ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa kuin ydinvoima.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juho Kukkasmäki:

Vaikka kyseiset fossiiliset energiavaihtoehdot eivät ole ympäristöystävällisemmästä päästä niin ne ovat erittäin merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Turve on kotimaista energiaa ja sen käyttöä voidaan tehostaa prosesseissa eli ottaa siitä isompi hyöty irti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juho Kukkasmäki:

Julkisen sektorin tasapainoon saamiseksi tarvitaan toki menokuria mutta liialla kiristämisellä ei saada aikaan muuta kuin vahinkoa. Sen sijaan menojen priorisoimisella tarkemmin saadaan aikaan parempia tuloksia ja hyvinvoinnin ydinalueet voidaan varmistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juho Kukkasmäki:

Ruotsin opiskelusta ei tule luopua. Ensinnäkin Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin kieli kuuluu erottamattomasti Suomen kulttuuriin ja sen monimuotoisuuteen. On eri asia kuinka vieraita kieliä Suomessa opetetaan. Keskustelu ruotsi kielen opiskelusta ja sen pakollisuudesta nousee aika ajoin keskusteluun koska vieraiden kielten opettaminen on "jäänyt kelkasta", opettajan tehtävä kielten opetuksessa on ennenkaikkea huolehtia kielen opetuksen motivoivuudesta oppilaille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juho Kukkasmäki:

Työ pitäisi sijaita kohtuullisen matkan päässä. Työmatka ei saa olla liian pitkä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juho Kukkasmäki:

Jos vanhus haluaa joitain erityispalveluja, muita joita yhteiskunta tarjoaa, niin hänen on maksettava niistä. Esim. Asuminen palvelutalossa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juho Kukkasmäki:

Kaikki yritystoiminta, riippumatta siitä mihin aikaan vuorokaudesta yritystoimintaa harjoitetaan on sallittava.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juho Kukkasmäki:

Kuntien lukumäärä ei ole oleellinen vaan se kuinka niissä selviydytään valtion kunnille asettamista tehtävistä. Jos kunnat yhdessä kokevat selviytyvän paremmin haasteista, tulee yhdistyä. Pakko tulee kysymykseen silloin kun kunta ei kehotuksista ja erityisavuista huolimatta selviydy.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juho Kukkasmäki:

Tämä on mahdollista jos yrityksessä työnantaja saa asian sovittua työntekijöiden kanssa. Keinoa voisi käyttää hetkellisesti mutta siitä ei saa tulla pysyvää. Työehtosopimuksissa määritellään hinta työstä mitä tehdään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juho Kukkasmäki:

Jos joku kylä tyhjenee jossain sen takia, että ihmiset ovat muuttaneet pois koska työtä tai toimeentuloa ei ole niin sellaista kylää ei saa verovaroin ylläpitämään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juho Kukkasmäki:

Kuntien työtaakkaa helpottaisi se jos ne saisivat järjestää osan palveluista yhdessä muiden pienten kuntien kanssa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juho Kukkasmäki:

Taksiala on toiminut vuosikymmeniä samalla systeemillä hienosti. Taksiyrittäjä on omalla palvelullaan pystynyt vaikuttamaan siihen, että asiakas on voinut tilata haluamansa taksi aina kun hän on sitä tarvinnut. Haja-asutusalueilla linja-autoliikennettä on radikaalisti vähennetty ja taksin merkitys on noussut huomattavasti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juho Kukkasmäki:

Suomessa tulisi selvittää onko kansanäänestykselle tarvetta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juho Kukkasmäki:

Uskottava puolustus on tärkeintä itsenäisyydemme turvaamiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juho Kukkasmäki:

Työvoiman vapaa liikkuvuus on eu:ssa perusoikeus. Eu.n ulkopuolelta pitäsi työperäinen maahanmuutto sallia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juho Kukkasmäki:

Erityisesti syrjäseuduilla on se tervetullut lisä kuntaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juho Kukkasmäki:

Silloin on pystyttävä järjestämään julkiset palvelut uudelleen. Veronkorotukset alkavat riittää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset