KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hannu Rainesto, STP, 61

Oma esittely

Teollinen muotoilija, suunnittelija, taiteilija

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hannu Rainesto:

Rahat tulee ottaa rikkailta

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hannu Rainesto:

Verotus ei ole oikea menetelmä tasapainoittaa, ei varsinkaan palkka ja kulutusverotus. Pääomaverotus on ainoa oikea verotuskohde.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hannu Rainesto:

Paras vaihtoehto, kun ei vesivoimaa enää ole vapaana. Suomi voi hyvin olla ydinvoimalla tuotetun energian vientimaa, koska monet kansalliset hyvät ominaisuutemme takaa ydinvoimaloiden tarkan huollisen käytön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hannu Rainesto:

Maakaasu ei kuulu joukkoon, sitä pitää lisätä. Maakaasu on puhdasta, halpaa ja toimivaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hannu Rainesto:

Julkisen sektorin henkilömäärä ei saa ylittää 0.2 miljoonaa henkilöä. Toimintoja tulee yksinkertaistaa, vähentää ja samalla parantaa virkamiesten tehokkuutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hannu Rainesto:

Ruotsin kieli ei ole sen merkittävämpi kieli maailmassa kuin suomenkieli. Maailmankielten osaaminen on merkittävää ja niihin kuuluu tällä hetkellä Saksa, Ranska, Englanti, Espanja, Venäjä ja Kiina.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hannu Rainesto:

Orjuus ei ole nykyaikaa, sen sijaan valtion vastuuta työllistäjänä tulee lisätä. Työläistä pitää kuulla työllistämisessä, tekemätöntä työtä on kokoajan lisää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hannu Rainesto:

Rikkaitten varallisuus ei saa olla erityissuojassa, sitä ei ole kenkään muunkaan. Tasa-arvoinen yhteiskunta on välttämätön tavoite ja takaa tasa-arvoisen elämän kaikille, tätä ei saa eriarvoisella tulonmuodostuksella vaarantaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Hannu Rainesto:

Alkoholi tulee vapauttaa kauppoihin, se etsii kyllä itse tasapainonsa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hannu Rainesto:

Ehdottomasti, kuntien lukumääräksi riittää hyvin sata kuntaa, se on sekä suoraviivaista, taloudellista että tehokasta. Rikas kyläyhteisö toiminta korvaa poistuvat kunnat aivan sillä tarmolla miten kyläyhteisö haluaa. Kunta palveluntuottajana on aina subjektiivinen, eikä se takaa siksi koskaan tasa-arvoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hannu Rainesto:

Työpaikkoja luo vain innovatiivisuus ja sen rohkea toteuttaminen. Palkkoja pienentämällä ei synny uutta työtä, kilpailukykyä eikä mitään muutakaan kuin ostovoiman vähentymistä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hannu Rainesto:

Luontoa tulee vapauttaa.. Meillä on enää vajaa 2% luonnonmetsiä. Määrä tulee kasvattaa välittömästi yli 33%!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hannu Rainesto:

Yksityiset rikkaat rahoittakoot omat palvelunsa jos ei yhteiset kelpaa. Valtion rahaa ei tähän tulee sijoittaa senttiäkään.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hannu Rainesto:

Päätökset tulee tehdä valtion toimesta, jotta ne hallitaan. Kunnat eriarvoistavat palvelut, sitä ei saa enää sallia. Subjektiivinen harkintavalta ei kuulu terveys-, sosiaali eikä mihinkään muuhunkaan palveluun. Asiat pitää hoitaa tasa-arvo periaattella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hannu Rainesto:

Kuuluu markkinatalouteen

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hannu Rainesto:

Sekä että, nyt olemme sisällä ja eroaminen tarkoittaa boikottiin joutumista, joka taasen on rikos meitä kohtaan. Jos eroamme EU:sta tulee se tehdä sopien naapuriemme Venäjän ja Ruotsin kanssa, jotta emme jää tyhjiöön liian pitkäksi aikaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Hannu Rainesto:

Tätä pitää vielä selvittää, mutta yksityisten maa-, teollisuus ja kauppapääomien tuloksen verottaminen on oikeaa verottamista. Todellisuudessa kaikki tulonmuodostus tulisi kertyä vain valtiomme kassaan josta sitä jaetaan kohdemerkitysti koko maata ja kansaa tasa-arvoisesti kehittäen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hannu Rainesto:

Ei koskaan Natoon, Nato on suurpääoman sotilasorganisaatio, globaalin yksityisen pääoman valtaansaattamiseksi kaikkialla maailmassa. Nato ei voi eikä saa koskaan kuulua minkäänlaisiin sotilas strategioihimme!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hannu Rainesto:

Meillä ei ole vihollisia. Aseisiin sijoittamien tarkoittaa vain aseteollisuus pääomien pyörittämistä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hannu Rainesto:

Asiaan on kaksi näkökulmaa, työnantajan ja työläisen, omistajan ja omistamattoman, pääoman ja rahattoman. Minä olen aina vähäosaisen puolella poistamassa heidän eriarvoisuuttaan vaikka vallankumousta järjestämällä!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hannu Rainesto:

Heille voidaan luoda oma erillinen avioliitto instituutio. Tämä ei ole tasa-arvo kysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Hannu Rainesto:

Pitää kyllä, mutta kuntarakenteiden tulee asia kuitenkin pystyä kantaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Hannu Rainesto:

Kuri ei synny ilman kunnioitusta, uhkaileminen vain pahentaa asiaa. Me kaikki emme ole sopuilijoita, joten ristiriitoja syntyy ja kun muistamme että juuri ristiriidat ovat kehityksen lähde, ei sopuilu. Eri puolueista poispotkimiseni paljastaa hyvin ettei tätä ristiriidan suurta merkitystä puolueissamme tajuta. Samanmielisyys tavoittena on pysähtymisen merkki!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Hannu Rainesto:

Oikea arvopohja muodostuu tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa tasaista tulonmuodostusta, tasa-arvoista terveydenhoitoa, opetusta, oikeuskäytäntöä, lain ja perutuslain kunnioittamista. Näissä kaikissa on meillä valtava työmäärä edessä, sillä nämä kaikki ovat Suomessa retuperällä eikä yksikään aikaisempi hallinto ole edes yrittänyt ko. asioita ratkaista. Sopuilu eduskunnassa ei ole oikea menetelmä hoitaa näitäkään asioita, paljastaa historiamme!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hannu Rainesto:

Ei koskaan, olemassa olevatkin yksityiset palvelut tulee nopeasti purkaa, kaikki talous puoltaa tätä tavoitetta. Yksityinen yrittäminen lisää eriarvoituutta ja maksaa aina vähintään 33% enemmän, mutta ei takaa yhtään enempää ja parempaa kuin julkinen. Porvarillinen, kapitalistinen ideologia ei kestä kriittistä arvostelua, ei sitten pätkääkään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hannu Rainesto:

Huonosti muotoiltu kysymyspari. Oikea asetelmä lähtee rikkauden jakamisesta yhteiseksi hyödyksi!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hannu Rainesto:

Tunti työtä on tunti työtä ja sillä selvä, pienet palkka erot takaavat vahvan kulutuspohjan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hannu Rainesto:

Yhteiskunta on olemassa vain palvellakseen jäseniään, asiat pitää järjestää niin ettei näistä palveluista tingitä senttiäkään vaan listään merkittävästi. Meidän on oltava tässä maailman paras jos missään!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Hannu Rainesto:

Huono talous takaa huonon ilmasto ja luontosuhteen. Yhteiskunta etenee talous edellä tai ei ollenkaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Hannu Rainesto:

Niin pitää, dialektinen harkinta on hyväksi kaikessa mitä teemme. Alkulähtöinen suunnittelu tulee tulla osaksi kaikeea toimintaamme ja päätöksentekoamme. Oma yrittäjä elämäni toteutti juurit tätä metodia, eikä se paljastanut siinä yhtään heikkoutta. Testit on siis tehty, malli on rakenntettu, sovelluksia enää tarvitaan jotta tätä laajenee kaikille alueille. Toteuttaviin toimenpiteisiin siis päästään viivytyksettä, jos hallinttoon saada älyä entisen loputtoman sörssimisen sijaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset