KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikael Ropo, Kokoomus, 99

Oma esittely

Yrittäjä, opiskelija '' Mikael Ropo on ehtinyt tehdä nuoresta iästään huolimatta harvinaisen paljon: vuosi ulkomailla jääkiekkoa pelaamassa ja opiskelemassa, ensimmäinen yritys pystyyn jo 18-vuotiaana lukiolaisena, kovat luottamustoimet RUK:n kurssihallituksen pääsihteerinä ja Kokoomuksen Satakunnan piirin varapuheenjohtajana. ''

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikael Ropo:

Suomen valtion velka on hälyttävän korkealla tasolla. Jatkuvasti varojen yli eläminen ei ole kestävä talouspoliittinen ratkaisu. Emme myöskään voi tulevaisuudessa jättää velkaa nuorten maksettavaksi. Velkaantumisen kuriin laittamiseksi on tulot ja menot laitettava tasapainoon. Se valitettavasti tarkoittaa samalla myös palveluiden ja etuuksien leikkaamista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikael Ropo:

Hyvin ansaitsevia verotetaan tällä hetkellä Suomessa aivan liian ankarasti. Kaikki verojen korotukset ovat pois yhteiskuntamme kulutuksesta. Mitä enemmän ihmiset kuluttavat rahaa palveluihin ja hyödykkeisiin sitä paremmin yrityksillä menee. Mitä paremmin yrityksillä menee sen paremmin myös koko yhteiskunta voi. Korkea tuloverotus vaikuttaa myös negatiivisesti työmotivaatioon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni ydinvoima on Suomessa erittäin turvallinen ja energiatehokas energiamuoto. Ydinsähkö ei myöskään tuota ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Lisäksi ydinvoima luo myös toimeentulon tuhansille ihmisille ympäri Suomea. Mikäli ydinvoimaa tuotetaan pitää sillä kuitenkin olla riittävä Suomalainen omistuspohja. Energiaomavaraisuutta tulisi lisätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikael Ropo:

Suomen tulee tottakai ensisijaisesti lisätä uusiutuvia ja päästöttömiä energiamuotoja. Energiapolitiikan suhteen on kuitenkin hyvä olla realistinen, eikä asettaa liian tiukkoja tavoitteita ja määräaikoja. Energiapolitiikka pitää aina sovittaa järkevästi yhteen talouden kanssa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikael Ropo:

Viimeisten kymmenien vuosien aikana julkinen sektori on vain jatkanut kasvuaan kun samaan aikaan talouskasvu on hiipunut. Sen seurauksena julkinen sektori on paisunut aivan liian isoksi ja sitä olisi syytä pienentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikael Ropo:

Mielestä kielten opiskelussa tulisi enemmän keskittyä valinnaisuuteen. Kielten opiskelu ja sivistys on aina kannatettavaa, mutta oppilaan tulisi jatkossa saaada itse valita entistä vapaammin mitä kieliä hän haluaa opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikael Ropo:

Tarjottu työ tulisi lähes poikkeuksetta aina ottaa vastaan mikäli työntekijän taidot kyseiseen työtehtävään soveltuvat. Työnteon tulisi aina olla joutenoloa kannattavampaa. Kuitenkin ensisijaisesti työntekijän tulisi sijoittua koulutusta vastaavaan työhön. Se ei kuitenkaan saa olla este työllistyä soveltuvan työtarjouksen ilmaantuessa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikael Ropo:

Yhteiskunnan on ensisijaisesti varallisuudesta riippumatta taattava hoivapalvelut kaikille vanhuksille. Mikäli ihmiselle on kuitenkin kertynyt varallisuutta vanhuudenpäivien varalle saa hän mielestäni itse päättää miten haluaa varallisuutensa käyttää. Moni vanhus mielellään käyttääkin varallisuutensa omien hoivapalveluidensa järjestämiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni ravintolayrittäjän tulisi itse saada päättää aukioloaikansa. Ravintola-ala työllistää todella paljon ihmisiä. Mikäli aukioloaikoja säänneltäisiin nykyistä vapaammin loisi se entistä enemmän työpaikkoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikael Ropo:

Kuntien määrää tarkasteltaessa on keskityttävä enemmän palveluiden laatuun, elinvoimaisuuteen ja siihen miten kunta selviää lakisääteisistä tehtävistään. Valitettavasti Suomessa on tällä hetkellä kuntia, joiden elinkelpoisuus on vaakalaudalla ja yhdistymisiä on haettava. Mikäli kunta on taloudellisesti kriisissä ja ei ole halukas itsenäisesti yhdistymään on mielestäni valtion toimesta suoritettu pakkoliitos perusteltu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni Suomessa pitäisi enemmän siirtyä paikallisen sopimisen mallin. Jos työnantaja ja työntekijä pääsevät yhteisymmärrykseen palkasta ja työnehdoista ovat varmasti molemmat osapuolet tyytyväisiä. Yrittäjä saa hyvän työntekijän ja työntekijä työpaikan ja toimeentulon. Uskon, että mikäli paikallista sopimista lisättäisiin saataisiin ihmisiä enemmän työllistettyä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni ihmisellä on vapaus päättää missä haluaa asua. On ihmisen valintakysymys haluaako hän asua keskellä kaupunkia lähellä palveluja vai esimerkiksi kauempana palveluista. Valtion ei mielestäni tarvitse verovaroin pitää Suomea asuttuna vaan ihmiset saavat tehdä itse päätöksen missä haluavat asua. On luontevaa, että verovaroja kohdennetaan enemmän sinne missä enemmistö ihmisistä haluaa asua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikael Ropo:

Ihmisellä pitäisi olla enemmän valinnanvapautta päättää mistä hän terveyspalvelunsa hankkii. Yksityisten terveyspalvelujen nostaminen toisi kilpailua yksityisen ja julkisen puolen välille. Uskon, että kilpailu laskisi hintoja ja palvelun laatu paranisi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikael Ropo:

Tuottamisvastuu kysymystä oleellisempaa on, että ihmisille on tarjolla laadukkaita sosiaali -ja terveyspalveluita jatkossakin. Jos laadukasta palvelua pystytään tuottamaan muuten kuin kuntien itse tuottamana on se perusteltua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikael Ropo:

Olen vapaan kilpailun kannalla ilman rajoituksia ja sääntelyitä. Uskon, että markkinat kyllä hoitavat itsestään taksien hintatason kohdallan. Kilpailun lisääntyessä myös usein hinnat laskevat, joka tietysti kuluttajan näkökulmasta olisi toivottavaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikael Ropo:

Usein EU:sta puhuttaessa unohdetaan positiiviset vaikutukset mitä EU on meille antanut ja tulee myös jatkossa antamaan. Kuten esimerkiksi ihmisten vapaa liikkuvuus matkustettaessa, yritysten toimintaedellytysten parannus, sekä yhdenmukaistunut lainsäädäntö. Uskon, että EU pystyy myös jatkossa luomaan vakautta ja turvallisuutta Suomelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikael Ropo:

Rahoitusmarkkinaverolla olisi haitalliset vaikutukset työllisyyteen, koska vero koskisi vain pientä osaa EU-maista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikael Ropo:

Suomen pitäisi ehdottomasti ensi vaalikaudella hakea natojäsenyyttä. Tällä hetkellä puolustuksemme on hyvällä tasolla, mutta jos haluamme viedä sen erinomaiselle tasolle on Nato ainoa ja oikea vaihtoehto. Lisäksi suurin osa EU-maista kuuluu jo tällä hetkellä natoon, joten Suomen olisi myös luonnollista kuulua. Natoon on liian myöhäistä liittyä siinä vaiheessa kun Suomi yhtäkkiä arvaamatta kokeekin sotilaallisen uhan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikael Ropo:

Uskottava ja hyvä puolustuksemme on kärsinyt säästöjen seurauksena ja mielestäni määrärahoja pitäisi lisätä. Lähivuosina puolustusvoimilla on myös edessään kalliit laivasto -ja hornet hankinnat. Määrärahojen lisäys tulee todella tarpeeseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikael Ropo:

Erityisesti väestön ikääntyessä Suomelle tulee vastaan tilanne, jossa tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisestä maahanmuutosta puhuttaessa pitää aina muistaa, että kyse on nimenomaan työperäisestä maahanmuutosta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni 2000-luvulla avioliitto-oikeuksien tulee olla tasa-vertaiset. Adoptio oikeuksista puhuttaessa on aina mietittävä lapsen etua. En näkisi estettä etteikö myös homo -ja lesbobarit voisi toimia hyvinä ja rakastavina vanhempina lapselle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikael Ropo:

Asiaa pitää aina tarkastella tapauskohtaisesti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikael Ropo:

Itsessään kova kuri luokassa ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Koululla pitää kuitenkin olla tarvittaessa riittävästi keinovalikoimaa puuttua siellä tapahtuvaan toimintaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni yksityisten ja julkisten palvelujen tulisi olla samalla viivalla toimijoina. Mielestäni oleellisinta on, että palvelun tuottaa laadulta ja hinnaltaan paras toimija.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikael Ropo:

Kaikki verojen korotukset syövät talouskasvua ja kulutusta. Onkin siinä tilanteessa järkevämpää sopeuttaa taloutta leikkaamalla julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikael Ropo:

Mielestäni ihmisten ahkeruus ja lahjukkuus tulee aina voida palkita. En pidä tuloerojen kasvua Suomessa mitenkään suurimpana ongelmana tällä hetkellä. Suurin osa Suomalaisista kuuluu kuitenkin keskituloisiin ja todella paljon tienaaviakin on Suomessa erittäin vähän.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikael Ropo:

Se riippuu aivan täysin miten valtion taloutemme kehittyy. Mikäli taloutemme kehittyy positiivisesti on meillä varaa myös jatkossa tarjota nykyisen kaltaisia palveluita ja sosiaalietuuksia. Mikäli taloutemme ei kehity ja samalla julkinen sektori jatkaa paisumistaan nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet liian raskaita julkiselle taloudellemme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikael Ropo:

Energiapolitiikka pitää aina sovittaa järkevästi yhteen talouden kanssa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikael Ropo:

Päätöksenteossa tulee ehdottomasti ottaa huomioon myös ympäristövaikutukset. Ei ole kestävää kehitystä toteuttaa hanketta, joka olisi ympäristölle haitallinen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset