KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lena Wiksten, Itsenäisyyspuolue, 85

Oma esittely

Olen koko ikäni ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja toiminut niin poliittisessa nuorisoliikkeessä kuin opiskelijaliikkeessäkin ennen nykyistä tehtävääni IPU:n puolehallituksessa. Lisäksi olen toiminut useissa kunnallisissa lautakunnissa ja kaupunginvaltuuston varajäsenenä. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja diplomiekonomi sekä yhteiskuntatalouden ja julkishallinnon opettaja. Viime vuosina olen toiminut lähinnä ruotsin kielen opettajana ja kouluttajana aikuiskoulutuksessa ja lukiossa ja tehnyt käännöstehtäviä suomi-ruotsi-suomi. Politiikassa ja eduskuntavaaliehdokkaana olen tehdäkseni työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lena Wiksten:

Kysymyksen asettelu on virheellinen ja vaihtoehdoton. Tarvitsemme tasaisemman tulonjaon sekä oman valuutta-, raha- ja taloupolitiikan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lena Wiksten:

Lisäydinvoiman rakentaminen on aina merkinnyt sitä, että vaihtoehtoisten, uudistuvien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon ei panosteta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lena Wiksten:

Tuo merkitsee käytännössä helposti sitä, että ydinvoimaa käytetään entistä enemmän , eikä niinkään uusiutuvia energian lähteitä. Mikäli olisi takeet uusiutuvaan energiaan panostamisesta, vastaukseni olisi toisenlainen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lena Wiksten:

Suomen julkinen sektori ei ole liian suuri, vaan julkisen sektorin menojen suhde bruttokansantuotteeseen on kasvanut, koska kansantuote on kutistunut. On välttämätöntä ottaa hyvinvointipalveluiden tuottaminen monikansallisilta suuryhtiöiltä takaisin julkiselle sektorille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lena Wiksten:

Hyviä argumentteja löytyy sekä pakollisen opiskelun puolesta että sitä vastaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lena Wiksten:

Dilemma on siinä, miten velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka voisi kiristää, kun työpaikkoja ei tarjota!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lena Wiksten:

Kaikkein varakkaimmat pystyvät aina asiantuntijoiden avulla kiertämään tätä ja sijoittamaan omaisuuttaan "näkymättömiin".

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lena Wiksten:

Näkemykseni mukaan nykyiset aukioloajat riittävät hyvin. Aukioloaikojen pidentäminen saattaa lisätä rauhattomuutta keskustoissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lena Wiksten:

Mitään perusteltua ja validia laskelmaa ison kuntakoon eduista ei ole pystytty esittämään.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lena Wiksten:

On harhaa kuvitella että yritykset palkkaisivat alemmalla palkkatasolla lisää väkeä. Korkeintaan tämä voisi kannustaa yksinyrittäjiä palkkaamaan väkeä väliaikaisesti ruuhkahuipuiksi. Pienyrittäjien asemaa tulee parantaa muulla tavoin kuin palkkoja alentamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lena Wiksten:

Pääpainon tulee olla julkisessa terveydenhuollossa, joka nyt on ajettu täysin kuralle, minkä vuoksi ihmiset ovat pakotettuja etsimään palvelut yksityiseltä sektorilta, vaikka heillä ei olisi siihen varaakaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Lena Wiksten:

En ole päässyt tutustumaan kyseiseen malliin. Mikäli kyseessä on ns. Tobinin vero, olen sen kannalla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lena Wiksten:

Suomen turva on puolueettomuuspolitiikassa, eikä sotilasliitossa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lena Wiksten:

Oma uskottava puolustus tulee säilyttää, vaikkakin turvallisuuspolitiikan ensisijaisena menetelmänä tulee olla ulkopoliittiset keinot.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lena Wiksten:

Työperäistä maahanmuuttoa ei ole tarpeen nykyisestä lisätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lena Wiksten:

Koulun keinot ovat vähissä, kurinpidolla tai ilman, jos suuri osa ikäluokasta jää kotona tapakasvatusta vaille. Syitä kotien pahoinvointiin taas on suurelta osin haettava yhteiskunnallisista rakenteista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lena Wiksten:

Iskulause on liian monitulkinnainen - kenen uskonto? Mitä isänmaan käsitteeseen sisällytetään? Minkälainen koti?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lena Wiksten:

Jo nyt palveluja on ulkoistettu aivan liikaa!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lena Wiksten:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä vain kohtuullisissa rajoissa koulutuksen ja vastuun mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lena Wiksten:

Kyse on voimavarojen kohdentamisesta ja lainsäädännöstä, johon suomalaiset pystyisivät itse paremmin vaikuttamaan, jos maallamme olisi käytettävissään oma raha- ja talouspolitiikka.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lena Wiksten:

Ympäristöasioiden hoitaminen on elinehtomme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset