KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tero Järvelä, Perussuomalaiset, 14

Oma esittely

Palomestari

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tero Järvelä:

Velkaantuminen on taitettava, mutta säästöt on hankittava pääasiassa palvelutuotantoa tehostamalla ja hallintoa keventämällä ja leikkaukset on kohdistettava niihin asioihin, jotka ovat maan ja kansan hyvinvoinnin kannalta tarpeettomia tai jopa haitallisia, kuten maan keinotekoinen kaksikielisyys.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tero Järvelä:

Palkkaverotus on jo nyt erittäin kireää läpi asteikon. Kiristys saattaisi aiheuttaa entistä enemmän veropakolaisuutta ja keinottelua, mikä saattaisi helposti maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin mitä toisi tuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tero Järvelä:

Vaihtoehtoisiin energiamuotojen kehittämiseen tarvitsee panostaa, mutta maan energiansaannista ja omavaraisuudesta on huolehdittava. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ydinvoiman lisärakentaminen on tarpeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tero Järvelä:

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee luopua, mutta vasta sitten, kun niiden tilalle on saatu kehitettyä enertgiatehokas, turvallinen ja taloudellinen vaihtoehto. Tuon vaihtoehdon kehittelyssä suomen korkealla teknologiaosaamisella on näytön paikka.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tero Järvelä:

Julkisen sekttorin hallinto on niin kunnilla kuin valtiollakin paisunut kuin pullataikina, samaan aikaan kun suorittajaporrasta on karsittu ja palveluja leikattu. Julkinen palveluntuotanto tulisikin käydä kokonaisuutena lävitse ja tehostaa toimintaa keventämällä hallintoa ja purkamalla päällekkäisyyksiä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tero Järvelä:

Suomessa on 5% ruotsinkielinen vähemmistö, josta arviolta 96% puhuu erittäin hyvää suomea, tästä huolimatta ainoa koko valtakunnan alueella virallinen kieli on ruotsi. Kaksikielisyydelle ei ole yhtäkään maan ja kansan kannalta järkevää perustetta, vaan se on keinotekoinen ja maksaa sekä suoraan että välillisesti miljardeja vuodessa. Pakollinen ruotsi kaventaa kielipääomaamme ja heikentää kilpailukykyä. Pakkoruotsin tilalle pitäisikin ottaa vapaavalintainen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tero Järvelä:

Työn kuin työn teko on yhteiskunnan ja yleensä myös yksilönkin kannalta parempi vaihtoehto kuin syrjäännyttävä työttömyys. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että työllistyvällä on järkevät mahdollisuudet ottaa tarjottu työpaikka vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tero Järvelä:

Hoitopalveluiden kustantamiseen toki hoidettavan itsensä tulee osallistua mahdollisuuksien mukaan veroja maksamalla. Sen sijaan hankitun, jo aiemmin verotetun omaisuuden käyttäminen hoivapalveluiden kustantamiseksi olisi kohtuutonta, ellei se tapahdu henkilön itsensä tahdosta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tero Järvelä:

Liika holhous ei ole hyväksi, vaikka tilastot väittävätkin alkoholin käytön laskeneen veronkorotuksilla. Alkoholipolitiikkamme on johtanut tilanteeseen, jossa entistä suurempi osa alkoholiverojen tuotosta jää saamatta tuoton virratessa viroon, samaan aikaan kun haitat jäävät suomeen. Suomella on tilanteessa oikeastaan kaksi mahdollisuutta, joko laskea alkoholiveroa, jolloin veroeuroista entistä suurempi osa jäisi suomeen tai sitten määritellä tuonnille tiukemmat rajat EU:sta välittämättä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tero Järvelä:

Kunnan koko ei ole määräävä asia sen elinvoimaisuudessa vaan kunnan rakenne. Maassamme on pieniä ja suuria kuntia joilla menee huonosti, samoin kuin pieniä ja suuria kuntia joilla menee hyvin. Kuntaliitos ei vähennä hoidettavien määrää, luo lisää tuottavia työpaikkoja tai tuo asukkaita, vaan ainoastaan etäännyttää päätöksentekoa kuntalaisista. Suuri ja mahtava neuvostoliittokaan ei ollut lopulta kovinkaan tuottava ja kyhittyvä järjestelmä, vaan hajosi lopulta omaan mahdottomuuteensa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tero Järvelä:

Pienemmät palkat eivät välttämättä lisäisi työllisyyttä, vaan palkkojen pienentäminen söisi ostovoimaa, joka taas vaikuttaisi negatiivisesti talouteen. Työpaikkojen lsäämiseksi yrityksille pitää luoda paremmat mahdollisuudet toimia, mm. alenetamalla kuljetuskustannuksia ja verotusta (erityisesti yksipuolisten viherverojen poisto).

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tero Järvelä:

Kansalaisilla on oltava mahdollisuus elää, asua ja omistaa kiinteistöjä sekä yrittää missä vain valtakunnan alueella, myös Ahvenanmaalla kielestä riippumatta. Alueiden palveluita ja erityisesti alueellisia erikoisuuksia hyödyntäviä yrityksiä voidaan auttaa alkuun valtion tuella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tero Järvelä:

Julkisilla palveluilla pitää tuottaa perusrunko, joka kykenee pääsääntöisesti huolehtimaan ihmisten sote palveluista. Tuo perusrunko voi tarvittaessa ruuhka- ja erikoistilanteissa ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tero Järvelä:

Vallan ja päätöksenteon kadotessa entistä kauemmaksi on yhä helpompaa unohtaa palvelujen tarvitsijat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tero Järvelä:

Suomi on EU:ssa nettomaksaja. Leijonanosa maksuista ohjautuu muualle kuin suomen hyvinvointiin. Vaikka otetaan huomioon Eu:n positiiviset opuolet, kuten markkinoiden avautuminen, tulee EU:sta maksuihin verrattuna takaisin vain murusia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tero Järvelä:

Nato jäsenyyden edut ja haitat tulee selvittää kiihkottomasti ja sen jälkeen on aika tehdä päätöksiä liittyäkkö vaiko ei. Ukrainan tilanne antaa konkreettisen esimerkin siitä, että venäjä on edelleen venäjä ja uhka naapureilleen. Suomi, Naton kumppimaana on venäjän silmissä Natomaa, mutta ilman 5 artliklan antamia turvatakuita. Sotilaallisessa konfliktissa apua Natolta ei siis pelkän kumppanuuden perusteella tule.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tero Järvelä:

Tyhjiöillä on taipumus täyttyä, näin myös sotilallisilla tyhjiöillä. Mikäli emme itse pidä yllä uskottavaa puolustusta, on todennäköistä, että joku tekee sen puolestamme, eikä tuo taho välttämättä ole suomelle ja suomalaisille mieleinen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tero Järvelä:

Työperäinen maahanmuutto ei ole suomelle ongelma, ongelma on elintasopakolaisuus ja työttömyys.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tero Järvelä:

Julkisten palveluiden tulee pääsääntöisesti huolehtia perustarpeista, mutta yksityiset yritykset voivat toimia tehokkaana puskurina varmistaen sen, että julkisen palvelun henkilökunta voidaan mitoittaa tarpeen mukaan ja kuitenkin ruuhkatilanteissakin asiat hoituvat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tero Järvelä:

Julkisten palveluiden tuotantoa tulee tehostaa ja hallintoa keventää. Varsinaiset leikkaukset tulee kohdistaa maallemme tarpeettomiin tai jopa haitallisiin asioihin, esimerkiksi keinotekoisesta ja monin tavoin haitallisesta kaksikielisyydestä luopumisella säästettäisiin vuodessa sekä suoraan että välillisesti miljardeja. Veronkorotuksilla leikattaisiin ostovoimaa, mikä puolestaan näkyisi taloudessa, joten ne ovat huono vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tero Järvelä:

Ykityisten suhteen asiassa ei ongelmia. Julkishallinnon ja sen omistamien yritysten osalta tulee muistaa kohtuus kaikessa. Palkkkioiden suuruus ei voi olla ristiriidassa tehtävän tuottavuuden ja yleisen oikeustajun kanssa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tero Järvelä:

Nykyisellä tavalla tuotettuna kyllä. Koko palveluverkko pitää kaikilta tasoiltaan käydä läpi ja byrokratiaa keventää tavoitteena tehokkaampi ja samalla taloudellisempi toimintamalli.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tero Järvelä:

Ympäristöasioita pitää ajatella ja ympäristön suojeluun panostaa maailmanlaajuisesti. Jos suomi tyrmää jotain ympäristösyiden vuoksi esimerkiksi yksipuolisilla viherveroilla, siirtyy tuotanto todennäköisesti maihin, joissa päästöistä ei olla kovin tarkkoja ja päästöt todellisuudessa kasvavat helposti moninkertaisiksi. Yksipuolisilla kiristyksillä saadaan aikaan vain työn ja hyvinvoinnin karkaaminen suomesta samaan aikaan kun päästöt kasvavat reilusti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tero Järvelä:

Edelläolevan vastauksen toistaen: Ympäristöasioita pitää ajatella ja ympäristön suojeluun panostaa maailmanlaajuisesti. Jos suomi tyrmää jotain ympäristösyiden vuoksi esimerkiksi yksipuolisilla viherveroilla, siirtyy tuotanto todennäköisesti maihin, joissa päästöistä ei olla kovin tarkkoja ja päästöt todellisuudessa kasvavat helposti moninkertaisiksi. Yksipuolisilla kiristyksillä saadaan aikaan vain työn ja hyvinvoinnin karkaaminen suomesta samaan aikaan kun päästöt kasvavat reilusti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset