KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kristiina Heinonen, Perussuomalaiset, 10

Oma esittely

Olen kauppakoulun käynyt tori-ja markkinakauppias. Koulutus tähtäsi aikonaan sihteerin tai kirjanpitäjän töihin, mutta levoton luonteeni ei istunut 8-16 työhön. Koulutus on kuitenkin auttanut minua yrittäjyydessä. Minulle tärkeitä asioita on kaltaisteni mikroyrittäjien mahdollisuus työtään jatkaa ja siihen aion panostaa tulevaisuudessa taistellen epäkohtia vastaan. Kaikki ihmiset vauvasta vaariin ansaitsevat hyvät elinolosuhteet maassamme, vaarit ovat jo ansainneet hyvän elämän ehtoon ja vauvoista meidän pitää saada vahvoja ja motivoituneita veronmaksajia eli ikuinen kiertokulku hyvinvoinnin ympyrässä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kristiina Heinonen:

On leikkausten sijasta ryhdyttävä purkamaan hallintohimmeleitä ja etsittävä säästöjä ensi kädessä sieltä käsin ja sen jälkeen katsottava yksi vaihtoehto kerrallaan, koska nyt o n jo huomattu, että monet suunnitellut leikkaukset eivät tuokaan säästöjä vaan kasvattaa jälleen kerran hallintohimmeleitä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kristiina Heinonen:

Talkoisiin on osallistuttava kukin voimiensa mukaan. Pieni duunari ja työtön ovat jo kaikkensa antaneet.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kristiina Heinonen:

Omavaraisuus energiatuotannossa vähentää riippuvaisuutta muista maista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kristiina Heinonen:

Varsinkin tuonti energiasta olisi päästävä pikkuhiljaa eroon, on myös huomioitava lämpöarvot ajatellessa mikä pitäsi säilyttää pisimpään, jotta energian saanti taataan. Pitää kuitenkin tähdätä omavaraisuuteen tuonnin sijasta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kristiina Heinonen:

Viitaten aikaisempaan vastaukseenikin, himmeleitä purkaen ja myös 5v. irtisanomissuoja poistettava. On katsottava ettei päällkkäisiä toimintoja ole ja pääse syntymään, näin tapahtuu usein erilaisten lakien ja pykälien laadinnassa, kun ratkaisu huoataan huonoksi, laaditaan taas uusi korjaava liike ja sitä myöten kustannukset kasvavat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kristiina Heinonen:

Pakko ei luo motivaatiota mihinkään, yleensä käy päinvastoin. Vapaaehtoisuudella ja valinnanaralla luodaan tarpeeseen syntyvää opiskelua. Esim. itärajalla Venäjän oppiminen olisi järkevää ennemmin kuin pakkoruotsi

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kristiina Heinonen:

Esimerkiksi velvoite ottaa työ entistä kauempaa vastaan vähentää niin työn teon motiiveja kuin kasvattaa matkojen kuluja. Ja varsinkaan mihinkään työvelvoitteeseen ei saa tällaista lisäkiristystä tehdä. Pitäisi myös pitää huoli, että työstä saadaan oikea palkka eikä mitään tukityöllistämisen 9€/pv. Ehtojen mahdollisesti kiristyessä pitää ehdottomasti pitää huoli, että palkalla elättää perheen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kristiina Heinonen:

Tiettyyn rajaan asti, mutta pitää myös muistaa että ei vähävaraisen pieniä eläkkeitä saisi kokonaisuudessaan käyttää hoivapalveluihin. Nyt jo kuuluu viestiä kentältä, että vanhuksien vähäiset rahat menevät lähes kaikki erilaisiin yksittäisesti hinnoilteltuihin palveluihin ja tarvikkeisiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kristiina Heinonen:

Ja verotusta pitää järkiperäistää, nykyinen verotus hävittää anniskeluravintoiloiden asiakkaat ja tätä kautta aiheuttaa lisää työttömyyttä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kristiina Heinonen:

Ei missään nimessä pakolla. Kuten istuva hallitus lupasi, mutta ei pystynyt toteuttamaan kuntien tehtävien vähentämistä. Sen piti olla vaihtokauppaa pieneneviin valtionosuuksiin, jotka kyllä ovat toteutuneet. Oikea tapa olisi selvittää yksi osa kerrallaan mahdollisen liitoksen vaikutukset, pitää olla mittarit joilla mitataan ja lopuksi valvonta. Auttaisi jos saisi aikaisemin tehdyistä liitoksista faktatietoja niiden säästöistä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kristiina Heinonen:

Yritysten veropolitiikkaa pitäsi muuttaa kannustavammaksi, antaa porkkanaa ja keppiä. Verohelpotuksia, jos esim. palkkaa väkeä ja pitää ne. Juuri nyt näyttää siltä, että yhteisöveron laskulla ei ole juurikaan ollut niitä positiivisia vaikutuksia joita piti. YT-neuvottelut ja suuryritysten pako veroparatiiseihin jatkuu yhä. Jokainen työtä tekevä on ansainnut palkkansa ja orjatyövoimaa ei pidä hyväksyä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kristiina Heinonen:

Koko Suomi on syytä pitää luontaisesti asuttuna. Lainsäädännöllä pakotetaan ihmisiä haja-asutusalueelta yhä pidemmälle työn perässä, se lisää pakkomuuttoa keskuksiin,eikä lisää ihmisen hyvinvointia johon taloudellisen turvan lisäksi kuuluu myös henkinen hyvinvointi. Sensijaan harvempaan asutuilla seuduillakin on liiketoimintaa, joten parantamaan varsinkin pienyrittäjien asemaa ja oikeudenmukaista verokohtelua, luodaan työpaikkoja myös harvempaan asutuille alueille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kristiina Heinonen:

Pelottava skenaario on, että toteutuessaan tällainen muutos loisi lisää eriarvoisuutta ja ruokkisi ylikansallisten yritysten lisääntymistä markkinoillamme. Varsinkin, kun ovat jo vahvan jalansijan saaneet.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kristiina Heinonen:

Kunnan pitäisi olla autonominen järjestelmä, jossa valta on ja pysyy kunnilla. Perustuslaki sen jo sanoo yksiselitteisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kristiina Heinonen:

Suomi muuttuu jatkuvasti enemmän säädellyksi ja holhotuksi yhteiskunnaksi, ihmisen ja niin taksi kuin muidenkin yrittäjien elämää säädellään liikaa ja viedään valta päätöksistä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kristiina Heinonen:

Suomi on menettänyt itsemääräämisvallan ja tuntuu ettei sen etuja valvota tarpeeksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kristiina Heinonen:

Jos Suomi menisi mukaan, vero iskisi jälleen pahasti eläkeläisiin, palkansaajiin ja yrittäjiin

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kristiina Heinonen:

Oma puolustus uskottavalle tasolle ja yhteistyötä lisää pohjoismaiden välille

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kristiina Heinonen:

Uskottavalla pohjalla oleva puolustus ja vapaus ilman sidonnaisuutta johonkin sotilasliittoon on Suomen Itsenäisyyden kulmakivi

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kristiina Heinonen:

Eiköhän tuo yli 300 000 Suomalaista työtöntä tai piilotyötöntä riitä meille ainakin toistaiseksi. Tilannetta pitää seurata ja toimia sen vaatimalla tavalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kristiina Heinonen:

Kohun keskellä jäi käsitykseksi, että avioliitto on asian ydin. Kuitenkin rekisteröity liitto riittää erittäin hyvin, jos tiettyjä asioita saadaan lainmuutoksella järkiperäistettyä. Esimerkiksi: Kun Gay-pari rekisteröi liittonsa, heille maksaa myös puolison nimenvaihto kaikkineen n. 200€, Meillä avioliitossa nimen vaihto on vain nopea muutos ilman erilliskustannuksia. Tässä vain yksi esimerkki. Adoptio-oikeudet kuuluvat heterosuhteeseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kristiina Heinonen:

Pitää selvittää kaikki asiaan liittyvät seikat. Entä jos turvapaikanhakijalle ei kelpaakaan muutto maalle, miten käy kotoututtamisen, kun ei maalla ole töitä muutenkaan. Ja tämänhetkinen taloudellinen tilanne on niin omassa kotikunnassani kuin monessa muussakin kunnassa sellainen, ettei pystytä näitä velvoitteita hoitamaan ilman, että kantaväestön asemaa perusturvaa hekennetään jälleen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kristiina Heinonen:

Opettajat eivät enää voi rangaista sääntöjen rikkojaa ilman haastepelkoa. Järki mukaan ja sellaiset oikeudet opettajille, joilla he voivat pitää oppimisolosuhteet turvallisina ja innostavina.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kristiina Heinonen:

Kaikkeen elämään ehdoton "kolmikanta"

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kristiina Heinonen:

Pitää selvittää onko odotettavissa oikeita säästöjä vai vain hetkellisiä lumesäästöjä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kristiina Heinonen:

Täytyy vain muistaa että veronkorotukset kohdistetaan sinne missä rahaa on.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kristiina Heinonen:

Eli rikkaita palkittaisiin yhä enemmän ja heikommilta se otettaisiin. Pitää pitää huoli siitä, että julkinen kouluverkostomme voi antaa parhaan mahdollisen koulutuksen ja mahdollisuuden edetä varakkuuteen katsomatta

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kristiina Heinonen:

Pidemän päälle on mietittävä miten purkaa nykyinen järjestelmä ja pystyä rakentamaan se uudelleen niin että osa etuuksista riippuu varallisuudesta ja että vaikeimmassa tilanteessa oleville sitä kehitettäisiin entistä kannustavammaksi ja rakentavammaksi. Esimerkiksi toimeentulotuen varassa elävät, eivät saa koskaa pienintäkään sosiaaliedun nousua itselleen, koska ne automaattisesti vähennetään toimeentulotuesta. Esim. tämä pitää pystyä korjaamaan

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kristiina Heinonen:

Pitää priorisoida asioita oikein. Ensin talouskasvu kunnolla alkuun, se luo myös mahdollistuutta keskittyä enemmän ympäristönsuojeluun, koska jos yritykset voivat paremmin he voivat panostaa myös ympäristöön paremmin. Muussa tapauksessa säädösviidakossa rämpiminen vie niin taloudellisen mahdollisuuden kuin halukkuudenkin ympäristönsuojelulta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kristiina Heinonen:

On selvää, että pitää arvioida ja harkit ratkaisuja näiden arviointien perusteella. Uutta talvivaaraa ei veronmaksajien tule joutua maksamaan, eikä edes tätä nykyistä loputtomiin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset