KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Miisa Karjalainen, Vihreät, 160

Oma esittely

Tamperelaissyntyinen kaksikielinen lakimies ja ympäristön ystävä. Ensimmäistä kertaa ehdokkaana eduskuntavaaleissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Miisa Karjalainen:

Lyhyellä aikavälillä ei kannata säästöjen nimissä tehdä toimia, jotka vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja siten hidastavat toipumista laskusuhdanteesta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Miisa Karjalainen:

Ansiotulon verotus on Suomessa jo nyt melko ankaraa ja verotus on progressiivista. Hyvin ansaitsevat maksavat siis enemmän veroa kuin vähemmän ansaitsevat, ja näin sen pitäisi ollakin. Jatkuvalla verotuksen kiristämisellä saadaan ajettua hyvin ansaitsevat työntekijät ulkomaille, jossa verotusaste on pienempi. Progressiivinen verotus on siis aiheellista säilyttää, mutta hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kiristäminen entisestään ei välttämättä ole aiheellista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Miisa Karjalainen:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa jo rakennettaviksi päätettyjen ydinvoimalaitosten lisäksi. Energiapolitiikassa on panostettava uusiutuviin energiamuotoihin, joilla voidaan korvata tarve ydinvoiman lisärakentamiselle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Miisa Karjalainen:

Ilmaston suojelemiseksi Suomen tulee pyrkiä luopumaan kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä. Maailmanlaajuisesti Suomen mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen kansallisilla toimenpiteillä ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Näiden polttoaineiden käytöstä luopuminen ei saa johtaa Suomen kilpailukyvyn heikentymiseen kansainvälisesti. Kysymyksessä ehdotettu ajanjakso em. energianlähteistä kokonaan luopumiseksi on liian lyhyt.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Miisa Karjalainen:

Julkista sektoria ei välttämättä tarvitse pienentää, mutta sen toimintaa pitäisi järkevöittää ja mahdollisia päällekkäisyyksiä poistaa. Tämä voi käytännössä johtaa julkisen sektorin pienentymiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Miisa Karjalainen:

Vaikka olen itse kaksikielinen, en kannata pakkoruotsin opiskelemista. Sen sijaan ruotsinkielisissä kouluissa pitäisi edelleen olla pakko opiskella suomea. Pakkoruotsista luopuminen ei siis saa johtaa vastaavasti pakkosuomesta luopumiseen. Olisi kuitenkin hyvä, että äidinkielen lisäksi olisi pakko opiskella jotain muuta kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Miisa Karjalainen:

Haluttoman työntekijän palkkaaminen väkisin johonkin työtehtävään ei palvele sen paremmin työnantajaa kuin työntekijääkään tai pidemmän päälle Suomen talous- ja työllisyystilannetta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Miisa Karjalainen:

Näinhän käytännössä toimitaan nytkin: ikääntyneet myyvät asuntonsa/tarvittaessa muun omaisuutensa päästäkseen esim. palvelutaloon. Tietysti parasta olisi, jos varallisuutta olisi myös muussa muodossa kuin omassa asunnossa, sillä moni haluaa kuitenkin asua kotona mahdollisimman pitkään. Tärkeämpää olisikin miettiä sitä tilannetta, kun ihmisellä ei ole varallisuutta ja näin ollen mahdollisuutta kustantaa hoivapalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Miisa Karjalainen:

Ravintoloitsijan pitäisi itse voida päättää anniskeluajoistaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Miisa Karjalainen:

Mikäli kuntien vähentäminen johtaa myös palvelujen vähentämiseen entisten kuntien alueella ja niiden keskittämiseen suuriin kuntiin, vähentäminen ei ole suotavaa. Kuntia ei nykyisellään ole mitenkään liikaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Miisa Karjalainen:

Nykyisen työehtosopimusjärjestelmän puitteissa sopimuksissa määriteltyjä palkkoja ei tule alittaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Miisa Karjalainen:

Ihmisten on saatava valita asuinpaikkansa. Jos kuitenkaan työtä ei löydy asuinpaikkakunnalta, pitää pystyä harkitsemaan muuttoa sinne, missä työtä olisi. Pelkkää työikäisen väestön mahdollisuutta asua "keskellä ei mitään" ei tule tukea verovaroin. Tilanne on toisenlainen silloin, jos ihminen pystyy itse rahoittamaan asumisensa haluamassaan paikassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Miisa Karjalainen:

Hyvinvointipalvelujen tuottaminen kuuluu ensisijaisesti julkiselle sektorille. Se, mitä kysymyksessä tarkoitetaan nostamisella samanlaiseen asemaan, on epäselvää. Toimenpiteet eivät saa johtaa palveluiden saatavuuden heikentymiseen. Jos toimenpiteistä ei aiheudu ihmisille haittaa (kustannuksia, palvelujen saatavuuden heikkenemistä), ei yksittäiselle ihmiselle sinänsä liene väliä sillä, onko palvelun tuottaja julkinen vai yksityinen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Miisa Karjalainen:

Pääasia on, että sosiaali. ja terveyspalvelut tuotetaan julkisesti. Mitään varsinaista pakkoa kunnille ei pidä asettaa palvelujen tuottamiseen, mikäli tuottamisesta voidaan huolehtia muun tahon toimesta (suurpiirit tms.), mutta halutessaan/voidessaan, kunnat voivat jatkossakin tuottaa itse sosiaali- ja terveyspalveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Miisa Karjalainen:

Taksiautoilun sääntelyä tulisi lieventää ja alalle saada lisää kilpailua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Miisa Karjalainen:

EU tuo sekä hyötyä että rajoituksia Suomelle. EU:sta saatava tuki ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin EU-tasolla tuovat kuitenkin Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Miisa Karjalainen:

Globaalin oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii kansainvälisen talouden rakenteiden muutosta. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa säätelyä ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta ne palvelisivat reaalitaloutta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Miisa Karjalainen:

Asiaa voidaan valmistella, mutta päätöstä Natoon liittymisestä on syytä harkita valmistelusta saatavan tiedon perusteella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Miisa Karjalainen:

Ensin olisi selvitettävä hyvin tarkasti, mihin puolustusvoimien nykyisellään saamat rahat todellisuudessa käytetään ja tämän jälkeen arvioitava, onko määrää syytä nostaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Miisa Karjalainen:

Avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa on edistettävä. Suomi tarvitsee myös ulkomaista työvoimaa ja vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa antaa osaavien ihmisten työskennellä Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Miisa Karjalainen:

Tasa-arvoa ja tasapuolista kohtelua tulee edistää. Pelkkä seksuaalinen suuntautuminen ei voi olla hmisten haluaman perhe-elämän toteuttamisen esteenä. Vastaukseni on jokseenkin samaa mieltä, koska joitain teknisiä eroavaisuuksia voi olla homo- ja lesboparien avioliitto- ja adoptio-oikeuksissa verrattuna heteropareihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Miisa Karjalainen:

Riippuu tarjouksen tarkemmasta sisällöstä ja perusteluista valita juuri kyseinen kunta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Miisa Karjalainen:

Miten määritellään kuri? Lähtökohta ei liene se, että koululaisia kohdellaan liian lepsusti vaan se, että opettajilta puuttuvat keinot puuttua koululaisten toimintaan. Tämä ei tarkoita sitä, että kurin pitäisi olla tiukempaa, mutta jotenkin opettajien toimintamahdollisuudet tulisi turvata.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Miisa Karjalainen:

Politilitiikka kaipaa myös muita kuin perinteisiä arvoja, kuten ympäristö ja tasa-arvo. Uskonnon ei tarvitse muodostaa politiikan arvopohjaa (vaikka se varmasti niin tekeekin).

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Miisa Karjalainen:

Riippuu mistä julkisesta palvelusta on kyse. Hyvinvointipalvelut tulee edelleen hoitaa ensisijaisesti julkisen sektorin toimesta, eikä niiden saatavutta voida heikentää siirtämällä niitä yksityisille tuottajille. Kaikilla tulee olla pääsy julkisten palveluiden piiriin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Miisa Karjalainen:

Huonoina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla. Kun kuluttajat ja yritykset säästävät, pitää valtion ja muun julkisen sektorin toimia aktiivisesti. Lyhyellä aikavälillä ei kannata säästöjen nimissä tehdä toimia, jotka vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja siten hidastavat toipumista laskusuhdanteesta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Miisa Karjalainen:

Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen pitää olla politiikan keskeisiä tavoitteita, sillä tasa- arvoisuus lisää hyvinvointia. Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuuttakin, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Miisa Karjalainen:

lman ympäristöä, joka kestää muun yhteiskunnallisen kehityksen, ei talouskasvua ja uusia työpaikkoja pidemmän päälle ole. Talous pitää aina sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Miisa Karjalainen:

"Kaikessa päätöksenteossa" on ehkä hieman liioittelua, mutta ympäristölle haitallisista hankkeista voi olla syytä pidättäytyä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset