KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Tomminen, Vihreät, 173

Oma esittely

Lähiruoka- ja kala-aktiivi, jonka tärkein vaaliteema on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, oppimisen tukipalvelut ja koulutus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Tomminen:

Velkaantuminen ei tietenkään voi jatkua loputtomasti. Velanotto ei kuitenkaan ole niin iso ongelma, kuin miltä se voisi helposti vaikuttaa. Velkarahalla voidaan toteuttaa elvytystoimia, joka voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi isojen liikennehankkeiden aloittamista tai homekoulujen korjaamista. Vastaavasti talouden lähtiessä nousuun, tulee valtion lyhentää velkaansa ja vähentää hankkeiden tukemista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Tomminen:

Missään nimessä suurituloisten verotusta ei tule ainakaan keventää. Tuloerot ovat hieman kasvaneet, mutta tilanne on Suomessa vielä hyvällä tasolla. Verotus on yksi hyvä keino vähentää tuloerojen negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Tomminen:

Olkiluoto 3 ei ole tuottanut vielä wattiakaan sähköä, eikä Fennovoimankaan projekti näytä hyvältä. Panostamalla esimerkiksi puupohjaiseen hajautettuun energiantuottoon, paitsi toisimme maaseudulle lisää työpaikkoja, tuottaisimme ympäristöystävällistä energiaa ja loisimme Suomeen uusia työpaikkoja enemmän kuin käyttämällä ulkomaisen ostoenergiaa. Suomalainen kattila- ja energiaosaaminen saisivat hyvän boostin myös maan rajojen ulkopuolella, mikäli itse käyttäisimme enemmän osaamistamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Tomminen:

Turpeenoton vaikutus kalojemme ja mökkijärviemme tilaan on valtaisa. Erityisesti turpeen ja kivihiilen käyttöä pitää rajoittaa, koska niiden polttamisella on erittäin laajoja haittavaikutuksia. Maakaasu voi osaltaan olla hyvä siirtymäkauden polttoaine siirryttäessä käyttämään esimerkiksi kotimaista puupohjaista energiaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Tomminen:

Julkisen sektorin koko ei ole niin suuri, kuin eri tahoilta on annettu ymmärtää. Suomessa julkisella sektorilla on paljon tärkeitä tehtäviä vanhusten- ja lastenhoidosta lähtien. Näiden työpaikkojen määrä tulee kasvamaan jo ikääntymisen seurauksena. Tehostamistarpeita toki on, mutta ei merkittävässä mittakaavassa. Julkisen sektorin työntekijämäärän pienentämisen sijaan meidän tulisi mitata enemmän vaikuttavuutta ja hakea toimintamalleja myös yksityiseltä puolelta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Tomminen:

Itä-Suomea lähestyttäessä Ruotsin merkitys pienenee. Yksilön ja liiketoiminnan kannalta olisi usein järkevämpää opiskella näillä seuduilla esimerkiksi Venäjää. Järkevintä olisi kehittää kielten opiskelua siten, että mahdollisimman moni oppisi englannin lisäksi jonkin kielen hyvin. Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi nykyistä laajemmalla vaihto-opiskeluohjelmalla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Tomminen:

Pakottamalla emme saa hyviä työntekijöitä yhteenkään yritykseen. Pakon sijaan meidän tulisi kehittää sosiaaliturvaamme kannustavampaan suuntaan, jotta jokaisen olisi kannattavaa ottaa vastaan työtä. Vihreiden perustulomallilla tämä on toteutettavissa kustannusneutraalisti siten, ettei kenenkään ole kannattavaa jäädä kotiin makaamaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Tomminen:

Yhteiskunnan pitää taata kaikille arvokas vanheneminen ja riittävät peruspalvelut. Suurten ikäluokkien vanhentuessa tämä tulee olemaan todellinen haaste, mutta sitä ei saa lähteä paikkaamaan eriarvoistamalla ihmisiä heidän varallisuutensa mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Tomminen:

Suomi on kieltojen ihmemaa. Vapauttamalla alkoholipolitiikkaa ja aukioloaikoja pystyisimme itse asiassa puuttumaan perusongelmaamme, eli muuttamaan suomalaista ryyppäämiskulttuuria parempaan suuntaan. Hyvä aloituskohde aukioloaikojen lisäksi olisi pienpanimoiden tuotteiden ulosmyynti nykyistä vapaammin. Keinotekoiset alkoholipitoisuuteen perustuvat rajat pitää poistaa ja mahdollistaa myynti myös suoraan ravintolasta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Tomminen:

Tutkitusti 20-50000 ihmisen kunta pystyy tuottamaan tietyt peruspalvelut kaikkein tehokkaammin. Sen sijaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon osalta asukaspohjan täytyy olla reilusti suurempi. Kunnilla pitää olla mahdollisuus valita. Hyvin toimeentulevat kunnat voivat mielestäni jatkossakin pysyä itsenäisinä. Monessa muuttotappiokunnassa osataan ihan itse tehdä laskelmat ja päätökset mahdollisten liitosten kannattavuudesta. Ei voida yksiselitteisesti sanoa, että isot kunnat ovat tehokkaita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Tomminen:

Suomen tulevaisuus ei ole halvassa, vaan motivoituneessa, osaavassa ja koulutetussa työvoimassa. Työehtoja polkemalla käännämme laivamme nokan aivan väärään suuntaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Tomminen:

Suomessa asutus keskittyy kaupunkeihin työpaikkojen ja opiskelujen takia. Olemme turhaan viivyttäneet tätä kehitystä ja tukeneet tyhmiäkin hankkeita autioituviin osiin maata. Maatalous ei tarvitse nykyään yhtä paljon työvoimaa kuin ennen. Suomen kannalta paras ratkaisu on keskittää työvoimaa, logistiikkaa ja osaamista isoihin keskuksiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Tomminen:

Yksityisiä terveyspalveluita voidaan käyttää täydentämään julkisia, mutta yksityistäminen ei kokonaisuudessaan ole järkevää. Käytännössä täydentäminen tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen leikkausten, fysioterapian ja vastaavien palveluiden ostomahdollisuutta esimerkiksi palveluseteleiden avulla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Tomminen:

Perusterveydenhuollon pitää jatkossakin olla lähellä asukkaita, mutta erikoissairaanhoidon kustannuksia saadaan parhaiten kuriin keskittämällä. Samalla varmistetaan vaativan hoidon riittävä laatu ja ihmisten turvallisuus. Eli peruspalvelut kunnissa lähellä ja erikoispalvelut keskitetysti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Tomminen:

Vapaa kilpailu ei välttämättä ihan aina ole hyvä asia. Ruotsissa taksibisnes on ajautunut kummalliseen jamaan, koska takseja on liikaa. Toisaalta vapaampi kilpailu alentaa hintoja. Tässäkään asiassa ei ole yhtä totuutta, vaan toimiva malli löytyy jostain ääripäiden välistä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Tomminen:

Euroopan Unionista on ollut Suomelle paljon hyötyä, vaikka otsikoihin nousevatkin usein yksittäiset asiat. EU luo yhteiset pelisäännöt jäsenistölleen. Tällöin aina joku maa kärsii ja toinen hyötyy, vaikka kokonaisuutena asiat paranisivatkin. Ensisijaisesti EU on mielestäni rauhanprojekti ja sellaisena se on onnistunut erinomaisesti. Sodattomassa ja rauhallisessa Euroopassa tämä ei vain nouse usein mieleen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Tomminen:

Rahoitusmarkkinaveron tarkoitus on vähentää keinottelua ja sen riskejä. Veron avulla vähennetään pikavoittojen tavoittelua ja ohjataan rahaa reaalitalouteen. Jatkaminen ilman veroa lisää tulevien talouskuplien ja kriisien todennäköisyyttä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Tomminen:

Venäjän epävakaa tilanne ja arvaamaton käytös on muovannut kantaani Nato-myönteisemmäksi. Varuskuntien siirto ja ilmatilaloukkaukset eivät anna hyvää kuvaa Venäjän tilanteesta ja aikeista. Ensisijaisesti Suomen pitäisi mielestäni pysyä puolueettomana, mutta jos riskinä on Ukrainan kaltainen sotilasoperaatio, pitää Nato-jäsenyyttä vakavasti harkita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Tomminen:

Mielestäni tämänhetkinen rahoitustaso on riittävä puolustusvoimien uskottavan toiminnan ylläpitoon.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Tomminen:

Suomella ei ole varaa rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa. Tarvitsemme lisää työvoimaa jo peruspalveluidemme turvaamiseksi. Kansainvälistyminen on muutenkin väistämätöntä ja tärkeätä, eikä Suomen on syytä tätä kehitystä osaltaan estää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Tomminen:

Jokaisella pitää olla oikeus päättää omasta elämästään, on kysymys sitten avioliitosta tai lapsen adoptoimisesta. Jos sinkullakin on mahdollisuus adoptoida lapsi, on aivan käsittämätöntä miten lapsen tilanne voisi olla huonompi sateenkaariperheessä jossa vanhempia on oletusarvoisesti kuitenkin kaksi. Jos kirkko ei halua näitä pareja vihkiä, on se on kirkon oma asia jota ei pitäisi sekoittaa tähän lainkaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Tomminen:

Oletusarvoisesti vastaanottokeskuksen tulo on hyväksyttävää, joskin tässäkin asiassa on olemassa muitakin ratkaisuvaihtoehtoja kuin kyllä tai ei. Pelkän vastaanottokeskuksen rakentamispäätöksen lisäksi pitää myös huolehtia sen laadukkaasta ja järkevästä toiminnasta, hyvästä sijainnista ja tukitoiminnoista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Tomminen:

Tiukempi kuri ei tarkoita palaamista karttakeppiaikaan, vaan sitä että opettajilla olisi riittävät valtuudet puuttua mm. kiusaamiseen ja häiriköintiin. Selvät rajat ja seuraamukset niiden rikkomisesta on hyvä asia, mutta samalla pitää ymmärtää oppilaiden erilaisuus. Kaikki eivät kykene istumaan hiljaa paikoillaan, eikä se liene oppituntien tarkoitus muutenkaan. Ääriesimerkkejä löytyy aina, mutta kokemukseni mukaan isosta osasta kurinpidollisia ongelmia päästään mielekkään tekemisen kautta eroon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Tomminen:

Kodeista ja kodin tarpeistahan kaikki päätöksentekomme lopulta lähtee, mutta mielestäni poliitikon ajatusmaailmaan ja arvopohjaan pitää kyllä sisältyä aika paljon muutakin kuin nämä kolme asiaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Tomminen:

Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään julkisia, mutta yksityistäminen ei kokonaisuudessaan ole järkevää. Käytännössä täydentäminen tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen leikkausten, fysioterapian ja vastaavien palveluiden ostomahdollisuutta esimerkiksi palveluseteleiden avulla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Tomminen:

Hyvinvointiyhteiskuntamme perusta on kaikille tarjolla olevat julkiset palvelut. Verojen korottaminen tai niiden avulla ohjaaminen on aina parempi vaihtoehto kuin oleellisista palveluista karsiminen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Tomminen:

Tuloeroilla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, elinajanodotteeseen, lihavuuteen ja talouskasvuun. Tietyissä maanosissa ja maissa absoluuttinen köyhyys lisää tuloerojen tuottamaa tuskaa. On aivan oikein maltillisesti palkita lahjakkaita ja ahkeria ihmisiä, mutta se ei saa johtaa tuloerojen liialliseen kasvamiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Tomminen:

Valtion ja kuntien tuottamat palvelut ovat yhteiskuntamme perusta. Suomen ei ole varaa tinkiä koulutuksesta eikä terveydenhuollosta, pikemminkin päinvastoin. Koulutus on pienelle maalle elinehto, ainoa keino pärjätä kansainvälisesti. Meidän täytyy olla osaamisen huipulla ja tavoitteenamme pitää olla se, että maailman paras koulu löytyy Suomesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Tomminen:

Työpaikat ovat toki tärkeitä, mutta ainutlaatuista luontoa emme voi noin vain rakentaa uudelleen jos sen kerran tuhoamme. Yksi Suomen mahdollisuuksista olisi luontomatkailu. Meidän upeat suomme ja järvemme ovat ainutlaatuisia koko maailman tasolla. Meillä on upeita tuntureita, hyviä kalastuskohteita ja monimuotoista luontoakin vielä jonkin verran. Rakennetaan työpaikkojamme niiden varaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Tomminen:

Ympäristölle haitallisia hankkeita on toki monen tasoisia ja riskit ovat hallittavissa. Meillä on kuitenkin liikaa Talvivaaran kaltaisia saastuttajia, haudattuja kaatopaikkoja ja teollisuuden kyllästämiä maaperiä. Saastuttaja maksaa on hyvä periaate, eikä siitä voi tinkiä. Liian usein kustannukset loppukädessä lankeavat valtion tai kunnan maksettavaksi, joten hankkeiden alkuvaiheessa on tärkeätä arvioida riskit oikein ja välttää vaaralliset hankkeet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset