KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sinikka Torkkola, Vasemmistoliitto, 154

Oma esittely

Olen tehnyt pätkätöitä 30 vuotta: siivooja, tehdastyöläinen, osastoapulainen, apuhoitaja, sairaanhoitaja, toimittaja, tuntiopettaja, assistentti, lehtori, tutkija, yliopistolehtori, tutkijatohtori. Tällä hetkellä teen tutkimusta terveysviestinnästä sosiaalisessa mediassa sekä hoidan Tampereen yliopiston pääluottamusmiehen tehtäviä. Olen Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Olen myös Pirkanmaan vasemmistoliiton puheenjohtaja ja Vasen Kaista –verkkolehden päätoimittaja. Olen syntynyt Akaan Viialassa. Lähes koko aikuisikäni olen asunut Tampereella. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi kissaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sinikka Torkkola:

Emme tietenkään voi loputtomasti elää yli varojemme. Leikkausten ongelma on vain se, että ne eivät vie Suomea ulos taloudellisesta taantumasta vaan syventää sitä. Julkisia investointeja lisäämällä ja kansalaisten kulutuskyvystä huolehtimalla annetaan taloudelle vetoapua. Olen itse, niin kuin monet muutkin, keskituloiset valmis maksamaan lisää veroja, jos sillä varmistetaan hyvinvointipalvelut. Kaikkein pienituloisimpien toimeentuloa ei saa enää heikentää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sinikka Torkkola:

Mikäli hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttää hyväpalkkaisten verojen lisäämistä, se on minusta perusteltua. Mielenkiintoinen kysymys on sitten se, kuka on hyvätuloinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sinikka Torkkola:

Ilmaston lämpenemisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, myös luovuttava vanhoista, edullisista energiamuodoista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sinikka Torkkola:

On yleinen uskomus, että Suomen julkinen sektori olisi viime vuosina paisunut, näin ei kuitenkaan ole. Koulutus ja terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat suurin osa julkisista sektorista, näitä palveluja tarvitaan edelleen. Julkisten sektorin supistaminen ei voi olla itsetarkoitus vaan palveluiden laatu, saatavuus ja hinta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sinikka Torkkola:

Tutkimustieto ei tue väitettä, jonka mukaan työttömyysturvan ehdoilla voitaisiin vaikuttaa työllistymiseen. Olennaista on työpaikkojen tarjonta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sinikka Torkkola:

Omasta kodistaan kenenkään ei pidä joutua luopumaan siksi, että saisi huolenpitoa. Mutta on oikeudenmukaista porrastaa hoivamaksut tulojen ja varallisuuden mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sinikka Torkkola:

Alkoholin aiheuttamien terveyshaittojen määrä on kasvanut. Keskeisin keino vaikuttaa alkoholin kulutukseen on hinta. Ravintolaympäristössä alkoholin käyttö on valvotumpaa ja siksi vähäisempää kuin muualla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sinikka Torkkola:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta ei tule luopua. Erityisesti nyt kun niin sanotut epätyypilliset työsuhteet yleistyvät työehtosopimuksen miniehdot ovat välttämätön työntekijän suoja. Suomessa tarvittaisiinkin laki minimipalkasta, jotta niilläkin aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta saisi säällistä palkkaa. Saksan minityöjärjestelmän kokemukset ovat osoittaneet, että pienipalkkaisuus lisää toimeentulovaikeuksia ja sosiaaliavun tarvetta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sinikka Torkkola:

Sote-uudistuksen yhteydessä pitää tehdä myös rahoitusuudistus ja varmistaa, että julkiset peruspalvelut ovat toimivia ja kaikki saavat tarvitsemansa hoidon. Hoidon saatavuude eriarvoisuutta ei pidä enää kasvattaa tukemalla julkisin varoin yksityistä terveydenhuoltoa. Yksityisiä palveluita toki tarvitaan, mutta niiden rahoitus ei saa leikata julkista terveydenhuoltoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sinikka Torkkola:

Sote-uudistuksessa pitäisi myös miettiä, mikä on tärkeintä, toimivat palvelut vai kunnallisten päättäjien valta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sinikka Torkkola:

Sotilasliittoon liittyminen on sotaan valmistautumista, jos haluaa rauhaa pitää edistää rauhaa eikä sotaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sinikka Torkkola:

Ei ole perusteltua, että verorahoilla ostetaan entistä enemmän palveluja ja tuetaan yksityisten yritysten voiton tavoittelua. Yrityksen ylijäämästä ei välttämättä edes makseta veroja Suomeen vaan voitot voivat valua verotuksen ulottumattomiin veroparatiiseihin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset