KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Minna-Maria Solanterä, Vasemmistoliitto, 153

Oma esittely

Opiskelin Tampereen yliopistossa sosiaalityö pääaineenani. Opiskeluaika kesti 12 vuotta, koska olin samalla nuorena leskeksi jäänyt kahden lapsen yksinhuoltaja. Pätkätöitä olen tehnyt vuoteen 2003 asti, jolloin sain ensimmäisen virkani sosiaalityöntekijänä. Vasemmistoliittoon olen kuulunut sen perustamisesta lähtien.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Minna-Maria Solanterä:

Leikkauksilla on yritetty nostaa Suomea jaloilleen siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämä tie on käyty loppuun, ja nyt on aloitettava kunnollinen elvytyspolitiikkaa. Pään hakkaaminen seinään ei vie asioita eteenpäin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Minna-Maria Solanterä:

On ensin määriteltävä se. mikä on hyvinansaitseva. Jos ihminen saa palkkatuloja yli 500.000 euroa vuodessa, hänen verotustaan voidaan vielä kiristää, jotta yhteiskuntamme heikompiosaisia pystytään auttaamaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Minna-Maria Solanterä:

Meidän on lähdettävä kehittämään uusiutuvia energiamuotoja, jotta lapsille ja lapsenlapsille ei jätetä ydinjätteen loppusijoituksen ongelmia perinnöksi. Yhden energiamuodon varaan ei voida laskea koko energiatuotantoamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Minna-Maria Solanterä:

Aikataulu ehkä liian kireä, mutta tähän suuntaan on mentävä. Aurinko- ja tuulivoiman käyttöä lisättävä ja niiden kehittämiseen ohjattava varoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Minna-Maria Solanterä:

Julkinen sektori ei ole liian suuri vaan yksityinen tällä hetkellä liian pieni. Julkinen sektori on elintärkeä hyvinvointiyhteiskunnassa. Sen tuottavuutta voidaan tiettyyn pisteeseen asti lisätä ja uusia toimintamalleja on syytä tuoda julkiselle sektorille. Samoin on mietittävä tarkoin, mitä sellaisia tehtäviä julkisella puolella on, jotka olisi järkevämpää ja taloudellisempaa hoitaa yksityisellä puolella. Myös kolmas sektori on meillä vielä liian pienessä osassa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Minna-Maria Solanterä:

Kielten opiskelu ei koskaan mene hukkaan, ja meillä on syytä monissa asioissa tiivistää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Tällöin ruotsin osaaminen on tärkeää. Lisäksi tämä vaatisi ison lakimuutoksen, koska Suomi on virallisesti kaksikielinen maa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Minna-Maria Solanterä:

Työpaikan vastaanottamisessa on aina huomioitava ihmisen kokonaistilanne ja se, että hänllä on muutakin elämää kuin työ. Jos lasten hoitopäivät venyvät kohtuuttomiksi tai koululaiset joutuvat olemaan pitkiä aikoja yksin kotona, lasku yhteiskunnalle on tulevaisuudessa suurempi kuin mitä työpaikka on tuottanut. Meillä on nyt jo tarpeeksi tiukat säädökset työpaikan vastaanottamisesta. Lisäksi palkan pitää olla sellainen, että töissä käynti on taloudellisesti kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Minna-Maria Solanterä:

Ihmisellä on oikeus nauttia vanhana niistä palveluista, jotka helpottavat hänen elämäänsä. Tietenkin perusasiat ovat kaikkien saatavilla, mutta yhteiskunnan ei pidä joutua maksumieheksi, jotta perilliset saavat perinnön aikanaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Minna-Maria Solanterä:

Holhoava ote alkoholipolitiikkaan täytyy lopettaa ja luottaa siihen, että ihmiset, jotka käyvät ravintolassa, tietävät itse, koska siellä haluavat olla. Tällä on myös suuri työllistävä vaikutus nimenomaan nuorten työpaikkojen saantiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Minna-Maria Solanterä:

Kunnan on oltava sen kokoinen, että sillä on mahdollisuus järjestää palvelut kuntalaisille. Erittäin pienissä kunnissa palvelut joudutaan hakemaan muualta ja näin kunnan vetovoima vähenee. Pakko on viimesijainen keino.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Minna-Maria Solanterä:

Mitään näyttöä ei ole siitä, että palkkojen alentaminen toisi lisää työpaikkoja. Tälle tielle jos lähdetään, sosiaalimenot kasvavat, koska ihmiset eivät tule toimeen palkallaan. Jo nyt meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka joutuvat hakemaan toimeentulotukea, vaikka ovat töissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Minna-Maria Solanterä:

Sosiaalialan ammattilaisena näen ne ongelmat, jotka syntyvät siitä, että ihmiset pakotetaan muuttamaan kotiseudultaan ja heidät revitään juuriltaan. Kokonaisuutena on kaikille, myös veronmaksajille, parempi, että Suomi pidetään asuttuna ja työpaikkoja viedään sinne, missä ihmiset haluavat asua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Minna-Maria Solanterä:

Yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan ja ne on otettava mukaan sote-uudistukseen. Julkiset terveyspalvelut eivät kuitenkaan saa joutua kärsimään tästä asiasta, vaan julkisia on vahvistettava ja niiden saatavuus varmistettava kaikissa uudistuksissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Minna-Maria Solanterä:

Varsinkin sosiaalipalvelut täytyy jättää kuntien hoidettavaksi, koska niiden pois vieminen ihmisten läheltä tuottaa paljon enemmän kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä kuin mitä säästöjä saadaan aikaan. Erikoissairaanhoito on aivan järkevää hoitaa kuntien ulkopuolella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Minna-Maria Solanterä:

En ole koskaan ymmärtänyt, miksi taksiala on niin tiukan sääntelyn piirissä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Minna-Maria Solanterä:

Tosiasia on, että olemme EU:ssa ja siitä irtaantuminen olisi Suomelle kohtalokasta. Alunperin vastustin siihen liittymistä, mutta nyt asia on yritettävä kääntää mahdollisimman myönteiseksi Suomelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Minna-Maria Solanterä:

Tämän hetken tietojen mukaan pitäisi, jotta erilainen keinottelu rahoitusmarkkinoilla saataisiin kuriin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Minna-Maria Solanterä:

Natoon liittyminen ei tuo Suomelle mitään hyvää. Puolueettomuuspolitiikan vahvistaminen vahvistaa Suomen uskottavuutta maailmalla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Minna-Maria Solanterä:

Ruotsin kanssa saataisiin varmasti aikaiseksi yhteinen uskottava puolustus, jolloin voitaisiin esim. laitehankintoja tehdä yhdessä ja näin saada rahat paremmin riittämään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Minna-Maria Solanterä:

Työperinen maahanmuutto on sallittava ja helpotettava heidän tänne tuloaan. On kuitenkin pidettävä huolta, että nämä ihmiset eivät joudu "orjatyömarkkinoille" vaan heille kuuluu samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisillekin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Minna-Maria Solanterä:

Miksei pitäisi? Ihmisillä on oikeus avioliittoon ja lapsilla oikeus rakastaviin vanhempiin huolimatta siitä, kenen kanssa vanhemmat jakavat sänkynsä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Minna-Maria Solanterä:

Kunnassa on pidettävä huolta, että turvapaikanhakijat saavat tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon, esim. mielenterveyspalvelut, sosiaalipalvelut, avustajat kouluun. Ihmisiä ei saa vain heittää kunnan työntekijöiden vastuulle, jos resursseja ei lisätä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Minna-Maria Solanterä:

Kuri tuo mieleeni pelon, jota aikanaan tunnettiin opettajaa kohtaan. Sille tielle ei pidä enää palata. Kouluissa pitäisi pystyä ottamaan huomioon paremmin lasten erityistarpeet ja avustajia pitää saada sinne lisää. Lisäksi vanhempien ja opettajien pitää pystyä tekemään parempaa yhteistyötä, ja kunnioittaa toisiaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Minna-Maria Solanterä:

Tällä arvopohjalla on huono kaiku. Kaikki kallissosialistit ovat perustelleet vaatimuksiaan näillä kolmella sanalla. Tässä helposti tarkoitetaan kotina vain syntymämaata, uskontona valtauskontoa ja isänmaana aluetta, johon eivät ole terveulleita muualla syntyneet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Minna-Maria Solanterä:

Ei automaattisesti esim. siten, että tietty määrä julkisista palveluista ulkoistetaan. Avoin keskustelu ja hyvä kumppanuus ovat lähtökohta sille, että palveluita voidaan tuottaa myös yksityisellä sektorilla. Voiton tavoittelu tekee useista palveluntuottajista ei-toivottuja kumppaneita. Ihmisten tarpeet täytyy olla ykkösasia, kun mietitään, kuka palvelut tuottaa. Julkinen sektori on kuitenkin se viimeinen turvaverkko, jos yksityinen palveluntuottaja ei enää viitsikään palveluita tuottaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Minna-Maria Solanterä:

Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat usein ihmisen hengissäpysymisen elinehto. Näin ollen niistä ei voi määräänsä enempää leikata. Verotus taas kohtelee ihmisiä enemmän tasa-arvoisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Minna-Maria Solanterä:

Totta kai jonkin verran on oltavakin tuloeroja, mutta nykykäytännössä suuret tulot eivät useinkaan korreloi lahjakkuutta ja ahkeruutta vaan päinvastoin. Suurimmat tuloerot syntyvät pääomatuloista, joiden verotus on saatava prgressiiviseksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Minna-Maria Solanterä:

Eivät ole. Kunhan palvelut saadaan sopeutettua ihmisten oikeisiin tarpeisiin ja turhasta luukuttamisesta ja passivoimisesta päästään eroon. Myös byrokratiaa on purettava julkisella sektorilla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Minna-Maria Solanterä:

Hinnalla millä hyvänsä ei työpaikkoja voi eikä saa luoda. Uutta talvivaaraa luontomme ei enää kestä. Aina on myös mietittävä, mitä työpaikkoja ja elinkeinoja menetetään, jos luontoarvot unohdetaan (vrt. poronhoito, kalastus, matkailu).

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Minna-Maria Solanterä:

Luonto on se, joka tätä maapalloa pitää hengissä. Me olemme vastuussa tuleville sukupolville koko pallon hyvinvoinnista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset