KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Virva-Mari Rask, Vasemmistoliitto, 152

Oma esittely

Koneenasentaja Ammattiyhdistysaktiivi Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu¨ Lielahden koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Virva-Mari Rask:

Palveluista ja etuuksista leikkaamalla ajautuisimme vain syvempiin ja pitkäkestoisempiin ongelmiin. Juuri säästöt ja leikkaukset lisäävät velkaantumista, koska ne supistavat taloutta, aiheuttavat työttömyyttä ja johtavat investointilamaan. Vasemmiston visiona ei ole elvyttää kaikissa olosuhteissa tai lisätä velan määrää, vaan harjoittaa järkevää talouspolitiikkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Virva-Mari Rask:

Verotuksen tulee olla progressiivista ts. maksukyvyn mukaista. Myös pääomaverossa tulee olla progressio.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Virva-Mari Rask:

Tilalle on kehitettävä muita energiaratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Virva-Mari Rask:

Tilalle on kehitettävä muita kestävänkehityksen energiaratkaisuja. Luopumisaikataulun määrittelee uusien innovaatioiden kehityskulku.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Virva-Mari Rask:

Julkista sektoria ei saa pienentää. Sillä on taattava tasapuolinen huolenpito, hoito, oppiminen ja tukiverkosto kaikille, tulotasoon katsomatta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Virva-Mari Rask:

Kielten opiskelu on hyväksi, jollei muut oppimisvaikeudet hankaloita äidinkielelläkin opiskelua. Tätä aihetta on tutkittava lisää ja monelta kantilta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Virva-Mari Rask:

Työssäkäyntialueita ei saa laajentaa ja ensisijaisesti tarjottava työpaikka täytyisi olla työttömän omalta ammattialalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Virva-Mari Rask:

Jokainen vanhus hoidettava julkisessa hoivapalvelussa verovaroin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Virva-Mari Rask:

Pakkoliitokset eivät ole hyvä ratkaisu. Yhteistyö ei synny pakottamalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Virva-Mari Rask:

Matalammat palkat eivät luo uusia työpaikkoja. Suomi tarvitsee vientiä. Elektroniikkateollisuuden ja paperiteollisuuden jättämä kuoppa on paikattava uusin innovaatioin. Työehtosopimuksen yleissitovuus on säilytettävä ja niiden kattavuutta lisättävä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Virva-Mari Rask:

Ihmisillä on oikeus asua siellä missä katsoo parhaaksi. Verovaroin ei voida tukea haja-asutusalueiden asukkaita, koska emmehän tue verovaroin kaupunkiasukkaitakaan. Työmatkakustannuksista saa jo verovähennyksiä, jotka on mielestäni oikein.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Virva-Mari Rask:

Julkista terveyden huoltoa pitää vahvistaa ja yksityisistä terveyspalveluista voitaisiin hankkia vain joitain erityispalveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Virva-Mari Rask:

Ammattitaitoinen palvelu ja kaluston turvallisuus ovat keskeisiä elementtejä luotettavassa taksitoiminnassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Virva-Mari Rask:

Joillain osa-alueilla EU:sta on ollut Suomelle hyötyä, mutta toisaalta jäsenmaksun suuruus ja päätösvallan siirtyminen ei ole palvellut kansallista etua.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Virva-Mari Rask:

Kyllä pitäisi. Pankit ja muut finanssikapitalistit hyötyvät valtioista, mutta eivät osallistu yhteisiin kustannuksiin kykyjensä mukaan. Vero rauhoittaisi finanssimarkkinoiden pahimpia ylilyöntejä ja samalla varjelisi kansaa toistuvilta talouskriiseiltä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Virva-Mari Rask:

Nato ei ole vaihtoehto. Suomen on jatkettava vahvaa diplomaattista linjaansa ja tehtävä omaa ulkopolitiikkaansa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Virva-Mari Rask:

Tuetaan puolustusvoimien hankinnoilla kotimaista valmistusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Virva-Mari Rask:

En aktiivisesti olisi lisäämässä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työperäisten maahanmuuttajien määrää. Nykyinen tilanne ja maahanmuuttajien tulokriteerit hyvät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Virva-Mari Rask:

Lasten tasaveroinen oikeus vanhempiinsa on tärkeä asia. Tilanteessa, jossa lapset asuvat biologisen vanhemman ja toisen vanhemman kanssa, on erityisesti perheensisäisen adoption oltava mahdollista. Lapsen oikeudet vanhempaansa esim. ero- tai kriisitilanteissa on taattava.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Virva-Mari Rask:

Auktoriteettia ei hankita, se ansaitaan. Kuri ei välttämättä ole ratkaisu. Yhteiset säännöt, niiden noudattaminen ja tieto rikkomusten seurauksista on parempi ratkaisu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Virva-Mari Rask:

Uskonnon ja politiikan sidonnaisuus pitää poistaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Virva-Mari Rask:

Kaikkea ei voi eikä saa ulkoistaa. Julkiset palvelut tasapuolisesti kaikkien saataville. Yksityisissä palveluissa on vahvemmin tuottavuuden maku, joka ei sovi yhteen erityisesti terveyspalvelujen kanssa. Yksityistäminen ei ole tuottanut mitään lisäarvoa julkisien palveluiden sisältöön.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Virva-Mari Rask:

Julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista en leikkaisi. Sosiaalimenojen leikkaamisella ajaudumme vain syvempiin ongelmiin. Jokainen euro on tarpeellinen julkisissa - ja sosiaalipalveluissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Virva-Mari Rask:

Talous on saatava elvyttämällä nousuun. Nyt on aika rakentaa ja korjata, investoida julkisiin hankkeisiin. Rataverkko kuntoon, kun vienti lähtee nousuun, on kulkuyhteydet silloin toimivia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Virva-Mari Rask:

Mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset