KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jorma Mäntylä, Vasemmistoliitto, 150

Oma esittely

Tutkija, toimittaja. Kunnanvaltuutettu. Rakennus- ja ympärstölautakunnan jäsen. Toiminut Suomen luonnonsuojeluliitossa 2005-. Julkaisuja viestinnän etiikasta ja klassisesta liberalismista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jorma Mäntylä:

Korkotaso on nykyään niin alhainen, ettei velka ainakaan lyhyellä aikavälillä ole vaarallista. Velkaelvytys voisi olla nykytilanteessa toimiva ratkaisu.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jorma Mäntylä:

Kuntavero voisi olla progressiivinen. Arvonlisäveron alentaminen olisi oikeudenmukaista pieni- ja keskituloisille sekä pk-yrityksille. Nykymuotoinen alv on työllistämisen este ja pienyritysten tappovero. Sen sijaan täydellinen samapalkkaisuus on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jorma Mäntylä:

Tarvitaan lisää energian säästöä. Suomesta ei tule tehdä Venäjän kaltaista energiaa ja raaka-aineita vievää puolikehitysmaata. Sähkövero kohdistuu epäoikeudenmukaisesti kotitalouksiin ja suosii paljon energiaa kuluttavia yrityksiä. Fennovoiman ydinsähkö on selvästi tarkoitettu vietäväksi Ruotsiin. Ydinjäte jäisi Suomeen. Röyhkeää! Energian kulutuksen laskiessa ydinvoiman lisärakentaminen ei ole perusteltua.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jorma Mäntylä:

Kivihiilestä ja turpeesta olen samaa mieltä, mutta maakaasu on niitä vähemmän ympäristölle haitallista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jorma Mäntylä:

Ongelma ei ole liian suuri julkistalous, vaan taloustaantuman takia kutistunut yksityinen talous. Julkistalouden leikkaukset alkavat jo vaarantaa peruspalvelut. Työntekijöiden hiostaminen etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikeuttaa jo työvoiman saatavuutta sekä vaikuttaa työn laatuun. Julkistalouden säästöt leikkaavat kulutuskysyntää ja haittaavat siten myös yksityistaloutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jorma Mäntylä:

Englantia osataan Suomessa riittävästi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jorma Mäntylä:

Perusongelma on työpaikkojen puute. Etenkään koulutusta vastaamatonta työtä ei pidä pakottaa ottamaan vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jorma Mäntylä:

Tämä avaisi yksityisille hoiva-alan yrityksille portit imuroida kuiviin vanhusten rahat. Jo nyt ne ovat kuolinpesien huomattavia velkojia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jorma Mäntylä:

Jokainen kuntaliitos kaventaa demokratiaa. Kuntien taloutta on 1990-luvulta alkaen tahallisesti ajettu alas pakkoliitosten toteuttamiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jorma Mäntylä:

Palkkatason alentaminen heikentää samalla kulutuskysyntää ja ajaa siten välillisesti yrityksiä vaikeuksiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jorma Mäntylä:

Peruspalvelut on taattava koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Muussa tapauksessa tehdään tosiasiallisesti väestönsiirtoja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jorma Mäntylä:

Terveydenhuollon lähtökohtana pitää olla tasa-arvo. Yksityinen terveysbisnes suosii maksukykyisiä asiakkaita. Yksityiset voivat täydentää julkista terveydenhuoltoa. Tehtäköön se silloin aidosti markkinoiden ehdoin ilman yritystukiaisia, kuten palveluseteleitä tai Kela-korvausta. On sairasta, että Suomeen halutaan kiivaasti yksityistä terveydenhuoltoa, kun samaan aikaan johtavassa kapitalistimaassa Yhdysvalloissa halutaan julkista terveydenhuoltoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jorma Mäntylä:

Kansanterveyslaki oli Suomen suurimpia demokraattisia uudistuksia 1970-luvulla. Sen romuttaminen on johtamassa eriarvoisuuden lisääntymiseen. Sote-hanke merkitsisi sosiaali- ja terveydenhuollon viemistä demokratian ulottumattomiin. Kansanterveyslaki ja peruskoulu nostivat Suomen pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden joukkoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jorma Mäntylä:

Täydellinen sääntelemättömyys johtaisi harmaan ja pimeän talouden lisääntymiseen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jorma Mäntylä:

Taloudellisesti unioni merkitsee Suomelle yli miljardin euron nettotappiota joka vuosi. Eurokriisin takia tappio on nousemassa 2-3 miljardiin kaudella 2016-17. Suomesta on tullut unionissa vaikutusvallaton maksaja. Eta-sopimus olisi taannut Suomen vientiteollisuuden edut 1995.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jorma Mäntylä:

Tobinin vero tulee toteuttaa YK:n kautta kansainvälisellä sopimuksella. Euroopan unionille ei tule antaa verotusoikeutta, mitä EU:n rahoitusmarkkinavero olisi merkinnyt.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jorma Mäntylä:

Nato lisäisi turvattomuutta Pohjoismaissa. Kansanäänestys asiasta on järjestettävä, jos hallitus tekee hakemuksen. Puolueiden on sitouduttava noudattamaan sen tulosta. Rauhanomainen yhteistyö Venäjän kanssa on mahdollista. Sen osoittaa J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen aika. Kokoomuksessa on unohdettu Paasikiven viisaus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jorma Mäntylä:

Nykytaso on riittävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jorma Mäntylä:

EK:n vaatimukset tuntuvasta maahanmuuton tuntuvasta lisäämisestä haiskahtavat palkkatason polkemiselta, kun Suomessa on tosiasiallisesti 350 000 työtöntä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jorma Mäntylä:

Seksuaalivähemmistöjen asema on Suomessa kansainvälisesti vertaillen hyvä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jorma Mäntylä:

Poliittisesti, uskonnollisesti tai etnisesti vainotuille tulee tarjota turvapaikkoja. Mitä tulee työperäiseen maahanmuuttoon, ks. vastaus 20.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jorma Mäntylä:

Koulujen ongelma on kuntien säästöt ja siitä seuraava opetusryhmäkokojen kasvu. Kurin koventaminen ei poista leikkausten seurauksia. Suuret tehdasmaiset peruskoulut ja lukiot lisäävät syrjäytymisvaaraa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jorma Mäntylä:

Isänmaan asia ei edisty sillä, että lähetämme sotilaita Nato-operaatioihin Afganistaniin ja Irakiin. Seurauksena voi olla terrori-iskujen riskin kasvu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jorma Mäntylä:

Kangasalla on oy-muotoinen uimahalli, jossa lähes kaikki on ulkoistettu. Saavutetut edut ovat olemattomia verrattuna omaan työhön. Samalla demokratia karkaa, sillä osakeyhtiötä ei sido kunnallinen tiedottamisvelvollisuus, vaan se voi toimia ja toimii salassa liikesalaisuuteen vedoten. Julkisuuslaki pitäisi säätää koskemaan kuntien omistamia yhtiöitä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jorma Mäntylä:

Veronkorotukset tulee kohdentaa oikein ja veronkierto tulee saada kuriin. Euroopan unionin pitäisi toimia sen omalla alueella olevien veroparatiisien sulkemiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jorma Mäntylä:

Suomessa kaikkein suurituloisimman desiilin osuus kansantulosta on kasvanut kohtuuttoman suureksi 1990-luvulta lähtien. Täydellinen samapalkkaisuus on kuitenkin haitaksi yhteiskunnalle. Pitkästä koulutuksesta ja vaativista tehtävistä tulee palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jorma Mäntylä:

Kansanterveyslaki ja peruskoulu nostivat Suomen pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden joukkoon. Kunnat ja valtio kykenivät tarjoamaan nämä peruspalvelut 1990-luvulle saakka. Kuntatalouden tahallinen alasajo on siitä lähtien vaikeuttanut niiden saatavuutta. Se voi merkitä ajan oloon yhteiskunnan rappeutumista ja "paluuta 1800-luvulle". Siitä kärsisi myös yksityistalous.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jorma Mäntylä:

Suomen ainutlaatuinen luonto on säilytettävä myös tuleville sukupolville. Suomesta ei tule tehdä Venäjän kaltaista energiaa ja raaka-aineita vievää puolikehitysmaata. Uusi kasvu on etsittävä esim. cleantechistä, jolla on huomattavat vientimahdollisuudet Brics-maihin, kuten Kiinaan, joka kärsii vakavista ympäristötuhoista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jorma Mäntylä:

Ympäristölle haitalliset hankkeet tulee keskittää jo pilatuille alueille. Tällaiset hankkeet tulee arvioida yleisen edun näkökulmasta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset