KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Erik Lyden, Vasemmistoliitto, 149

Oma esittely

Olen 35-vuotias tamperelainen lähihoitaja ja ensihoitaja AMK -opiskelija. Työskentelen ambulanssissa Pirkanmaalla. Aiemmin olen tehnyt n. 10 vuoden työuran äänisuunnittelijana, tuottajana ja copywriterinä, sekä yrittäjänä että palkkatyössä. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan ajaa asennemuutosta. Yhteiskuntamme ajaa itseään kovat arvot edellä kohti pysyvää muutosta, jossa ihminen uhkaa unohtua kokonaan. Lyhytnäköisen leikkauspolitiikan sijaan tarvitsemme selkeän suunnitelman, sosiaalisia investointeja ja elvyttävää politiikkaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Erik Lyden:

Tärkein asia on saada työttömyys laskemaan ja kysyntä nousuun. Vyönkiristyspolitiikalla on onnistuttu leikkaamaan talouskasvua, mutta ei pysäyttämään velkaantumista. Tarvitaan elvyttävää politiikkaa ja julkisia investointeja, jotta saadaan talouskasvua, työpaikkoja sekä sitä kautta myös yksityisiä investointeja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Erik Lyden:

Vahvan veropohjan säilyttäminen on palvelujen ja vakaan yhteiskunnan kannalta kriittistä. Näissä oloissa en olisi kuitenkaan ensimmäisenä kiristämässä nimenomaan palkkatulojen verotusta - tärkeämpää olisi lisätä esimerkiksi pääomatulojen verotuksen progressiivisuutta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Erik Lyden:

Suomeen ei tulisi rakentaa lisää uraanivoimaloita, sillä ydinjätteen loppusijoituksen ongelmia ei ole edelleenkään ratkaistu. Energiapoliitikan tärkein haaste on kuitenkin hiilidioksidipäästöjen hallinta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Erik Lyden:

Kaikista näistä luopuminen vuoteen 2025 mennessä ei ole mielestäni realistista. Kivihiilestä tulisi kuitenkin pyrkiä luopumaan ensimmäisenä sen tuottamien merkittävien hiilidioksidipäästöjen vuoksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Erik Lyden:

Julkinen sektori tarvitsee uudistamista (esimerkiksi toimivaa sote-uudistusta), mutta Suomessa sen koko kestää kansainvälisen vertailun. Suomen julkisen sektorin koko voidaan laskea useilla eri tavoilla: Esimerkiksi työntekijämäärän suhteen Suomen julkinen sektori sijoittuu pohjoismaiselle keskitasolle, jopa Norjan ja Ruotsin taakse. Enin osa julkisesta sektorista muodostuu virkasuhteisista työntekijöistä kuten lääkäreistä, hoitajista, opettajista. Näistä ei ole syytä leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Erik Lyden:

Työelämän kannalta on tärkeää että työntekijöillä on monipuolista kielipohjaa. Jokaisen tulisi saada itse valita ne kielet joita haluaa missäkin vaiheessa koulupolkuaan opiskella - tärkeämpää kuin kielten valinta on se, että jokainen opiskelee vähintään kahta vierasta kieltä. Perustuslakia on kunnioitettava ja ruotsinkielisen palvelun saatavuus esimerkiksi julkisissa palveluissa on ehdottomasti turvattava. Tähän ei kuitenkaan välttämättä tarvita ainakaan nykymuotoista pakkoruotsia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Erik Lyden:

Ongelma ei ole työstä kieltäytyminen vaan työpaikkojen puute. Työvoimapolitiikan tulee keskittyä työpaikkojen lisäämiseen ja kannustinloukkujen purkamiseen niin että työn vastaanottaminen ei uhkaa kenenkään toimeentuloa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Erik Lyden:

Jokainen kansalainen on ansainnut työllään arvokkaan vanhuuden. Ihminen voi omasta halustaan käyttää omaisuuttaan hoivapalveluiden kustantamiseksi, mutta valtion ei tule häntä tähän velvoittaa. Varallisuus on monella esimerkiksi asunto, jossa asuu myös puoliso. Peruspalveluiden tulee olla verorahoitteiset sekä kaikille tasavertaiset ja riittävät. Tämä periaate takaa arvokkaan vanhuuden kaikille omaisuudesta tai tulotasosta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Erik Lyden:

En näe ravintoloiden aukioloaikojen olevan merkittävimpiä ongelmia suomalaisessa alkoholilainsäädännössä. Rajoittaminen ajaa ihmiset juomaan entistä enemmän kotona, jolloin myös määrät voivat kasvaa. Mielestäni Suomessa tulisi sen sijaan investoida selkeästi enemmän toimivaan päihdetyöhön ja jopa harkita päihdepolitiikan kokonaisuutta uudelleen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Erik Lyden:

Kuntien tarjoamien peruspalveluiden toteuttaminen on haaste, mutta pakkoliitokset eivät tarjoa siihen patenttiratkaisua. Kuntien tilannetta on harkittava tapauskohtaisesti: Perusteltuja liitoksia täytyy tehdä mutta tärkeintä on se että palvelut eivät keskity pitkien välimatkojen päähän.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Erik Lyden:

Ei ole olemassa minkäänlaisia takeita siitä että palkkoja leikkaamalla saataisiin nimenomaan työpaikkoja. Sen sijaan varmaa on se että ostovoima ja kysyntä laskisivat, joka puolestaan tuntuisi myös kauppojen ja palveluntarjoajien pussissa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Erik Lyden:

Suomi on väkilukuunsa nähden erittäin suuri maa, joten jonkinlaista keskittymistä tulee väistämättä tapahtumaan. Jokaisen suomalaisen pitää pystyä valitsemaan asuinpaikkansa. Aivan kaikkialla ei voi odottaa kaiken olevan lähellä, mutta esimerkiksi peruspalveluiden pitää silti olla saatavilla. Ongelmaan voidaan etsiä ratkaisuja myös uusien innovatiivisten palvelutapojen kautta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Erik Lyden:

Julkiset terveyspalvelut on pidettävä vahvoina, sillä vain siten voidaan taata tasa-arvoiset palvelut ja laatu kaikkien kansalaisten kesken. Kaiken kansalaisten tarvitseman palvelun toteuttaminen riittävän laadukkaasti ei ole aina välttämättä taloudellisesti kannattavaa, jolloin markkinalähtöinen ajattelu ei sovi niiden toteuttamiseen. Myös yksityiset terveyspalvelut ovat tarpeellisia, mutta niiden rooli on nimenomaan tukea julkisia palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Erik Lyden:

Erityisesti sote-päätöksenteossa jokainen kunta tuntee omat asukkaansa sekä erityispiirteensä. Tämä on syytä ottaa huomioon - sote-ratkaisun on oltava demokraattinen. Meillä on myös Pirkanmaalla ollut lähihistoriassa esimerkkejä siitä (mm. ambulanssien vähennysuhka), miten kuntien välinen epätasa-arvo päätöksenteossa uhkaa heikentää koko maakunnan palveluiden saatavuutta. Palvelurakennetta on hyvä yhtenäistää, mutta harvaanasutussa maassa liian keskitetty toimintamalli ei voi olla tasa-arvoinen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Erik Lyden:

Valtio säätää ainoastaan taksien enimmäishinnat, jotta asiakas voi luottaa että taksimatkan kustannukset Suomessa ovat maltilliset. Hintakilpailua ei siis sinällään nykyiselläänkään rajoiteta. Mielestäni on tärkeää että suomalainen taksi on tulevaisuudessakin luotettava ja kohtuuhintainen, jotta esimerkiksi Tukholmassa nähtyjen kaltaisia huijaritakseja ei pääse pesiytymään markkinoille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Erik Lyden:

Katson että Suomen tulee useastakin syystä kuulua EU:hun. Eurooppalainen yhteistyö ja EU järjestönä ovat Suomelle erittäin hyödyllisiä, mutta euroalueen johdon väärät ratkaisut ovat pitkittäneet eurokriisiä ja aiheuttaneet sitä kautta myös Suomelle haittaa. Politiikkaa on muutettava.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Erik Lyden:

Pääomilla keinottelu ei ole yhteiskunnan vaan tiettyjen etupiirien etu. Rahoitusmarkkinavero olisi omiaan hillitsemään tätä keinottelua sekä tuomaan valtiolle rahoja myös kriisin varalle. Useissa Euroopan maissa sitä kannatetaan talouden vakauttamisen näkökulmasta ja myös Suomen tulisi olla mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Erik Lyden:

Suomen tulee säilyttää puolueettomuutensa ja sen sijaan lisätä pohjoismaista yhteistyötä, ensisijaisesti Ruotsin kanssa. Suomi pystyy uskottavaan puolustukseen, kunhan puolustusvoimien riittävät resurssit turvataan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Erik Lyden:

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa valmius ja uskottavan puolustuksen ylläpito ovat sekä rauhan että diplomatian kannalta erittäin tärkeitä asioita. Puolustusvoimien resurssit tulee turvata ja erityisesti koulutukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Erik Lyden:

Esimerkiksi ns. aivotuonnin helpottamiseksi byrokratiaa olisi hyvä pyrkiä lieventämään, mutta tarveharkinta on mielestäni syytä säilyttää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Erik Lyden:

Kysymyksessä on tasa-arvoinen kohtelu ja ihmisoikeudet. Rakastavat vanhemmat ovat lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Erik Lyden:

Vastaanottokeskus toisi työpaikkoja, joten tarjous pitää ehdottomasti hyväksyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Erik Lyden:

En usko asiassa olevan kysymys siitä että kouluissa tieten tahtoen kohdeltaisiin koululaisia lepsusti. Kysymys on enemmänkin siitä että opettajille täytyy turvata oikeus taata kaikkien oppilaiden turvallisuus sekä opiskelurauha.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Erik Lyden:

Perinteisiä arvoja on monenlaisia ja niin myös niiden tulkintoja. Ne muodostavat usein hyvän arvopohjan elämälle ja ajattelulle, toisinaan myös politiikalle. Politiikassa on kuitenkin otettava huomioon useita näkökulmia, jolloin yksittäisiin arvoihin hirttäytyminen voi muodostua ongelmaksi - erityisesti uskonnon kohdalla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Erik Lyden:

Kysymystä ei mielestäni voi käsitellä vähemmän/enemmän periaatteella. Ulkoistaminen tulee mielestäni harkita tapauskohtaisesti hyöty/haittaperiaatteella, yksityisten palveluiden tukiessa julkisia. Tässä prosessissa täytyy nimenomaan taata tasa-arvo kilpailutuksissa, palvelun saatavuudessa, laatu sekä työhyvinvointi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Erik Lyden:

Palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen tuottaa myös jatkokustannuksia ja hyvinvointivelkaa. Kysymyksen mukaisessa valintatilanteessa valitsen veronkorotukset, erityisesti oikein kohdennettuna. Veronkorotuksia voisi kohdistaa esimerkiksi ympäristölle haitalliseen toimintaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Erik Lyden:

Useimmat meistä haluavat palkita ahkeruudesta ja esimerkiksi vastuullisesta työstä pitää saada riittävä palkka. Kohtuus kuitenkin kaikessa: Tuloerot ovat saavuttaneet maailmassa pisteen jossa rikkain prosentti omistaa enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Voiko ahkeruudessa olla näin suuria eroja?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Erik Lyden:

Ennen talouskriisiä vuonna 2007 Suomen budjetin ylijäämä oli noin kaksi miljardia euroa. Yhteiskunnan perustehtävä on turvata kansalaisilleen peruspalvelut ja riittävä turvallisuus. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perusturva saavat edelleenkin maksaa tietyn summan, sillä niillä toteutetaan tätä perustehtävää. Kysymys on ennenkaikkea siitä kenelle ja kenen ehdoilla me Suomea rakennamme. Palvelurakennetta pitää toki järkeistää ja sosiaaliturvaa uudistaa, mutta tärkeintä on katsoa tulevaisuuteen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Erik Lyden:

Esimerkiksi Talvivaara osoittaa että ympäristöasioiden huomiotta jättäminen saattaa tulla erittäin kalliiksi vaikka se loisikin tilapäisesti työpaikkoja. Kestävän kehityksen kannalta kaikki kompromissit ympäristöpolitiikassa tulee harkita hyvin tarkkaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Erik Lyden:

Arviointi tulee toki tehdä tapauskohtaisesti, mutta ympäristönäkökohtien täytyy pääsääntöisesti olla kriteeri kaikessa päätöksenteossa. Suomen tulee pyrkiä ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin ja hankkeisiin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset