KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katja Kotalampi, Vasemmistoliitto, 145

Oma esittely

Olen Virroilta kotoisin oleva 26-vuotias ympäristöteknologian insinööri. Kunnallisvaaleissa olen ollut ehdolla nyt kahdesti, ja tarkastuslautakunnan jäsenenä toista kautta. Lisäksi olen ollut ehdolla seurakuntavaaleissa kaksi kertaa, ensimmäisen kauden toimin varhaiskasvatuksen vastuuryhmässä. Lisäksi minut on valittu Virtain työväenyhdistyksen (ry.) puheenjohtajaksi alkaen 2015. Viimeisimmät työtehtäväni ovat olleet Ruoveden kunnalla jäteveden ja puhtaan veden verkoston kartoittaminen, sekä Ruoveden Osuuskunta Vesijaolla puhtaan veden verkoston kartoittaminen sekä piirtäminen. Harrastuksiani ovat lukeminen, laulaminen, hyötyliikunta, valokuvaaminen ja ratsastaminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katja Kotalampi:

Suomen on tärkeää panostaa aidosti elvyttämiseen, jotta Suomen taloustilanne ja työllisyys saadaan käännettyä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katja Kotalampi:

Ainakaan johtavien virkamiesten ja hallitusten jäsenten palkkoja ei tulisi suhteettomasti nostaa. Varsinkaan vaikeina aikoina, jolloin puhutaan pienempi palkkaisten palkkojen alentamisesta. Myös johdon tulee ottaa osaa vaikeaan taloustilanteeseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katja Kotalampi:

Nyt rakennettavissa oleva ydinvoima tulee saattaa loppuun, mutta uutta ydinvoimaa ei Suomeen tule rakentaa. Meidän tulee satsata uusiutuviin energiamuotoihin ja rakennettava yhteiskuntaamme niin että sähköntuotantoa on ympäri Suomea.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katja Kotalampi:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä tulee luopua. Niistä luopuminen kuitenkin 2025 mennessä voi osoittautua haasteelliseksi, sillä tarvitsemme vaihtoehtoisen energianlähteen poistetun tilalle. Tällä hetkellä valtio on riippuvainen ulkomailta tuodusta sähköntuotannosta, jonka vuoksi ensisijainen tarve olisi lisätä Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katja Kotalampi:

Suomen julkinen sektori on suuri, mutta tärkeämpää olisi miettiä julkisen sektorin rakenteita kuin vain poistaa väkeä. Julkisen sektorin toimintamallit ovat monessa suhteessa erittäin kankeita ja byrokraattisia, näiden toimintamallien parantaminen antaisi enemmän.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katja Kotalampi:

Ruotsin opiskelu on tärkeää. Mielestäni kuitenkin esim. Itä-Suomessa olisi tärkeämpää panostaa Venäjän opiskeluun kuin Ruotsin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katja Kotalampi:

Työpaikan ottamisen mahdollisuuksia vaikeuttavat esimerkiksi pitkät välimatkat, jolloin matkustaminen työpaikalle on vaikeaa ilman kunnollista julkista liikennettä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katja Kotalampi:

Ihmisten peruseläkkeen pitäisi riittää tarvittavan hoivan turvaamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katja Kotalampi:

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden nykyiset aukioloajat ovat riittävät, mutta niiden rajoittamista en kannata.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katja Kotalampi:

Kuntien määrää vähentämällä ei saavuteta säästöjä. Kuntien määrää vähentämällä huononnetaan pienten kuntien asemaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katja Kotalampi:

Suomen palkkataso ei vertailussa ole suurempi muihin maihin verrattuna, paitsi johdon osalta. Työntekijöiden palkkaa alentamalla aiheutetaan lisää työttömyyttä, sillä heillä ei ole varaa ostaa pienemmällä palkalla hyödykkeitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katja Kotalampi:

Yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan mutta julkisten terveyspalveluiden asema pitää säilyttää vahvempana, sillä se kantaa vastuun terveyspalveluista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katja Kotalampi:

Jos päätösvalta viedään pois kunnista, kustannusten nousua ei voida enää hillitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katja Kotalampi:

Takseilla tulee olla hintakatto.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katja Kotalampi:

Suomi on EU:ssa nettomaksaja eli se saa vähemmän kuin antaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katja Kotalampi:

Suomen tulisi panostaa omaan puolustukseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katja Kotalampi:

Puolustusvoimia tulisi kehittää nykyaikaisempaan suuntaan, jolloin rahat riittävät paremmin Suomen puolustamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katja Kotalampi:

Suomen työttömyysaste on tällä hetkellä niin korkea, ettei työperäistä maahanmuuttoa voida tällä hetkellä helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katja Kotalampi:

Homo- ja lesboparien pitää saada mennä naimisiin ja adoptoida lapsia. Seksuaalisella suuntaumisella ei ole vaikutusta siihen kuinka hyvän perheen lapsi saa. Suurempi uhka näille perheille ovat muiden ihmisten ennakkoluulot.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katja Kotalampi:

Kotikuntani on niin pieni kunta, etten usko turvapaikanhakijoiden sopeutuvan yhteiskuntaan siellä. Olisi tärkeää että heidät sijoitetaan sellaiseen kuntaan jossa sopeutumismahdollisuudet ovat paremmat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katja Kotalampi:

Monesti uskonto ja ihmisoikeudet eivät kohtaa keskenään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katja Kotalampi:

Julkisia palveluita tulisi kehittää niin että ne pärjäävät vertailussa yksityisille yrityksille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katja Kotalampi:

Veronkorotuksia voidaan tehdä vain rajatusti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katja Kotalampi:

Ihmisten palkkaus tulee olla tasapuolista, samanlaisesta työstä maksetaan saman verran. Ahkeruudesta tai työn vaativuudesta voidaan maksaa kohtuullista lisäpalkkaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katja Kotalampi:

Nykyisiin palveluihin ja etuuksiin liittyvä byrokratia on liian raskasta, ja se aiheuttaa julkiselle taloudelle turhia kustannuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katja Kotalampi:

Riippuu täysin kuinka suuresta ristiriidasta puhutaan. Pienen ristiriidan kohdalla voidaan asettaa talouskasvu ja työpaikkojen luominen ympäristöasioiden edelle, muuten ei.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katja Kotalampi:

Ympäristölle haitalliset hankkeet voivat maksaa enemmän kuin siitä saatava hyöty on.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset