KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Irma Koskela, Vasemmistoliitto, 144

Oma esittely

Olen sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti, työskentelen perheneuvolassa ja osa-aikaisesti pyskoterapeutti -ammatinharjoittajana. Oriveden kaupunginvaltuustossa olen kolmatta kautta, sote-jaoston jäsen. Harrastajateatteriaktiivi olen ollut 25 v, muita harrastuksia laulaminen, kylätoiminta, kulttuurin kuluttaminen ja avantouinti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Irma Koskela:

Leikkaukset vain syventävät taantumaa vähentämällä yksityistä kulutusta. Suomen julkisen velan taso on matalampi kuin monilla muilla mailla ja korkotaso on alhainen. Nyt pitäisi investoimalla saada aikaan talouskasvua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Irma Koskela:

Palkkaverotusta ei tarvitse kiristää, mutta ei tarvita veron kevennyksiäkään. Sen sijaan verotusta pitäisi oikeudenmukaistaa pääomatulojen, mm. osinkotulojen, verotuksen nostamisella palkkatulojen verotuksen tasolle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Irma Koskela:

Lisäydinvoimaa ei tarvita, vaan satsauksia ja kehitystyötä uusiutuviin energiamuotoihin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Irma Koskela:

Aikatalulu ei ole realistinen. Tärkeintä olisi luopua kivihiilestä mahdollisimman pian. Turpeesta ja maakaasusta luopumiseen tarvitaan pitempi siirtymäaika.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Irma Koskela:

Suomen ongelma ei ole julkisen sektorin suuruus, vaan fnanssikriisin ja taloustaantuman tuottama yksitisen sektorin supistuminen ja investointien vähäisyys.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Irma Koskela:

Pidän ruotsin kielen opiskelua tärkeänä, mutta kansainvälistyvässä maailmassa muutkin kielet ovat tärkeitä ja valinnanvapaus voisi tuoda kieltenopiskeluun enemmän motivaatiotakin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Irma Koskela:

Tälläkin hetkellä sanktiot työstä kieltäytymisestä ovat ihan riittävät. Ongelmana ei ole työstä kieltäytyminen, vaan työpaikkojen vähyys ja mahdolliset olosuhteista,mm. kulkuyhteydet, johtuvat vaikeudet sekä työn vastaanottamisen kannattamattomuus . Esim. vaikeus tulla osa-aikatyön palkalla toimeen ja nollatuntisopimukset.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Irma Koskela:

Kohtuullisessa määrin kyllä. Mikä konkreettisesti on kohtuus, siihen minulla ei ole tällä hetkellä vastausta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Irma Koskela:

Ravintoloiden aukioloajat ovat ihan riittävät tälläkin hetkellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Irma Koskela:

Uskon enemmän vapaaehtosuuteen. Suurin este on kuntaliitosten tuomat pelot palvelujen vähenemisestä liitosalueilla ja keskittymisestä kuntakeskuksiin sekä asukkaiden osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien heikentymisestä oman alueensa asioihin. Näiin tulisikin liitossuunnitlemissa kiinnittää huomiota.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Irma Koskela:

Työn halpamyynti ei ole ratkaisu työttömyyteen. Ihmisten on voitava tulla toimeen palkkatyöllään. Ongelmana on investointien vähyys, se että voittoja ei sijoiteta riittävästi tuotantoon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Irma Koskela:

Oman elintarvikehuollon riittävänä pitäminen ja sen kohtuullinen tukeminen on tärkeää. Investointituet yritystoiminnalle, joukkoliikenteen tukeminen ja esim. henkilöauton käytön verotuksen suhteuttaminen asuinpaikkaan ja julkisen liikenteen käyttömahdollisuuksiin olisivat kohtuullisia tukikeinoja haja-asutusalueiden ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Irma Koskela:

Tavoitteena tulee olla tasa-arvoiset terveyspalvelut kaikille ja eri väestöryhmien terveyserojen kaventaminen. Nykyinen järjestelmä (terveyskeskukset, työterveyshuollon sairaanhoito ja yksityinen sektori Kela -korvauksineen) on eriarvoistavaa ja lisää kansalaisten terveyseroja. Yksityistä ja mm. kolmannen sektorin palvelutuotantoa voidaan käyttää lisänä, mutta pääpainon tulee olla verovaroin tuotetuissa julkisissa palveluissa, ei yksityisten terveyspalvelufirmojen voitontavoittelussa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Irma Koskela:

Uudistuksessa on nimenomaan tavoitteena turvata kaikille yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta sekä lähentää perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa toisiinsa. Siihen tarvitaan yksittäistä kuntaa laajemmat suunnittelu- ja tuotantoalueet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Irma Koskela:

Valtio määrää vain maksimihinnat eli hinnalla voi kilpailla nytkin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Irma Koskela:

Europpalaisella yhteistyöllä on tärkeä merkitys yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa. Alkuperäisestä rauhanprojektista se on toki muuttunut. EU:ta tulisikin kehittää sosiaalisempaan suuntaan, taloudellisista arvoista enemmän oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia turvaavaan suuntaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Irma Koskela:

Rahoitusmarkkinavero on yksi tärkeä keino finanssikeinottelun hillitsemiseksi ja estämään pääomien siirtämistä verotuksen ulottumattomiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Irma Koskela:

Paras tae turvallisuudellemme on sotilaallinen liittoutumattomuus ja diplomatian keinoin hoidetut kansainväliset ja naapuruussuhteet.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Irma Koskela:

Omat puolustusvoimat ovat tarpeen, mutta kasvattaa niitä ei tarvitse.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Irma Koskela:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Irma Koskela:

Kyse on tasa-arvosta ja yhhdenvertaisuudesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Irma Koskela:

Olemme kaikki vastuussa turvapaikanhakijoiden asioiden hoidosta, mutta pitää ottaa huomioon kunkin kunnan olosuhteet ja mahdollisuudet sillä hetkellä, nimenomaan turvapaikanhakijoiden tarpeiden näkökulmasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Irma Koskela:

Ongelmissa kyse ei ole kurista. Tarvitaan ohjausta ja kasvatusta sosiaalisiin taitoihin , aikuisten asettamia rajoja ja yhteistyö- ja neuvottelutaitoja koulun ja kodin välillä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Irma Koskela:

Minulle perinteiset arvot politikan lähtökohtana ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kaikkien ihmisten kesken sekä toisen ihmisen arvojen ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen edellyttäen, että sillä ei loukata tai vahingoiteta toisia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Irma Koskela:

Verovarat on suunnattava julkiseen palvelutuotantoon, jossa yksityisiä palveluja voidaan käyttää täydentävinä tarvittaessa. Mutta verovaroja ei tule käyttää yksityisten yritysten voitontavoitteluun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Irma Koskela:

Oikeudenmukaisesti toteutettu verotus on parempi vaihtoehto. Leikkauksia ei nyt tarvita, jos tukitaan verovuodot m. veroparatiiseihin ja verotetaan pääomatuloja, mm. osinkotuloja, yhtäläisen perustein palkkatulojen verotuksen kanssa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Irma Koskela:

Lahjakkuus- tai ahkeruuserot eivät ole suurien tulojen syynä. Työtuloilla ja siihen liittyvillä palkitsemisilla ne eivät selity.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Irma Koskela:

Julkinen talous on täysin kohtuullisella tasolla. Ongelmana on yksityisen talouden pienuus ja investointien puute. Siihen tarvitaan elvyttäviä toimia, julkisen taloudes ovat tässä myös yksityisen talouden tuki.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Irma Koskela:

Eivät ole vastakkaisia, vaan molemmista tulee huolehtia. Jos ympäristöasioista ei huolehdita, kärsii myös talouskasvu ja työpaikat pitemmän päälle. Esimerkkinä vaikka Talvivaara.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Irma Koskela:

Pitemmän päälle se on ainoa vaihtoehto.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset