KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anna Kontula, Vasemmistoliitto, 143

Oma esittely

Taustaltani olen työelämän ja varjotalouden tutkija. Näiden teemojen lisäksi olen kirjoittanut mm. feminismistä, siirtolaisuudesta, seksikaupasta, uskonnosta ja tietysti politiikasta. Poliitikkona olen melkoisen puhdasverinen asiapoliitikko - se tarkoittaa, että vahvuuteni on tunnollisessa asioihin perehtymisessä ja kannanmuodostuksessa, kun taas päivänpolitiikan nokitteluun ja henkilöpeleihin ei tahdo paukut riittää.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anna Kontula:

Näin juuri yritettiin tehdä Kreikassa, ja kuinkas kävi - saatiin surkeat palvelut, miinusmerkkinen talouskehitys ja kasvava lainantarve. Valtion budjetin pitää toki olla pitkällä aikavälillä tasapainossa, ja Suomen velkaantumiseen on syytä suhtautua vakavasti. Toistaiseksi me olemme kuitenkin maailman vähiten velkaantuneiden maiden joukossa, joten mitään painetta hyvinvointivaltiorakenteiden purkamiseen ei ole, ellemme itse sellaista tee.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anna Kontula:

Tärkeämpää silti olisi harmonisoida pääomatulot osaksi muuta ansiotuloverotusta, jolloin rikkaimman kymmeneksen veroprosentti nousisi samalle proggressiiviselle asteikolle kuin muidenkin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anna Kontula:

Ydinvoima on kallista, vaarallista ja vanhanaikaista. Sille oli tilausta 50 vuotta sitten, mutta miksi lukita Suomen energiapolitiikka vanhenevaan ydinvoimaan enää 2000-luvulla, kun uusiutuvien energiamuotojen pienvoimalaverkolla saisimme 1. työpaikkoja koko Suomeen, 2. referenssilaitoksia suomalaisten cleantech-yritysten tueksi, 3. puhtaampaa energiaa ja 4. vaikeasti haavoitettavan ja helposti muunneltavan energiajärjestelmän.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anna Kontula:

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Se kuitenkin edellyttää merkittävää lisäpanostusta uusiutuvaan energiaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anna Kontula:

Ei ole olemassa liian pientä tai suurta julkista sektoria. Oikea kysymys kuuluu, tehdäänkö julkisella sektorilla niitä asioita, jotka sen kautta on järkevintä hoitaa. Pääsääntöisesti Suomessa tehdään, joskin parantamisen varaa on esimerkiksi terveydenhuollossa. On myös hyvä huomata, että kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa kärkisijoja pitävät yleensä maat, joissa julkinen sektori ja kokonaisveroaste ovat verraten suuria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anna Kontula:

"Pakkoruotsista" luopumisen ohella olisi kuitenkin reilun pelin nimeen luovuttava sitten myös ruotsia äidinkielenään puhuvien "pakkosuomesta". Reilu peli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anna Kontula:

Työn vastaanottovelvoite on nyt jo sanktioitu niin tiukasti, että sanktioiden seurauksena tulottomien kotitalouksien määrä on tuplaantunut. Näissä perheissä elää myös tuhansia lapsia. Liian tiukat työvoimapoliittiset sanktiot ovat todellinen ongelma, ei se, että Suomessa ei asiallisiin työpaikkoihin asiallisilla työehdoilla löytyisi tekijöitä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anna Kontula:

Perushoiva tulisi olla maksutonta tai ainakin maksujen olisi oltava kohtuullisia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anna Kontula:

En kannata pakkotoimia, mutta kylläkin kuntien vapaaehtoisia liittymiä erityisesti muuttotappioalueilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anna Kontula:

Suomen ei kannata lähteä kilpailemaan palkanalennuksilla, ellei olla valmiita laskemaan palkkoja saman tien alle Puolan ja Viron tason. Meidän on löydettävä kilpailuvalttimme muualta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anna Kontula:

Muotoillaan mieluummin näin: asumisen pitää kaikkialla Suomessa olla mahdollista. Mielestäni koko maan asuttaminen ei ole itseisarvo, mutta ihmisten oikeus valita asuinpaikkansa kylläkin. Jälkimmäistä tulee myös tukea verovaroin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anna Kontula:

Kysymys on absurdi, koska "Suomi" ei ole mikään yksi toimija, jonka hyödy ja haitat olisivat jokaisen suomalaisen näkökulmasta samat. (Esimerkiksi minusta rikkidirektiivin tulo Suomeen oli meidän, merien ja lastemme etu, mutta Suomen teollisuus lienee sitä mieltä, että kyseessä on tarpeeton kustannus.)

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anna Kontula:

Tarveharkinta on yksi keskeisimpiä makanismeja, joilla siirtotyöläisten riisto (ja sitä kautta myös suomalaisten työehtojen dumppaus)Suomessa tehdään mahdolliseksi, koska lupa on sidottu yhteen toimialaan/työnantajaan, eikä työntekijällä ole juuri mahdollisuutta vaatia oikeuksiaan. Suomalaisten työehtojen puolustaminen on mahdollista vain, jos emme salli tällaisia asetelmia myöskään siirtotyöläisille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anna Kontula:

Nämähän eivät ole "perinteisiä arvoja", vaan "perinteisiä oikeistolaisia arvoja". Ne siis muodostavat ehkä hyvän pohjan oikeistopolitiikalle, mutta se taas muodostaa huonon pohjan sellaisten vasemmiston perinteisten arvojen edistämiselle kuin vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anna Kontula:

Palvelut pitää tuottaa siellä, missä ne hoituvat kokonaistaloudellisesti ja muilta vaikutuksiltaan järkevimmin. Tämmöinen "on ulkoistettava koska on ulkoistettava" -höpötys on ideologiaa, jossa ei edes pyritä rationaaliseen harkintaan. Tämmöistä ei pidä verorahoilla harjoittaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anna Kontula:

Vain pieni osa tuloeroista selittyy lahjakkuudella tai ahkeruudellla. Siksi ne voivat oikeuttaa vain pieniä tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anna Kontula:

Niitä rasittaa raskas byrokratia, joka pitää purkaa. Itse palveluita ja tulonsiirtoja pitää pikemmin vahvistaa kuin heikentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset