KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Rauno Kesseli, Vasemmistoliitto, 142

  • Puolue:  Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  142
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä: 
  • Koulutustaso:  toisenasteen koulutus
  • Lasten lukumäärä:  2

Oma esittely

Asentaja-koneistaja koulutus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Rauno Kesseli:

Aikataulu on kireä, mutta tähän on pyrittävä parantamalla uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Rauno Kesseli:

Suomen julkista sektoria on viime vuosina leikattu ja tehostettu merkittävästi. Suomen kilpailukyvyn takana on nimen omaa hyvin toimivat julkiset palvelut, kuten koulutus, varhaiskasvatus ja sairaanhoito.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Rauno Kesseli:

Nykyiset velvoitteet ovat riittävät. Työttömältä ei voida vaatia kohtuutonta työmatkaa tai palkkausta joka ei riitä elämiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Rauno Kesseli:

Elämäntilanteet vaihtelevat eikä varallisuutta voida yksiselitteisesti velvoittaa käytettäväksi hoivapalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Rauno Kesseli:

Nykyiset rajoitukset ovat riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Rauno Kesseli:

Kuntarakenteen tulee perustua elinvoimaisiin kuntiin. Pakolla liittäminen ei johda hyvään lopputulokseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Rauno Kesseli:

Suomen kilpailukyky ei voi perustua palkkakilpailuun. Palkkojen alentaminen merkitsisi ostovoiman pienenemistä,mikä johtaisi lisääntyvään työttömyyteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Rauno Kesseli:

Järkevässä määrin voidaan valtionosuusjärjestelmän kautta tukea Suomen eri alueita pysyä asuttuina.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Rauno Kesseli:

Suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestelmän tulee perustua julkisesti järjestettyihin ja tuotettuihin palveluihin. Yksityistä terveydenhoitoasektoria ei pidä tukea julkisin varoin. Se pärjätköön markkinavetoisena jos on pärjätäkseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Rauno Kesseli:

Sote-uudistuksen tavoitteena on tuottaa tasavertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Koko sote-uudistusta ei olisi tarve tehdä, jos kunnat kykenisivät tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa, mutta kun eivät taloudellisista syistä pysty. Sosiaalipalvelut pitää jättää päätettäviksi ja hoidettaviksi lähipalveluna. Samoin perusterveydenhoito terveyskeskuksissa lähellä kuntalaisia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Rauno Kesseli:

Nykyinen taksilupajärjestelmä on tomiva ja se luo myös turvalliset taksipalvelut taksin käyttäjälle.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Rauno Kesseli:

Suomi on osa Eurooppaa ja on luontevaa, että maamme kuuluu tähän yhteisöön. Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan vapaa liikkuvuus EU-alueella on helpottanut niin yksittäisten kansalaisten kuin yritystenkin toimintaedellytyksiä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Rauno Kesseli:

Rahoitusmarkkinavero toisi EU:n kassaan 30-35 miljardia euroa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Rauno Kesseli:

Suomen Nato-jäsenyys vain lisäisi jännistystä koko Euroopassa ja etenkin Suomen ja Venäjän välillä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Rauno Kesseli:

Puolustusvoimien budjetti on pidettävä sillä tasolla, että Suomella säilyy uskottava. itsenäinen puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Rauno Kesseli:

Suomi tulee tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Rauno Kesseli:

Tämä on ihmisoikeuskysymys ja pitäisi näin olla täysin selvä asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Rauno Kesseli:

Hädänalaisia ihmisä on autettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Rauno Kesseli:

Kouluissa vallitsee yleisesti ottaen hyvä ilmapiiri. Joidenkin ylilyöntien takia ei pidä palata kehityksessä takaisin päin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Rauno Kesseli:

Koti, uskonto ja isänmaa pitävät sisällään kokoomuslaisen arvomaailman, joka on konservatiivinen ja este uudistumiselle ja tasa-arvoisemmalle yhteiskunnalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Rauno Kesseli:

Suomalainen hyvinvointivaltio on julkisten palveluiden ansiota. Ykstyistäminen johtaisi eriarvoistumiseen, eikä se myöskään ole osoittautunut veronmaksajien kannalta edulliseksi tavaksi tuottaa palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Rauno Kesseli:

Suomalaisten selkeä enemmistö on tutkimuksissa kannattanut veronkorotuksia, jos niiden avulla voidaan säilyttää hyvät peruspalvelut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Rauno Kesseli:

Tuloerot johtavat eriarvoistumiseen. Suurilla tuloilla ei ole mitään tekemistä lahjakuuden ja ahkeruuden kanssa. Köyhä voi olla lahjakas ja ahkera. Rikas voi olla lahjaton ja laiska.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Rauno Kesseli:

Suomi on rikkaampi kuin koskaan. Kyse on vain siitä saadaanko veronkierto ja harmaatalous kuriin. Meillä on varaa säilyttää hyvinvointivaltio kunhan talous saadaan nousuun ja työttömyys voitettua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Rauno Kesseli:

Talvivaaran kaivoshanke lienee hyvä esimerkki siitä miten taloudelliset intressit ja tavoitteet ovat korvanneet ympäristöarvot.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Rauno Kesseli:

Jo nyt on käytössä ympäristönvaikutusarvioinnit. On vain huolehdittava, että arvioinnit konkretisoituvat teoiksi luonnon puolesta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset