KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kalle Hyötynen, Vasemmistoliitto, 140

Oma esittely

Olen paljasjalkainen Tamperelainen. Asun vaimoni ja nuorimman lapseni kanssa Tampereen Hervannassa. Kaksi vanhempaa lasta asuu jo omillaan. Työskentelen Lujatalo Oy:ssä alueyksikön pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Ammatiltani olen mittakirvesmies. Luottamustehtävissä mm. puolueen varapj, kaupunginvaltuutettu ja Rakennusliiton hallitus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kalle Hyötynen:

Palveluita ja etuisuuksia leikkaamalla ei taloutta nousuun käännetä. Vaikutus voi olla monilta osin juuri päin vastainen. Mm. pieniin etuisuuksiin tehtävät leikkaukset todennäköisesti lisäävät työttömyyttä kulutuksen vähentyessä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kalle Hyötynen:

Verot tulee asettaa maksajan maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kalle Hyötynen:

Pyhäjoen myöntävän lupapäätöksen jälkeen Suomeen ei tule myöntää ydinvoimalle lisä lupia. Jos kulutus kasvaa ja lisä energian tarve sen myötä, tulee kapasiteetin lisäykset tehdä ydinvoimaa turvallisemmalla tavalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kalle Hyötynen:

Kivihiilen käytöstä tulee pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti. Turvetta voidaan käyttää jo ojitettujen alueiden kapasiteettien rajoissa. Ei tule avata uusia turpeenotto alueita.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kalle Hyötynen:

Suomen yksityinen sektori on tällä hetkellä suhteessa julkiseen liian pieni volyymiltaan. Ongelma yksityisessä, ei julkisessa sektorissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kalle Hyötynen:

Oppilaan ja vanhemman tulisi voida yhdessä pystyä vaikuttamaan tilanteessa, jossa jonkin muun vieraan kielen opiskelu tuntuu järkevämmältä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kalle Hyötynen:

Ei voida vaatia ottamaan vastaan työtä, joka on täysin ammattitaidon ja koulutuksen vastaista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kalle Hyötynen:

Kaikille tulee turvata laadukas ja riittävä hoiva varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kalle Hyötynen:

Jos kuntalaisten palvelut ovat vaarassa ja ne pystytään kuntaliitoksella turvaamaan, tulee liitos mielestäni tehdä. Ihmiset tärkeitä, ei rajat!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kalle Hyötynen:

Monella alalla tämä tarkoittaisi töiden teettämistä ulkomaisella orjatyövoimalla. Tämä itseasiassa lisäisi työttömyyttä ja yhteiskunnan kuluja. Myös ajatus siitä, että palkalla ei elä vaan sitä paikataan etuisuuksilla, ei kuulosta järkevältä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kalle Hyötynen:

Maaseutua tarvitaan mm. puhtaan, kotimaisen ruuan tuotantoon. Valtion tulee ennenkaikkea pyrkiä luomaan mahdollisuuksia tulla toimeen ja yrittää harvaanasutuilla seuduilla. Esim. hajautettu energiatuotanto tähän hyvä toimi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kalle Hyötynen:

On hyvä että palvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisina. Tarpeen mukaan yksityisillä voidaan toki täydentää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kalle Hyötynen:

Mielestäni on ok, että sote palveluiden tuottamiseen saadaan uudistuksen myötä leveämmät hartiat. Sote alueiden hallintoja valittaessa tulisi järjestää suorat vaalit demokratian turvaamiseksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kalle Hyötynen:

Suomen taksit ovat turvallisia, siistejä ja laadukkaita. Hyvä näin!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kalle Hyötynen:

Vaikka Suomi on ns. nettomaksaja, on vaikea kuvitella kuinka esim. Suomen vienti pystyisi selviämään ilman eu:ta! Aikanaan äänestin liittymistä vastaan. En kuitenkaan nyt äänestäisi eroamisen puolesta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kalle Hyötynen:

Rahoitusmarkkinoita tulisi ylipäänsä säännellä tarkemmin. mm. rahoitusmarkkinoiden harmaan talouden torjuntaan tulisi puuttua reilusti nykyistä terhakammin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kalle Hyötynen:

Suomen ei tule valmistella NATO jäsenyyttä nyt eikä tulevaisuudessa! Suomen tulee olla jatkossakin sotilaallisesti liittoutumaton ja päättää itse omasta puolustuksestaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kalle Hyötynen:

Puolustusvoimien valmius kansallisten kriisitilanteiden hoitoon tulee turvata, mutta kalliisiin asehankintoihin ei ole rahaa, eikä tarvetta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kalle Hyötynen:

Tarvehankinta takaa nimensä mukaan sen, että maahan töihin tulevalle on työ tarjolla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kalle Hyötynen:

Avioliitto oikeuksista samaa mieltä, mutta adoptio oikeus on selvästi isompi kysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kalle Hyötynen:

Sotilaallinen tiukka kurinpito ei mielestäni kuulosta tarkoituksen mukaiselta. Toisaalta opettajille tulee taata keinot työrauhan säilyttämiseen ja turvalliseen opiskeluun kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kalle Hyötynen:

Kuulostaa kovin "kivikautiselta" nykyiseen globaaliin maailmaan!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kalle Hyötynen:

Vaikka palveluita yksityistämällä saavutettaisiinkin joissain tapauksissa kustannus säästöjä, tapahtuu se usein laadun kustannuksella. Yksityisen perimmäinen tarkoitus on aina tuottaa omistajilleen voittoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kalle Hyötynen:

Tuloerojen kasvu ei kokonaistaloudellisesti ole koskaan järkevää. Ei ole hyvä, että varallisuus kasaantuu alati pienemmälle porukalle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kalle Hyötynen:

Nimenomaan pidemmällä aikavälillä riittävä palveluiden ja toimeentulon tasosäästävät kustannuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kalle Hyötynen:

Ympäristöasiat tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Se ei silti saa olla itsetarkoitus ja kaiken muun alleen jyräävä argumentti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset