KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Aaltonen, Vasemmistoliitto, 137

Oma esittely

Olen tamperelainen 39-vuotias perheellinen mies. Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa Tampereella toistakymmentä vuotta. Tälle hetkellä toimin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja apulaispormestarina. Aikaisempaa työkokemusta minulla on talouspäällikön ja pääsihteerin tehtävistä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Aaltonen:

Suomen velkaantuminen ei ole vielä sellaisella tasolla, että se vaatisi mitä tahansa keinoja. Palveluihin ja etuuksiin kohdistetut säästöt saattavat tuoda tulevaisuudessa huomattavasti suurempia menoja kuin ne säästöt jotka leikkauksilla on saatu aikaiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Aaltonen:

Verotuksessa on jonkin verran kiristämisen varaa hyvin ansaitsevien osalta. Tämä ei kuitenkaan yksinään ole ratkaisu Suomen talouden ongelmiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Aaltonen:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa vaan muita kehittyneempiä uudistuvan energian tuotantomuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Aaltonen:

Tämä on hyvä tavoite jota on syytä ajaa määrätietoisesti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Aaltonen:

Suomen julkinen sektori ei ole liian suuri ja sen syyttäminen Suomen tämän hetken ongelmista on valheellista. Toki julkisen sektorin tehtäviä ja toimintaa on tarkasteltava kriittisesti mutta sen koko ei ole ongelma.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Aaltonen:

En näe ns. pakkoruotsia suurena ongelmana vaan useimmiten etuna. Kieliä on hyvä oppia muitakin kuin englantia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Aaltonen:

Tällä tuskin saavutettaisiin mitään hyvää. Jo nyt seuraukset työn vastaanottomattajättämisestä ovat huomattavat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikko Aaltonen:

Omaisuutta voidaan käyttää hoivapalveluihin tapauksissa joissa se ei hankaloita muiden elämää. Esimerkiksi kotiin jäävän puolison mahdollisuus asua yhteisessä asunnossa on turvattava kaikissa tapauksissa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Aaltonen:

Alkoholilainsäädäntöä voisi muuttaa sallivaampaan suuntaan. Sen myötä myös alkoholikulttuuri muuttuisi parempaan suuntaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Aaltonen:

Kuntien vähentämiselle olisi perusteensa kunhan demokratian toteutumisesta huolehditaan. Vähentämällä kuntia voidaan samalla vähentää hallintoa ja keskittyä palvelutuotantoon. Pakko on kuitenkin huono keino ja sen käyttämisellä on usein huonoja seurauksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Aaltonen:

Työehtosopimuksia pienemmät palkat eivät takaa työpaikkojen syntymistä ne luovat ainoastaan entistä köyhempiä ihmisiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Aaltonen:

Koko Suomen asuttuna pitäminen on hyvä tavoite. Sen tukeminen verovaroista riippuu kuitenkin siitä paljonko sen kustannukset ovat. Ihan mitä tahansa se ei saa maksaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Aaltonen:

Päävastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosa pitää olla jatkossakin julkisella sektorilla. Yksityinen sektori voi olla täydentävässä roolissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikko Aaltonen:

Palvelutuotannon säilyminen kunnilla tekisi koko sote-uudistuksesta tarpeettoman. Kunnilla pitää olla kuitenkin valtaa palveluiden ohjaamiseen myös uudistuksen jälkeen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Aaltonen:

Taksitoiminnan vapauttaminen ei ole muulla maailmassa johtanut positiivisiin tuloksiin joten on parempi, että se on valtion kontrollissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Aaltonen:

EU:ssa on omat haittansa mutta siihen kuuluminen on luonut Suomen taloudelle edellytyksiä joita muuten ei olisi, on eri asia onko näitä edellytyksiä osattu käyttää hyväksi. Suomella ei ole esim. Norjan kaltaista tilannetta jossa oma talous voitaisiin rakentaa täysin itsenäisesti luonnonvarojen varaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Aaltonen:

Rahoistumarkkinaverolle on kannatusta monissa Eu-maissa ja se ehkäisisi keinottelua rahoitusmarkkinoilla. Veron on osa harmaan talouden ja veroparatiisien torjuntaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Aaltonen:

Jäsenyys Natossa tuskin lisäisi Suomen turvallisuutta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Aaltonen:

Uskottavan puolustuksen ylläpitäminen vaatii rahaa nykyaikaisen kaluston ylläpitämiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Aaltonen:

Tulevaisuudessa Suomessa tarvitaan myös ulkomaalaisia osaajia joten töihin tulemisen ei pidä olla liian vaikeaa,

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Aaltonen:

Kaikilla ihmisillä on oltava samat oikeudet seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Aaltonen:

En näkisi siinä mitään ongelmaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Aaltonen:

Kouluissa pitää olla kuri ja oppimisrauha. Itsetarkoituksellinen kurin lisääminen ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikko Aaltonen:

Näitä sanoja käytetään usein omien konservatiivisten ennakkoluulojen perusteluun ja uudistusten vastustamiseen. Itse jättäisin ainakin uskonnon pois. Se ei kuulu politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikko Aaltonen:

Itsetarkoituksellisella ulkoistamisella ei saavuteta mitään hyvää. Pahimmillaan ulkoistuksen seurauksena on lyhytjänteinen toiminta, osaamisen katoaminen ja voittojen kerääminen veroparatiiseihin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Aaltonen:

Kumpikaan vaihtoehto ei voi yksinään olla ainoa ratkaisu. Veronkorotus on kuitenkin usein parempi kuin leikkauksista seuraavat lisäkustannukset. Leikkaamalla saadaan harvoin säästöjä pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Aaltonen:

Tuloeroja pitää olla mutta niiden tarkoitushakuinen kasvattaminen tuskin kannustaa ketään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Aaltonen:

Nykyinen palvelutaso voidaan pitää yllä kun toimintaa muutetaan järkevämpään suuntaan ja ylläpidetään oikeasti vaikuttavia palveluita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Aaltonen:

Ympäristö on arvo jota meillä ei ole varaa menettää. Talouskasvu ja ympäristöasiat eivät ole välttämättä ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikko Aaltonen:

Ympäristö ja sen suojeleminen ovat erittäin tärkeitä asioita.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset