KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Inna Rokosa, SDP, 55

Oma esittely

Olen 22-vuotias tietojenkäsittelytieteiden opiskelija. Asun Tampereella avopuolisoni ja kissani kanssa. Erilaisten luottamustehtävien ja opintojen ohessa olen työskennellyt myyjänä määräaikaisissa työsuhteissa. Muun aikani vietän vapaaehtoistöiden ja kulttuurin parissa sekä kuntosalilla ja lenkkipolulla – perheen ja ystävien kanssa vietettyä aikaa unohtamatta. Toimin politiikassa inhimillisen elämän puolesta vastavoimana koville arvoille. Haluan edistää etenkin heikommassa asemassa olevien ihmisten asioita. Erityisesti lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on oltava riittävästi resursseja ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Maksuton ja laadukas koulutus on jokaisen perusoikeus. Myös pienyrittäjien asema, työhyvinvointi ja ympäristöasiat ovat työlistallani. Kulttuurin määrärahoja ei saa enää leikata, jotta henkisen pääomamme arvo säilyy.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Inna Rokosa:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun kestävällä tavalla. Investointeja on lisättävä, pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja sivistykseen on panostettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Inna Rokosa:

Pieni- ja keskituloisten verotusta on kevennettävä, jotta heidän ostovoimansa vahvistuisi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Inna Rokosa:

Ydinvoiman sijasta meidän on panostettava uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Inna Rokosa:

Tavoite on hyvä, toivottavasti se on myös realistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Inna Rokosa:

Julkiseen sektoriin sisältyvät esimerkiksi päiväkodit, koulut, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä tiet/rautatiet. Julkista sektoria tulisi pikemminkin vahvistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Inna Rokosa:

Toisen kotimaisen kielen pakollisen opiskelun sijasta oppilailla tulisi olla mahdollisuus valita esimerkiksi ruotsin ja venäjän kielen opiskelun väliltä itselleen sopivampi vaihtoehto.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Inna Rokosa:

Tarjotun työpaikan vastaanottamiseen liittyviä velvoitteita vaadittaessa tulisi työnhakijan tilanne tuntea perusteellisesti. Tämänhetkisillä työ- ja elinkeinotoimiston resursseilla en usko siihen olevan mahdollisuutta. Jo tällä hetkellä kieltäytymisestä seuraa karenssi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Inna Rokosa:

Hyvinvointivaltiossa jokaiselle ihmiselle on taattava tietyt peruspalvelut, mutta omaisuus on otettava huomioon määriteltäessä palvelumaksuja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Inna Rokosa:

Alkoholinkäyttöä olisi järkevää ohjata kodeista ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Inna Rokosa:

Kuntarakennetta on kehitettävä niin, että kaikki Suomen kunnat kykenevät selviytymään lakisääteisistä tehtävistään ja tarjoamaan asukkailleen tärkeät peruspalvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Inna Rokosa:

Alipalkkaus on kriminalisoitava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Inna Rokosa:

Ihmisten on voitava asua siellä, missä he haluavat asua. Koko Suomea ei kuitenkaan voida pitää verovaroin asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Inna Rokosa:

Julkiset terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti kaikkien saatavilla toisin kuin yksityiset terveyspalvelut. Lisäksi yksityisten terveyspalvelujen tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen - terveys ei saisi olla kaupan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Inna Rokosa:

Suomessa asiakas voi luottaa siihen, että takseja on saatavilla ympäri vuorokauden, taksimatkat ovat turvallisia ja matkan hinta on etukäteen arvioitavissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Inna Rokosa:

Euroopan unionin päätökset ratkaisevat, onko siitä Suomelle enemmän hyötyä vai haittaa. Esimerkiksi haitallisen verokilpailun estämiseksi EU:ssa voitaisiin asettaa yhteisöverolle alaraja, jonka alle kansallisin päätöksin ei yhteisöveroa saisi laskea. Suomi ei tällaiseen yksin pysty.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Inna Rokosa:

Natoon hakeminen heikentäisi turvallisuuttamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Inna Rokosa:

Tarveharkinta on joissakin tapauksissa tärkeää työntekijän kannalta, sillä se ehkäisee ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöä. Kuitenkin työperäisen maahanmuuton helpottaminen saattaisi helpottaa yritysten toimintaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Inna Rokosa:

Kuri ei ole ratkaisu esimerkisi käytöshäiriöihin. Rankaisemisen sijasta meidän tulisi pohtia sitä, miten koululaisia motivoidaan opiskelemaan ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Usein myös kodin ongelmat näkyvät koulussa, mikä viestii riittämättömästä perheiden tukemisesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Inna Rokosa:

Uskonto ja politiikka eivät kuulu yhteen. Hyvän arvopohjan politiikalle muodostavat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Inna Rokosa:

Veronkorotusten on kohdistuttava suurituloisiin. Pienituloisilla jokainen euro menee suoraan kulutukseen, jolla on taloutta elvyttävä vaikutus.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Inna Rokosa:

Miksi ihmistä pitäisi palkita synnynnäisestä lahjakkuudesta? Emme aloita elämäämme samalta viivalta, eikä etumatkasta pidä palkita ketään. Sen sijaan kykyjen mukaisesta ahkeruudesta voi palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Inna Rokosa:

Palveluja ja sosiaalietuuksia kannattaa tietenkin pyrkiä kehittämään niin, että ne tavoittavat oikeat ihmiset riittävän ajoissa. Ennaltaehkäisyyn on satsattava nykyistä enemmän, sillä se on inhimillisesti ja taloudellisesti kestävin ratkaisu.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Inna Rokosa:

Talouskasvua ja työpaikkojen luomista sekä ympäristöasioita ei voi asettaa keskenään vastakkain.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset