KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ilmari Nurminen, SDP, 51

Oma esittely

Olen Ilmari Nurminen, SDP:n kansanedustajaehdokas Pirkanmaalta. Olen tottunut puurtamaan ja hoitamaan työni aina hyvin. Metrin mittaisena jaoin postia ehkä Sinunkin postilaatikkoosi. Opintojani rahoitin ruokakaupan kassalla työskentelemällä. Pian valmistun yliopistosta kunta- ja aluejohtamisen maisteriksi. Tällä hetkellä teen töitä Sastamalassa kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi olen kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen. Toimin myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa, Pirkanmaan maakuntahallituksessa ja useissa kansalaisjärjestöissä, kuten Pirkanmaan omaishoitajien hallituksessa. Mielestäni tärkeintä on välittää toisista ihmisistä. Se on johtoajatukseni myös eduskunnassa. Teen töitä, että Sinun äänes tulee kuulluksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ilmari Nurminen:

Stoppi eriarvoisuudelle – talouden ongelmat eivät ratkea leikkauksilla, jotka kurittavat eniten heikoimpia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ilmari Nurminen:

Mielestäni verot on maksettava maksukyvyn mukaan. Jokainen ymmärtää, että pieni- ja keskituloisia ei voi verottaa enää nykyistä enempää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ilmari Nurminen:

Tavoitteena pitää olla puhdas- ja kestävä energiapolitiikka, joka perustuu uusiutuvan energian käytölle. Tämä vaatii valtiolta myös panostuksia puhtaiden energiamuotojen tehokkuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä Suomen energian omavaraisuuden turvaaminen on keskeistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ilmari Nurminen:

Tulevaisuuden tavoite on oltava puhdas- ja kestävä energiapolitiikka, joka perustuu uusiutuvan energian käytölle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ilmari Nurminen:

Vaikka kunnallisten työpaikkojen määrä on kasvanut vuodesta 1995, on julkisen sektorin työpaikkoja määrä edelleen pienempi kuin 1990-luvun alussa. Jos tarkastellaan julkisen sektorin työpaikkojen määrää suhteessa väestöön, on vaikea nähdä mitään suurta julkisen sektorin paisumista viimeisten 20 vuoden aikana. Olen sitä mieltä, että esimerkiksi julkisen sektorin rahoittamalle hoivatyölle olisi sen sijaan tulevaisuudessa jopa entistä enemmän tarvetta ikääntyvässä Suomessa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ilmari Nurminen:

Kannustan kielten opiskeluun ja pidän sitä tärkeänä, mutta esimerkiksi Itä-Suomessa voitaisiin vaihtoehtoisesti panostaa venäjän kielen opiskeluun. Vähemmän keppiä, enemmän porkkanaa - eli enemmän vapaaehtoisuutta ja vähemmän pakkoa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ilmari Nurminen:

Isompi ongelma on, ettei ole työpaikkoja. Uskon, että ihmiset haluavat tehdä työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ilmari Nurminen:

Mielestäni jokaisella varallisuuteen riippumatta on oltava mahdollisuus arvokkaaseen ikääntymiseen. Esitetty kysymys koskeekin lähinnä pienituloisia, jotka ovat saaneet säästettyä vähän sukanvarteen. Kyllä isotuloisen eläke riittää tarvittaviin palveluihin ja maksuihin, mutta valitettavasti ei aina pienituloisen. Siksi jokaisella, tulotasosta riippumatta on oltava mahdollisuus kaikkiin hyvän elämän edellyttämiin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ilmari Nurminen:

Mielestäni nykyinen käytäntö on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ilmari Nurminen:

Onnistunut kuntaliitos on aina toteutettava vapaaehtoisesti. Tutkimusten mukaan kuntaliitoksissa kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät, äänestysprosentti laskee eikä suuria säästöjä voida osoittaa syntyvän (säästö: palveluverkkoa karsimalla).

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ilmari Nurminen:

On hyvä muistaa, että kaikkien joustojen takana on ihminen. Yritysten toimintamahdollisuuksia ja työllisyyden edistämistä voidaan parantaa muutenkin kuin työehtoja ja palkkoja laskemalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ilmari Nurminen:

Koko Pirkanmaata on kehitettävä ja lähipalveluista on pidettävä kiinni.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ilmari Nurminen:

Haluan pitää huolta siitä, että julkiset palvelut toimivat. Terveydenhuolto ei saa olla kauppatavaraa, koska jokaisen terveys on yhtä tärkeä ja apua on saatava silloin kun siihen on tarve. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ilmari Nurminen:

SOTE-uudistuksessa kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet aluueensa palveluihin on turvattaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ilmari Nurminen:

Nykyisessä järjestelmässä on paljon hyviä elementtejä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ilmari Nurminen:

Yhdessä pystymme rakentamaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää Eurooppaa. Tässä työssä meidän on hyvä olla mukana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ilmari Nurminen:

Suomen tulee vaalia liittoutumattomuutta ja omaa puolustusta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ilmari Nurminen:

Kohdentaisin käytettävissä olevaa rahaa enemmän köyhyyden vähentämiseksi Suomessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ilmari Nurminen:

Työttömyys Suomessa on kasvanut, joten tarveharkinta on tärkeä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ilmari Nurminen:

Tuen eduskunnan hyväksymää tasa-arvoista avioliittolakia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ilmari Nurminen:

Kunnan omien linjausten mukaisesti. Pirkanmaalla Punkalaitumen kunnassa oli erinoamista toimintaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, valitettavasti se lopetettiin maahanmuuttoviraston päätöksellä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ilmari Nurminen:

Yhteiset säännöt on hyvä olla, mutta liian ankara kuri on menneisyyttä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ilmari Nurminen:

Perinteiset arvot ovat arvokkaita, kunhan niistä saadaan peilattua vahva tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden viesti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ilmari Nurminen:

Julkiset palvelut ovat hyvinvointivaltion perusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ilmari Nurminen:

Talouden ongelmat eivät ratkea leikkauksilla, joilla kuritetaan eniten heikompiosaisia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ilmari Nurminen:

Stoppi eriarvoistumiselle. Meidän on rakennettava yhteiskuntaa, jossa jokainen taustasta tai varallisuudesta riippumatta voi rakentaa hyvän elämän.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ilmari Nurminen:

Meillä on varaa ylläpitää ja edistää ihmisten hyvinvointia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ilmari Nurminen:

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kasvu on välttämätöntä. Vihreä työ on uuden kasvun ja työn lähde.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset