KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jaana Ristimäki-Anttila, Perussuomalaiset, 130

Oma esittely

Olen ammatiltani ammattiaineiden opettaja, koulutan aikuisia Tampereen Aikuiskoulutus-keskuksessa. Erikoisalani on tuotekehitys ja siihen liittyvät osa-alueet. Harrastan kuvataiteita ja olen pitänyt useita taidenäyttelyitä. Pidän liikunnasta, kirjallisuudesta ja matkustelusta. Olen toiminut jo vuosia Unicefin vapaaehtoisena. Olen tällä hetkellä mukana Pirkkalan kunnallispolitiikassa ensimmäistä valtuustokautta. Kuulun Pirkkalan Perussuomalaisten valtuustoryhmään, jossa toimin sihteerinä. Olen myös valtuuston 2.varapuheenjohtaja, osallistun kunnanhallituksen toimintaan ja toimin jäsenenä Pirkkalan sivistyslautakunnassa. Edustan myös pirkkalalaisia asiakasomistajia Osuuspankissa. Vapaa-ajallani elän vauhdikasta perhe-elämää, johon puhtia antavat (aikuisten) lasteni lisäksi perheen neljä koiraa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Leikkaukset on kohdistettava muihin kuin peruspalveluihin ja ensi sijaisesti säästöt tulisi saada aikaan toimintoja tehostamalla ja järkeistämällä. Turhia kustannuksia tulisi karsia kuten ylettömiä EU maksuja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Verotus pitäisi portauttaa siten, että ensimmäinen porras alkaisi vasta 1000€ (veroton) ja siitä 3-4 porrasta tuloluokittain.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Meillä on nyt riittävästi ydinvoimaloita. Seuraavaksi pitää kehittää uusiutuvia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Fossiiliset polttoaineiden käyttö on loputtava myös siksi, että kivihiili ja maakssu eivät ole kotimaisia polttoaineita. Turve olkoon viimeinen fossiilinen, jota Suomessa käytetään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Tehostettava ja järkeistettävä toimintoja, jolloin saadaan luonnollisten poistumien kautta pienennettyä julkista sektoria. Palvelut eivät kuitenkaan saa huonontua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Vapaaehtoinen kielen valinta, sillä monilla ruotsin opiskelu menee motivaation puutteen vuoksi täysin hukkaan. On paljon kustannustehokkaampaa antaa nuorten itse valita kielet, joita tahtovat opiskella ja joita tulevat tarvitsemaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Kenenkään ei pitäisi joutua tekemään työtä, jota ei tahdo tehdä tai joka ei sijaitse omalla asuinseudulla. On kustannustehokkaampaa, jos ihmiset saavat tehdä haluamaansa työtä ja työ annetaan niille, jotka sen haluava. Toisaalta, jos työtä omalla paikkakunnalla ei oteta vastaan, niin sen pitää vaikuttaa työttömyyskorvauksiin ja sosiaalietuuksiin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Olen sitä mieltä, että ikääntyneiden varoja ei tule käyttää perushoitopalveluiden käyttöön, sillä peruspalvelut kuuluvat sekä köyhille että varakkaille. Jos ikääntynyt tahtoo parempaa hoitoa ja asumista tai erikoishoitopalveluja, niin ne pitää tietysti maksaa omista varoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Ravintolayrittäjillä on mahdollisuus hakea lupaa anniskeluoikeuden jatkamiseen jopa puoli neljään saakka aamulla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Miksi vähentää kuntien määrää, jos siihen ei ole syytä? Kriisikunnat on mahdollisuus yhdistää suurempiin kokonaisuuksiin, mutta taloudellisesti terveiden kuntien tulee saada olla itsenäisiä ja jatkaa hyvää työtä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

On tärkeää, että työpaikkoja saadaan enemmän. En kuitenkaan hyväksy sitä, että se tehtäisiin vapaalla ja villillä palkkauspolitiikalla. Yrittäjiä voi auttaa esimerkiksi helpottamalla verotusta ensimmäisten toimintavuosien aikana ja järkeistämällä työttömyys- ja lomautusetuuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Ihmisten on saatava itse valita asuinpaikkansa, mutta tottahan jokainen syrjäseudulla asuva hyväksyy pidemmät matkan palveluihin. Jokaisessa kylässä tulii kuitenkin olla pieni kauppa, posti, apteekki -yhdistelmä, joita valtio voisi tukea esimerkiksi verohelpoituksin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

On hyvä asia, jos valinnanvapaus sotepalveluissa mahdollistetaan. Kunnalliset peruspalvelut tulisi kuitenkin olla kaikkien tarvitsevien saatavilla kohtuullisessa ajassa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Perus-Soten tulisi olla jatkossakin kunnan omissa käsissä, jos kunta ne pysty hyvin ja kustannustehokkaasti hoitamaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Vapaus yrittäjyydessä on hyvä asia ja hinnat voisivat jopa laskea. Toisaalta tämä tarkoittaisi taksiautokannan kunnon ja turvallisuuden huonontumista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Vapaa liikkuvuus on ollut sekä hyvä että huono asia. EU-maat ovat epätasa-arvoisia sekä maksuissa että saaduissa hyödyissä. EU on vienyt myös paljon itsemääräämisoikeutta ja vaikeuttanut monia toimintoja Suomessa. Haitat näkyvät selvemmin jokapäiväisessä elämässä, etuja on vaikeampi huomata.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Itsenäinen Suomi, ei Natolle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Lisää rahaa maan puolustamiseen, mutta ei lentoleikkeihin Naton kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa sitten, jos meille tulee työvoimapulaa. Nyt meillä Suomessa on melkein puoli miljoonaa työtöntä, joille ei löydy töitä. Onko tavoite romuttaa EU-maiden palkkataso haalimalla lisää alipalkkaista työväkeä?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Tärkeintä on rakkaus ja lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Pieni kunta, jossa jo nyt vuokra-asunnoista pulaa. Pakolaisia tulee ottaa kunnan koon mukaisesti eikä omaan kuntaamme mahdu turvapaikkahakijoiden vastaanottokeskusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Oikeanlainen kuri on tarpeen. Opettajilla pitää olla vanhemman henkilön auktoriteetti ja lasten tulee totella. Kuri ei kuitenkaan tarkoita mielivaltaista simputusta, vaan ymmärtävää ja tukevaa kuria, yhteisiä sääntöjä ja toimintamalleja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Juuret ja siivet!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Sanoisin, että julkisien palveluiden ohessa tulisi mahdollistaa myös yksityisten yritysten palvelut. Pitää kuitenkin suosia paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä sekä pienyrittäjiä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Joskus maltilliset veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto kuin leikkaaminen julkisista palveluista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Tuloerot voivat johtua useista tekijöistä, joista yksi hallitsematon on "hyvä tuuri" tai "oikeassa paikassa oikeaan aikaan". Tietysti koulutus, lahjakkuus, ahkeruus ja yritteliäisyys edesauttavat, mutta myös laajat verkostot ja oikeat suhteet auttavat. Myös oikeanlainen persoonallisuus ei ole pahasta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Holhousyhteiskuntaa on raskasta kantaa. Järkeistäminen auttaisi tässäkin asiassa. Sosiaalietuuksien verkkoon eksyy helposti, mutta jotkut ihmiset osaavat liikkua siellä ja käyttää hyväkseen kaikkea mahdollista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Vastakkainasettelu raha-luonto, ihmisten hyvinvointi-tulevaisuus ... en hyväksy tätä kysymystä, koska aina on mahdollisuus löytää kultainen keskitie. Täytyy pyrkiä kompromissiin ja löytää sekä yhtä hyvä että yhtä huono ratkaisu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jaana Ristimäki-Anttila:

Ympäristön on tarkoitus kestää myös tulevaisuuden sukupolville. Aina kun pystytään tekemäämään ympäristöystävällisiä valintoja, niitä tulee tehdä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset