KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sakari Puisto, Perussuomalaiset, 129

Oma esittely

Olen 38-vuotias tamperelainen. Olen väitellyt tohtoriksi ja toimin vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa Englannissa. Minulla on kokemusta kansainvälisiltä kentiltä Euroopasta ja Aasiasta yhteensä lähes kymmenen vuotta. Olen toiminut sekä yksityissektorilla että tutkijana. Pyrin tuomaan politiikkaan uudenlaisia näkemyksiä, jotka ovat tarpeen poliittisen tuuliajon pysäyttämiseksi ja yhteiskunnan elinvoiman palauttamiseksi. Eurovaaleissa olin Pirkanmaan perussuomalaisten ehdokas ja nyt tavoitteeni on tulla valituksi eduskuntaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sakari Puisto:

Velkaantuminen on saatava taittumaan ja rakenneuudistukset tehtävä vaikka tämä tarkoittaisi leikkauksia. Julkinen sektori on jatkanut kasvuaan vaikka taloustilanne on notkahtanut. Julkisen sektorin kokoa on väistämättä leikattava ja ennen kaikkea sille on saatava kustannustarkkuutta. Ensisijainen leikkauksen kohde on pöhöttynyt hallinto, kun taas varsinaisesta suorittavasta osasta on pyrittävä pitämään kiinni mahdollisuuksien mukaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sakari Puisto:

Kotitalouksien ja yritysten verokuormaa tulee keventää ja veromallia muuttaa paljon kannustavammaksi ja yhtenäisemmäksi. Varsinkin keskiansioiden palkkaverotusta tulee keventää mutta myös muita tuloluokkia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sakari Puisto:

En intoile ydinvoiman puolesta, kuitenkin ydinvoima on nykytilanteessa kohtuullisen hyvä ratkaisu ja keskeinen osa energiatuotantoa. Suomen on tärkeää turvata kohtuuhintaisen energian saatavuus ja omavaraisuus.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sakari Puisto:

Suomen tulee pyrkiä vähentämään kivihiilen käyttöä, kun taas turpeen ja puuhakkeen käyttöä tulisi lisätä nykyisestä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sakari Puisto:

Julkinen sektori on jatkanut kasvuaan ja ollut palkkajohtaja vaikka talouden ja teollisuuden tilanne on heikentynyt merkittävästi. Julkisen sektorin kokoa on väistämättä leikattava ja sille on saatava kustannustarkkuutta. Ensisijainen leikkauksen kohde on pöhöttynyt hallinto, kun taas varsinaisesta suorittavasta osasta on pyrittävä pitämään kiinni mahdollisuuksien mukaan. Myös monista avustusmuotoisista yritystuista ja aluetuista on luovuttava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sakari Puisto:

Tämä vapauttaisi voimavaroja myös muiden kielten opiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sakari Puisto:

Kuntien määrää tulisi vähentää, kuitenkin kuntaliitosten tulisi tapahtua ensisijaisesti vapaaehtoiselta pohjalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sakari Puisto:

Verotusta olisi kevennettävä ensin ja pienyrityksille tulisi antaa nykyistä joustavammat tavat toimia ja työllistää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sakari Puisto:

Kyseenalaiset aluetuet tulisi lopettaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sakari Puisto:

Kuntien tulee saada tuottaa itse sote-palveluita, mutta yksityiset palvelut tulee nostaa samanlaiseen asemaan julkisten palvelujen rinnalle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sakari Puisto:

Ns. huijaushintoja ei tule sallia, vaan normaalitakseissa oltava alueittain samat hinnat.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sakari Puisto:

EU-jäsenyydessä on sekä myönteisiä että kielteisiä näkökohtia. Hyvää on, että EU-jäsenyyden myötä Suomi on selvemmin osa läntistä yhteiskuntajärjestelmää poliittisella kartalla. Euroopan talousalueen neljä vapautta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Nyt EU:n selvästi kielteiset aspektit tulevat esille EU:n liittovaltiokehityksen, byrokratian, yhteisvastuiden ja eurokriisin myötä. EU pitäisi saada pois päätöksenteon alueilta joille se ei kuulu.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sakari Puisto:

Päätös jättäytyä rahoitusmarkkinaverosta oli järkevä. En kannata rahoitusmarkkinaveroa myöskään koska se on EU:n hallinnoima suora vero ja EU:lle ei tule antaa verotusoikeutta. Lisäksi rahoitusmarkkinavero haittaisi mm. Suomen eläkevarojen ja muiden varojen hoitoa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sakari Puisto:

Kyllä, Suomen tulee olla realistinen ja pyrkiä Naton jäseneksi yhteisten turvallisuustakuiden (artikla 5) vuoksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sakari Puisto:

Jo useita vuosia tehty puolustusvoimien toimintaedellytysten karsiminen on ollut lyhytnäköistä ja vastuutonta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sakari Puisto:

Työlupien tarveharkinta on perusteltua varsinkin korkean työttömyyden aikana.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sakari Puisto:

En kannata samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta. Muuten kannatan rekisteröidyn parisuhteen oikeuksia (ja velvollisuuksia), jotka ovat verrattavissa avioliittoon.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sakari Puisto:

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - tarjoavat hyvän arvopohjan politiikalle. Samaan koktailiin on tosin suotavaa sekoittaa muitakin aineksia, kuten aimo annos omaleimaista kansainvälistä näkemystä, sekä avoinmielisesti muita hyviä virikkeitä. Perinteiset arvot ovat myös vastavoima ylimieliselle mielikuvapolitiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sakari Puisto:

Tapauskohtaisesti ja harkiten kyllä tulee. Tosin kilpailutuksen toteutuksessa ja hankintojen valvonnassa tulee olla tarkkaavainen. Myös julkisen sektorin hankintoihin sisältyviin mahdollisiin eturistiriitoihin tulee kiinnittää enemmän huomiota. Julkisia palveluja tulee ulkoistaa enemmän, mutta kaikkia tarpeita yksityissektori ei voi tuottaa tehokkaasti ja näitä kohtia julkisen sektorin on paikattava.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sakari Puisto:

Verotus on jo liian korkeaa eikä sitä voi nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sakari Puisto:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta tulee voida palkita. Tosin en hyväksy valtionyhtiöiden johtajien henkilökohtaisiin suorituksiin perustumattomia avokätisiä bonusjärjestelyjä ja muita kohtuuttomia etuja. En myöskään hyväksy julkisen sektorin suhteettoman hyvin palkattuja poliittisia virkanimityksiä. Nämä ovat esimerkkejä Suomessa piilevästä tosiasiallisesta laillistetusta korruptiosta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sakari Puisto:

Järkevissä mittasuhteissa näin tulee toimia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset