KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Nurmo, Perussuomalaiset, 127

Oma esittely

Neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 2.vpj. Pirkanmaan perussuomalaisten puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen. Pääluottamusmies, metsämies, ravimies... valmiina uusiin haasteisiin. Asiana Suomi!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Nurmo:

Ensisijaisesti luotava ihmisille työtä ja sitäkautta veronmaksukykyä. Leikkaukset tulee kohdistaa mm. EU-tukipaketteihin, toimimattomaan kehitysapuun ja maahanmuuton kustannuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Nurmo:

Työn verotus on jo tapissa. Pääomatulot tulee saattaa progression piiriin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Nurmo:

Suomen pitää olla energiaomavarainen. Aloitetut hankkeet tulee saattaa loppuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Nurmo:

Kivihiilen käyttöä tulee vähentää ja suosia kotimaista turvetta. Maakaasu on vaikeasti korvattavissa, sen veroa tulee laskea teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Nurmo:

Osittain pitää paikkansa, Suurin ongelma on että yksityinen sektori on pienentynyt rajusti eikä julkisille enää löydy maksajia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Nurmo:

Hyödyllisempää opiskella jotakin isompaa kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Nurmo:

Työ kyllä kelpaa kun palkkaus ja työehdot ovat kunnossa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Nurmo:

Turhaa sääntelyä tulee karsia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Nurmo:

Vapaaehtoiset kuntaliitokset ok. Pakko on aina pahasta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Nurmo:

Yleissitovuus säilytettävä ehdottomasti! Monilla aloilla TES:in mukaisetkin palkat ovat niin pieniä, ettei niillä elä ilman sosiaaliturvaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Nurmo:

Kaikkea ei kannata keskittää kehäkolmosen sisäpuolelle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Nurmo:

Pääpaino julkisissa, yksityinen täydentää tarpeen mukaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikko Nurmo:

Päätösvallan karkaaminen kunnista huolestuttaa. SOTE:ssa edelleen paljon avoimia kysymyksiä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Nurmo:

Tässä kohtaa pieni säätely paikallaan, ei kuitenkaan turhaa pyrokratiaa!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Nurmo:

Nettomaksajia ollaan. Suomalaiset itse ovat parhaita asiantuntijoita omassa asiassaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Nurmo:

Tällä saataisiin merkittävät verotulot, nopeilla rahansiirroilla tehdään epätervettä bisnestä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Nurmo:

Suomen tulee pysyä liittoutumattomana ja turvata itsenäinen maanpuolustus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Nurmo:

Puolustusvoimat ovat olleet kovalla säästökuurilla. Toimintaedellytykset tulee turvata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Nurmo:

Suomi ei tarvitse työperäistä maahanmuuttoa. Työttömiä omasta taka yli 300,000!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Nurmo:

Rekisteröityminen riittää. Adoptiossa pitää ensisijaisesti huolehtia lapsen- ei homoparien oikeuksista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Nurmo:

Omassa kotikunnassani suurempia ongelmia ratkaistavana, eikä resurssit tahdo riittää huolehtimaan edes omista kuntalaisista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Nurmo:

Opettajalla pitäisi olla vähän auktoriteettia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikko Nurmo:

Yksityinen sektori voi täydentää julkisiä. Yksityistäminen ei saa olla itsetarkoitus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Nurmo:

Työn ja energian verotusta ei voida enää kiristää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Nurmo:

Kenenkään työpanos tai osaaminen ei vastaa satojen tuhansien vuosituloja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Nurmo:

Eivät ollenkaan, jos huolehditaan että kakun tekijöitä on enemmän kuin jakajia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Nurmo:

Ympäristöä ei saa turmellä, mutta turhat viherverot ja päästökauppasopimukset tulee purkaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset