KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Veijo Niemi, Perussuomalaiset, 126

Oma esittely

Ylikonstaapeli Sisä- Suomen poliisilaitos, Tampereen pääpoliisiasema Ennalta estävän toiminnan ryhmä alueena Tampereen lisäksi Pirkanmaa ja varsinkin Lempäälä ja Vesilahti, kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Lempäälässä valtuustoryhmän pj, Joukkoliikenneltk jäsen, vesiliikelaitoksen hallituksen jäsen, henkilöstöjaoksen jäsen, maanostotoimikunnan jäsen, PS puoluevaltuuston jäsen, PS Pirkanmaan piirihallituksen jäsen, Tampereen reserviläiset ry 1 vpj, Tampereen poliisi- urheijat ry 1 varapj, kahden kerrostaloyhtiön hallitusten pj, Pirkanmaan maanpuolustuksen tuki ry hallitus jäsen, 14 kerrostaloyhtiön Amurin huolto oy hallituksen jäsen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Veijo Niemi:

Toki samalla on katkaistava monia rahavirtoja EU kuvioihin ja erilaisiin selvitysten perusteella tarpeettomiin kohteisiin

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Veijo Niemi:

Hyvin ansaitseva tulee määrittää ja muistaa samalla, että monella hyvin ansaitsevalla on pienet palkkatulot, mutta isot pääomatulot

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Veijo Niemi:

Todennäköisesti näin on tehtävä jos fossiilisten käyttöä rajataan ja tuuli, aurinko ym systeemit eivät kehity riittävästi

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Veijo Niemi:

10 vuotta on lyhyt aika näin suureen muutokseen, varsinkin turpeen ja maakaasun osalta ei mielestäni edes välttämätöntä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Veijo Niemi:

Taitaa olla niin, että Suomessa on samankokoinen julkinen sektori kuin Kanadassa vaikka siellä on 10 kertaa enemmän asukkaita, tosin jo esim poliisin väkeä on jo vähennetty ja se on alhaisimpia väkilukuun nähden per asukas

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Veijo Niemi:

Ruotsi voisi olla valinnainen kuten monet muutkin aineet

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Veijo Niemi:

Jos työ on sellainen joka sopii henkilölle koulutuksen ja ammattitaidon myötä ja työ on henkilön työssäkäyntialueella niin kyllä silloin pitää ottaa homma vastaan

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Veijo Niemi:

Yleensä vanhuksen omaisuus on koti ja lisäksi hänellä on eläke/eläkkeitä joista kunta saa 85 % kun vanhus on esim vanhainkodissa, jos pärjää ja voi olla omassa kodissa vanhana niin ei sitä voi myydä ja käyttää hoivapalveluihin

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Veijo Niemi:

Tosin jo nyt aukiolo klo 04.00 asti aamulla on varsin pitkään ja aukioloa tulisikin saada "vapaammaksi" niin päin ,että asiakkaat tulisivat aiemmin ravintolaan

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Veijo Niemi:

Kyllä kunnilla ja kuntalaisilla täytyy olla päätösoikeus tässä asiassa , pakolla ei liitokset onnistu

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Veijo Niemi:

Tämä romuttaisi ay liikkeen ja kohta työntekijällä ei olisi mitään turvaa ja oikeuksia

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Veijo Niemi:

Jos jokin alue on asumiskelpoinen eli on työtä ja asuntoja niin toki silloin on asumisen edlletykset, muuta jos ei ole työpaikkoja niin ei siellä ole välttämättä asukkaita ja verovaroin ei kyllä pystytä tukemaan tälläistä

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Veijo Niemi:

Olisi varmaan hyvä jos kansalainen voisi silloin valita missä käy hoidattamassa itseään

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Veijo Niemi:

Tämä on mielestäni järkevä linjaus

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Veijo Niemi:

Tällä sääntelyllä hinnat pysyvät kuluttajalle kohtuullisina ja taksi kaluston kunto ja kuljettajien ammattitaito ja rehellisyys on taattu

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Veijo Niemi:

Mutta oma valuutta olisi tullut pitää

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Veijo Niemi:

Varsin keskeneräinen asia ja monet muutkin ovat jääneet käsittääkseni ulkopuolelle

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Veijo Niemi:

Suomella on jo varsin vahvat siteet Natoon, mutta ei mielestäni tarvetta varsinaiseksi jäseneksi, oman maan puolustusta vahvistettava

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Veijo Niemi:

sodan ajan vahvuus 230000 miestä ei riitä koko maan puolustamiseen ja jos nykysodan varusteet ovat vain 10000 sotilaalle niin herää kysymys , että mitä kaupunkia puolustetaan

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Veijo Niemi:

Oman maan kansalaisiakin on paljon työttömänä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Veijo Niemi:

Peruskäsitteeni on miehen ja naisen välinen liitto, mutta jos mies haluaa olla toisen miehen tai nainen toisen naisen kanssa se heille suotakoon , adoptio oikeudet tulee harkita tapauskohtaisesti

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Veijo Niemi:

Tosin keskukset saisivat olla isoilla paikkakunnille

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Veijo Niemi:

Ei tiukempi kuri tee kouluista parempia, monesti opettajan arvostus perustuu oppilaan reiluun kohteluun ja sitä kautta saavutettuun opettajan arvostukseen ja kunnioitukseen

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Veijo Niemi:

Ja varsinkin isänmaallisuus ja kotiseutuhenkisyys

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Veijo Niemi:

Niissä tapauksissa joissa toimenpiteellä on saatavissa selviä säästöjä, mutta ei pelkästään ulkoistamisen ilosta

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Veijo Niemi:

Veroja ei voi määrättömästi korottaa, jos tälläinen tilanne tulee on selvitettävä hyvin tarkasti myös leikkausmahdollisuudet

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Veijo Niemi:

Tietyssä määrin hyväksyttäviä, koulutus työ ym. seikat huomioiden, mutta jos palkka on mielettömän suuri niin sille en löydä perustetta

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Veijo Niemi:

Toimintaa on tehostettava ja perattava palveluita ja etuuksia varmasti pitemmän päälle

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Veijo Niemi:

Ei voida tuhota ympäristöä tulevilta sukupolvilta vaan talouskasvu ja työpaikat on voitava luoda myös ympäristö huomioiden

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Veijo Niemi:

Tämä tulee olla pääsääntöinen toimintamalli
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset