KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lea Mäkipää, Perussuomalaiset, 124

  • Puolue:  Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  124
  • Vaalitulos:  Valittiin
  • Ikä:  67
  • Koulutustaso:  merkonomi
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Asun maaseudulla yrittäjämieheni kanssa. Pitkä kokemus niin kuntapolitiikassa kuin eduskuntatyössä ovat antaneet näkemystä maamme tilasta. Vaaliteemani, turvattu tulevaisuus, käsittää perheiden, pk-yrittäjyyden, eläkeläisten ja maaseudun puolustamisen, muutamia mainitakseni

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lea Mäkipää:

Velkaantuminen saadaan laskuun työpaikkoja lisäämällä. Kotimaisen energian, biotalouden edistäminen tärkeää. PKT yritysten työllistämisesteitä poistettava mm. välilliset työvoimakustannukset, niitä pitäisi alentaa. Leikkauksia ei voi kohdistaa pienituloisiin tai pieneläkeläisiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lea Mäkipää:

Progressio-verotus kohdistuu jo melko voimakkaasti hyvin ansaitseviin

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lea Mäkipää:

Odotamme Eurajoen ydinvoiman valmistumista, sekä Eduskunnassa tehtiin myönteinen päätös uudesta voimalasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lea Mäkipää:

Esim. turpeen käyttöä voitaisiin lisätä, sillä turvesoista noin 1 % käytössä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lea Mäkipää:

Hyvinä aikoina julkista sektoria paisutettu mutta sen laskeminen täytyy olla hallittua, sillä maassamme on turvattava sosiaali-, sivistysmenojen lisäksi eri hallintokuntien menot.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lea Mäkipää:

Vaikka Suomi on kaksikielinen, pitäisi koulutuspolitiikassa ottaa huomioon maamme sijainti. EU-jäsenenä nuoremme tarvitsevat ruotsin kielen sijasta esim. venäjää, kiinaa, ranskaa ja espanjaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lea Mäkipää:

Tällä hetkellä työpaikan vastaanotto on jo määritelty tarkasti. Ymmärrettävää on työstä kieltäytyminen perhesyiden ja pitkien matkojen takia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lea Mäkipää:

Tänä päivänä monet ikäihmisemme maksavat saamastaan hoivasta. Tässäkin pitää käyttää maalaisjärkeä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lea Mäkipää:

Pakko ei ole hyvästä vaan uskon siihen, että kuntapäättäjät parhaiten tietävät, missä tapauksessa on järkevää tehdä kuntaliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lea Mäkipää:

Työpaikkojen syntyminen ei ole yksistään palkoista kiinni. Välilliset työvoimakustannukset sitä vastoin on jopa 70 % palkan lisäksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lea Mäkipää:

Mielestäni hallitusohjelmassa sanotaan näin. Mutta valitettavasti hallituksen toimet kurittavat reuna-alueita. Yritystoiminnan ylläpitämiseen tarvitaan liikenneyhteydet ja hyvä tiestö. Rakentamista rajoitetaan ja halutaan pakata ihmiset entistä enemmän kaupunkiseuduille. Jos palveluita karsitaan, koulutuspaikat siirtyvät yhä kauemmas, niin automaattisesti väki vähenee. Maaseutua kuitenkin tarvitaan, sillä ruoka tuotetaan siellä. Esim. bioenergian käyttö kehittää maaseutua

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lea Mäkipää:

Yksityiset palvelut ovat käytössä julkisten palveluiden rinnalla ja näin myös tulevaisuudessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lea Mäkipää:

Riippuu kunnista, tärkeää joka kunnan asukkaalle on se, että peruspalvelut saadaan lähellä ihmistä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lea Mäkipää:

Kyllä jonkinlaista rajoitusta tarvitaan, Suomi on pieni, harvaanasuttu maa. Kilpailutilanteessa voisi taksijärjestelmä mennä pahasti pieleen ja pahimmassa tapauksessa vapaa kilpailu on hävittämässä taksiautoilun kokonaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lea Mäkipää:

Olemme nettomaksajia. Vapaa ihmisen, tavaroiden liikkuvuus ei ole tuonut onnea maahamme. Päätöksenteko tulee jo laajasti Brysselistä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lea Mäkipää:

Meillä ei ole tarvetta muuttaa puolustuspolitiikkaa, vaikka jotkut puolueet olisivat ajamassa Suomea Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lea Mäkipää:

Määrärahoja tulee korottaa, mm materiaalihankintoihin, kertausharjoituksiin sekä myös varusmiesten kotiuttamisrahaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lea Mäkipää:

Arvomaailmani lähtee naisen ja miehen välisestä perhekäsitteestä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lea Mäkipää:

Nykyisellään Joutsenossa on ko. keskus. Kuntapäättäjät tekevät ratkaisun ja siltä pohjalta edettäisiin. Ihmiset maailmassa ovat samanarvoisia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lea Mäkipää:

Tiukka kuri ja opettajan kunnioitus on eri asia. Luokkakoko, turvallinen ympäristö koulussa, riittävä henkilökunta mahdollistavat koululaisten oppimismahdollisuuden. Kodin ja perheen välinen yhteistyö on tärkeää. Kouluihin lähtee aamuisin erilaisista perheistä lapsia koulupolulle ja se pitäisi ottaa koulumaailmassa tietoisuuteen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lea Mäkipää:

Kodista saadaan elämän eväät. Kristillinen usko, uskominen että meistä pidetään huolta, antaa turvan. Isänmaa merkitsee sitä, että Suomi isänmaana on turvallinen, demokraattinen maa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lea Mäkipää:

Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja. Jollain alalla yksityiset ovat mallikelpoisia tuottajia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lea Mäkipää:

Veroja ei voi enää paljoa korottaa, riippuu kuntatilanteesta, miten kussakin kunnassa tulee toimia

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lea Mäkipää:

Maassamme on rikkaita ja yhä enemmän huonommin toimeentulevia. Lahjakkuus ja ahkeruus ei kulje vaurauden kanssa käsi kädessä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lea Mäkipää:

Tästä olemme tietoisia, mutta siitä huolimatta jokaiselle kuuluu perusoikeudet taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lea Mäkipää:

Näin pitäisi olla, mutta ympäristöasioissa on menty liian pitkälle. Jokainen haluaa huolehtia ympäristöstä, työpaikkojen luomisesta huolimatta. Talvivaarassa on ongelmia ja niitä ei korjata hetkessä. Virheistä tulee oppia. Esim. Vapo on myöntänyt aikanaan turvetuotannossa omat virheensä, mutta korjausta on tapahtunut.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lea Mäkipää:

Maalla asuneena en voi ymmärtää esim. sitä, että liito-oravien takia jätetään rakentamatta tarvittava työpaikka.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset