KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Luoto, Perussuomalaiset, 123

Oma esittely

Pääteemanin vaaleissa: Maahanmuuttoa suitsittava Norjasssa ei-länsimainen maahanmuuttaja aiheuttaa elinaikanaan 500 000 euron nettotappion valtiolle. Maahanmuutolla Suomea yritetään muokata kansallisvaltiosta EU:n monietniseksi osavaltioksi. Hallintoa kevennettävä Paperisota ei ole palvelu. Paisunut julkishallinto nielee valtavasti verovaroja. Perussuomalaiset ei ole "vanhojen puolueiden" tavoin paisuttanut hallintoa, joten voimme myös kyseenalaistaa sitä. Velkaantumista hillittävä Valtion raju velkaantumistahti uhkaa Suomen taloudellista riippumattomuutta. Ei jätetä velkataakkaa tuleville sukupolville.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Luoto:

Vuodesta 1970 lähtien kuntien lakisääteiset velvoitteet ovat 5-kertaistuneet. Vähemmän tärkeitä velvoitteita karsimalla saadaan varat riittämään tärkeimpien velvoitteiden ylläpitoon. Vähemmän mutta parempaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Luoto:

Ennemminkin julkisen sektorin kovapalkkaisten virkamiesten palkoissa on alentamisvaraa. Pöhöttyneen julkishallinnon virkoja tulisi myös lakkauttaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Luoto:

Suomen energiaomavaraisuutta tulee lisätä. Keinona tässä voi olla myös ydinvoima muiden vaihtoehtojen ohella.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Luoto:

Erityisesti kotimaisen turpeen käyttöä voidaan lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Luoto:

Julkisen sektorin byrokratiaa voidaan karsia karsimatta suorittavan portaan hyötytyöntekijöitä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Luoto:

Ruotsin opiskeluun käytetty aika ja resurssit voitaisiin käyttää tärkeämpiin ja motivoivimpiin aineisiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Luoto:

Mielummin työn vastaanottaminen tulisi tehdä joutenoloa kannattavammaksi. Esimerkiksi ansiosidonnainen voisi olla pienempi, mutta vastaavasti lyhyiden työsuhteiden vastaaottaminen ei saisi olla kannattamatonta työttömyysturvan liiallisen heikentymisen vuoksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heikki Luoto:

Miksi vanhushoitoa ei saada turvattua nykyisillä korkeilla veroilla ja eläkemaksuilla?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Luoto:

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella optimikuntakoko on 10 000 asukkaan tietämillä. Kuntaliitokset ovat käytännössä palveluiden lakkauttamista keskittämällä kuntarajojen yli. Paisunut hallinto lakkautta mielummin kansalaisten palveluita kuin omia virkojaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Luoto:

Suomi on ekosysteemi jossa usein lapsuus ja nuoruus vietetään maaseudulla verorahoja kuluttaen. Työikä vietetään kasvukeskuksissa verotuloja tuottaen kunnes palataan vanhuutta viettämään takaisin maaseudulle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Luoto:

Käsittämätöntä lisätä kansainvälisiä velvoitteita kun Suomi on köyhtynyt jo jonkin aikaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Luoto:

Jo nykyinen verotaso hyydyttää taloutta ja epäsuorasti vähentää palveluihin ja etuuksiin tarvittavaa verokertymää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Luoto:

Tämä on tapauskohtainen asia. Turvesoiden suojelu sekä kalliin tuulivoiman tukeminen ovat esimerkkejä ympäristösuojelun tehottomasta ylikorostamisesta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Luoto:

Nykyisin ympäristönsuojelutavoitteet on usen asetettu väärin. Esimerkkinä epäonnistunut jätevesiasetus.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset