KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mika Laakso, Perussuomalaiset, 122

Oma esittely

Olen Mika Laakso, 36-vuotias kunnallispoliitikko Nokialta. Mukana päätöksenteossa olen ollut vuodesta 2009, kun tulin valituksi ensimmäisenä perussuomalaisena Nokian kaupunginvaltuustoon. Asioihin vaikuttamisen lisäksi viihdyn moottoripyörän selässä ja harrastukseni on vienyt minua ympäri Pohjoismaita ja Eurooppaa. Olen huolissani Suomen tulevaisuudesta. Mielestäni nykyisestä päätöksenteosta puuttuu selkäranka ja maalaisjärki. Pitkän linjan yrittäjänä tiedän, mitä yrittäjän arki on. Yrittämisen tulisi olla kannattavaa, että se takaisi yrittäjälle ja työntekijälle riittävän toimeentulon. 70 % suomalaisista suuryrityksistä suunnittelee siirtävänsä tuotantonsa ulkomaille. Energiaverotusta ja päästötavoitteita on laskettava, jotta säilytetään työpaikat ja kilpailukyky Suomessa. Valtion velkaantuminen saatava kuriin. On vastuutonta ottaa velkaa ja jakaa miljardeja ulkomaille, kun tuhansia suomalaisia elää köyhyysrajan alapuolella.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mika Laakso:

Suomen velkaantuminen on saatava laskuun, mutta palveluiden ja etuuksien leikkaaminen ei ole oikea tapa. Velkaantuminen saadaan kuriin julkista sektoria kaventamalla, ja ulkomaantukia leikkaamalla, sekä laskemalla energiaverotus ja päästötavoitteet minimiin, jotta teollisuuden työpaikat säilyvät Suomessa. Tällä taataan työpaikat ja verotulot.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mika Laakso:

On varmasti totta että hyvätuloisilla on varaa maksaa hieman enemmän veroa, mutta sitäkään ei saa liikaa kiristää. Varallisuusveron palauttaminen toisi helpotusta ansiotulon veronkorotuspaineisiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mika Laakso:

Ydinvoima on käytännössä tällähetkellä ainoa tapa lisätä omaa energiatuotantoa, ja vähentää riippuvuutta ulkomailta ostettavasta energiasta. On kuitenkin tärkeää käyttää jatkossakin Suomalaista huippuosaamista ja resursseja uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mika Laakso:

Iso osa maakaasua tuodaan ulkomailta. Mielestäni tämä on korvattavissa esim kaukolämpölaitoksissa biopolttoaineilla. 2025 voi olla liian optimistinen arvio.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mika Laakso:

Byrokratia on lisääntynyt huimasti. Jokainen päätös, jokainen lupa-hakemus, jokainen oikaisupyyntö tai valitus pyörii byrokratian rattaissa usean ihmisen pyödällä leimaa odottamassa, ja jokainen haluaa tehdä pienen muutoksen ja jättää oman sormenjälkensä päätökseen. Esim. ympäristöluvan saaminen saattaa kestää tästä syystä jopa 2 vuotta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mika Laakso:

Pakollisen Ruotsin opiskelusta ei ole mitään hyötä esim. itärajan tuntumassa asuville. Pakkoruotsi tulisi poistaa, ja tarjota tilalle vapaavalintainen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mika Laakso:

Tämä on vaikea kysymys jonka vastaus on helppo tulkita väärin. Kuitenkin jos terve ihminen kieltäytyy kaikesta työstä joka ei satu miellyttämään, tulisi tukia pääsääntöisesti leikata harkinnan mukaan. Vastikkeeton sosiaaliturva vie pohjan pois työn kannattavuudelta, jos saman rahan saa tukena kotiin tekemättä mitään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mika Laakso:

Toisaalta on oikein että ne maksavat joilla on varaa, mutta kyllä vanhuksista huolehtiminen varallisuudesta riippumatta on hyvinvointivaltion tehtävä. Hoidon laatu ei saa olla kiinni varallisuudesta, vaikka siltä se välillä nykyään tuntuu.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mika Laakso:

Mielestäni nykyinen käytäntö on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mika Laakso:

Miksi? Monet pienet kunnat pystyvät tuottamaan palvelunsa paremmin ja halvemmalla kuin suuret. Jos pienten kuntien päätösvalta viedään suuriin kaupunkeihin tarkoittaa se vain palveluiden laadun heikkenemistä ja hintojen nousua. Palvelut ja päätöksenteko viedään liian kauas tavallisesta ihmisestä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mika Laakso:

Ei Suomeen saada työpaikkoja ostovoimaa pienentämällä, vaan tarjoamalla yrityksille toimintamahdollisuus verotusta ja erilaisia tukijärjestelmiä muuttamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mika Laakso:

Kyllä ihmisen pitää saada valita missä asuu. Peruspalvelut on oltava kohtuullisesti saatavissa. Toki pitää ymmärtää ja hyväksyä myös se ettei kaikkia palveluita voi eikä kannata kovin syrjöisille seuduille kattavasti järjestää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mika Laakso:

Vähän turhan yleistävästi aseteltu kysymys. Mikäli sote-uudistus menee läpi, tulee tarkastella joidenkin palveluiden yksityistämistä. Aivan samaan asemaan en tässävaiheessa yksityisiä asettaisi, koska mielestäni terveyspalveluiden järjestäminen kuuluu kunnalle. Toki joskus on edullisempaa ja järkevää käyttää yksityistä palvelutarjoajaa esim. palveluseteliä hyödyntämällä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mika Laakso:

Sosiaali-ja terveyspalveluiden tarjoaminen on yksi tärkeimmistä kunnan tehtävistä. Suurissa yksiköissä ei palvelu ole aina halvempaa ja parempaa vaikka hallitus näin yrittääkin uskotella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mika Laakso:

Turvallinen ja luotettava taksi on mennyttä jos kuka tahansa saa alkaa taksia ajamaan. Ilman ELY-keskuksen sääntelyä, kaikki isojen kaupunkien nykyiset "pimeät taksit" olisivatkin yhtäkkiä laillisia. Mieluummin maksan hieman enemmän ammattilaisen laadukkaasta palvelusta, kuin matkustan ammattitaidottoman ladakuskin kyydissä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mika Laakso:

Kyllä EU:ssa hyviäkin puolia on. Esim asuntolainojen matalat korot, yhteisvaluutan kätevyys matkustaessa jne. Mutta uskon että asiat olisivat paremmin jos Suomi ei olisi EU maa. Silloin olisi päätöksenteko omissa käsissä, eikä olisi näin valtavia menoja jäsenmaksuissa, tukipaketeissa jne...

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mika Laakso:

Näin olisi saatu verotuloina pieni prosenttiosuus kaikista rahoitusmarkkinoiden ostoista ja myynneistä. Pienistä puroista olisi voinut kertyä suurikin virta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mika Laakso:

Nato-asia on niin sekava etten ole osannut vielä osannut lopullista mielipidettäni luomaan. Kaipaisin asiasta avoimempaa keskustelua. Nyt lobbaamine. Molempiin suuntiin on lähtenyt käsistä, eikä ihmiset tiedä kuka puhuu totta, ja kuka ei. Helppo päätös se ei tule jokatapauksessa olemaan. Tämänhetken tiedoilla en olis liittymässä ainakaan vielä. Tarvitaan enemmän faktoja koska kyseessä on valtavan suuri asia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mika Laakso:

Uskottavan maanpuolustuksen ylläpitäminen on tarpeen. Kalustoa tulee uusia, ja reserviä kouluttaa nykyistä enemmän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mika Laakso:

Työlupia tulee myöntää vain erityistapauksissa, ja erityiseen ja kiireelliseen tarpeeseen. Ei ole oikein tuoda kouluttamatonta halpatyövoimaa Suomeen, kun satojatuhansia Suomalaisia on työtä vailla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mika Laakso:

Adoptio-oikeus arveluttaa. Pelkään että lapsi joutuu liian eriarvoiseen asemaan ja tulee kiusatuksi. Mitä tulee avioliittoon, niin kukaan ei ole minulle osannut perustella miksi sitä pitäisi vastustaa. Jos 2 täysi-ikäistä ja oikeustoimikelpoista ihmistä kokevat saavansa elämäänsä sisältöä, ja tulevansa onnellisemmiksi, niin en halua heidän onnensa edessä seistä. Ja kohteleehan laki esim. perintö ja vakuutusasioissa homopareja epätasa-arvoisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mika Laakso:

Vastaanottokeskus tuo muutaman työpaikan, mutta paljon sopeutumisongelmia. En usko että kotikaupunkini asukkaat olisivat tyytyväisiä tällaiseen kehitykseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mika Laakso:

Opettajilta on viety pois kaikki valta, ja oikeudet rankaista oppilaita jotka käytöksellään ja toiminnallaan vaikeuttavat muiden oppimista ja aiheuttavat jopa vaaratilanteita. Oppilaat eivät enää kunnioita opettajia, eivätkä arvosta käytöstapoja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mika Laakso:

Kyllä se näin on. Suomeen valitaan kansanedustajat ajamaan Suomalaisten asioita. Kansanedustajan tehtävä on katsoa että rahat käytetään ensisijaisesti kotimaan asioiden hoitoon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mika Laakso:

Jos yksityinen tuottaja pystyy tuottamaan palvelun edullisemmin ja paremmin, niin miksei. Valvontavastuu tulee kuitenkin säilyttää kunnilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mika Laakso:

Riippuu mitä tukia leikattaisiin, ja paljonko veroa korotettaisiin. Pääsääntöisesti en pidä ajatuksesta että julkisia palveluita ja etuuksia karsitaan. Veronkorotukset tulisi kohdistaa hyvätuloisiin ja pääoman verotukseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mika Laakso:

Kyllä rehellisen ja kovan työn täytyy kannattaa. On oikein että lahjakkuus ja ahkeruus palkitaan. Sen sijaan en näe järkeä toimitusjohtajien miljoonapalkoissa ja palkkioisa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mika Laakso:

Sosiaalietuuksia tulee jatkossakin antaa niille jotka niitä tarvitsevat.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mika Laakso:

Nykyiset päästötavoitteet ovat globaalisti merkityksettömiä niin kauan kun USA, Venäjä Intia ja Kiina eivät samoihin tavoitteisiin sitoudu. Päästötavoitteisen ja energiaverojen vuoksi 70% suuryrityksistä harkitsee tuotannon ja työpaikkojen siirron pois Suomesta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mika Laakso:

Provosoivaa vastakkainasettelua. Ympäristöasiat ovat tärkeitä, ja ne tulee ehdottomasti ottaa huomioon päätöksenteossa, mutta ihmisten toimeentulo tärkeämpää. Asiat pitää tarkastella tapauskohtaisesti, ja miettiä riskit.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset