KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Terhi Kiemunki, Perussuomalaiset, 121

Oma esittely

Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsenenä ja Pirkanmaan Perussuomalaisten piirisihteerinä näkemykseni kansanedustajan tehtävistä on paitsi suomalaisten, etenkin maakunnan asioiden ja asukkaiden edunvalvonta. Pirkanmaa ansaitsee sisämaan kehittyvänä keskuksena enemmän huomiota ja resursseja valtiolta, maamme ei pysy elinvoimaisena ja kehity keskittämällä Kehäkolmosen sisälle.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Terhi Kiemunki:

Velkaantumiskehitys on katkaistava, mutta leikkauksia ei pidä kohdistaa suomalaisten peruspalveluihin ja hyvinvointiin. Säästettävää löytyy maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta ja julkista hallintoa purkamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Terhi Kiemunki:

Verot maksukyvyn mukaan. Pienituloiset (alle 1000 €/kk) pitäisi vapauttaa veroista ja maltillisesti korottaa suurituloisten tuloveroa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Terhi Kiemunki:

Ydinvoima on vakaata ja turvallista, sen turvin säilytämme teollisuuden Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Terhi Kiemunki:

Näitä mahdollisuuksia tulee säästää tulevaisuuteen. Ei siis luopua vaan säästää tulevaisuuden tarpeisiin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Terhi Kiemunki:

Kuntasektorin työntekijöiden määrä on lähes kolminkertaistunut 1970-luvulta lähtien. Silti suorittavan työn tekijöitä, kuten hoitajia on liian vähän. Julkishallinto on paisunut rajusti viime vuosikymmeninä niin kunta- kuin valtiontasollakin. On aloitettava tuntuvat säästötoimet julkishallinnon johtoportaasta. Tilannetta helpottaa osin eläköitymisen hyödyntäminen, mutta myös viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitoksissa on lopetettava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Terhi Kiemunki:

Kielivalinta tulisi olla vapaaehtoinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Terhi Kiemunki:

Työnteon on oltava aina kannattavaa. Jos tarjottu työ ei sopimusehtojen tai matkojen takia ole kannattavaa, siitä pitää voida perustellusti kieltäytyä menettämättä etuuksiaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Terhi Kiemunki:

Tämä pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Julkinen hoivapalvelu on perusoikeus joka pitää taata varallisuudesta riippumatta. Jokainen voi halutessaan käyttää omaisuuttaan lisäpalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Terhi Kiemunki:

Nykytilanne on sopiva.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Terhi Kiemunki:

Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Terhi Kiemunki:

Työnteon on oltava kannattavaa. Työehtosopimuksia on noudatettava, ehtoja toki voidaan neuvotella uudelleen jos on tarpeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Terhi Kiemunki:

Maaseutua ei pidä autioittaa keskittämällä palvelut ja rapauttamalla liikenneväylät.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Terhi Kiemunki:

Julkiset terveyspalvelut on oltava edelleen kattavat, mutta niiden rinnalle pitäisi voida nostaa yksityiset palvelut täydentävänä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Terhi Kiemunki:

Kuntien päätösvalta pitää sote-uudistuksessakin säilyttää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Terhi Kiemunki:

Lupajärjestelmä takaa palvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Markkinaehtoisessa mallissa kukaan ei olisi velvollinen päivystämään tai tarjoamaan palveluita tiettyyn hintaan aina ja kaikkialla. Vapauttaminen toisi "villit taksit" ja harmaan talouden.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Terhi Kiemunki:

EU:n laisäädännössä on täysin Suomen olosuhteisiin sopimatonta sääntelyä. Lisäksi Suomi toimii nettomaksajana EU:ssa. Ehdottomasti enemmän haittaa kuin hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Terhi Kiemunki:

Ei pidä mennä EU:n verotusoikeuteen, jolla Suomi ja sijoittajat maksaisivat käytännössä suurille jäsenmaille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Terhi Kiemunki:

Jäsenyyden vaikutukset tulisi selvittää. Tällä hetkellä ei sotilasliitolle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Terhi Kiemunki:

Kansallista puolustusta tulisi vahvistaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Terhi Kiemunki:

Nykyisessä työttömyystilanteessa emme tarvitse työperäistä maahanmuuttoa. Varsinkin matalapalkka-aloilla maahanmuutto polkee palkkoja ja kasvattaa harmaata työtä. Tarveharkinnan mukaan tulijoita voidaan ottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Terhi Kiemunki:

Lapsella on oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Terhi Kiemunki:

Huoltosuhdetta ja sosiaalimenoja ei tule entisestään huonontaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Terhi Kiemunki:

Ammattimainen auktoriteetti olisi tarpeen. Pitää kuitenkin muistaa, että kasvatus kuuluu kodille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Terhi Kiemunki:

Julkisia palveluita voidaan täydentää mutta ei korvata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Terhi Kiemunki:

Tekevistä käsistä ei pidä säästää, mutta säästökohteita löytyy hallinnosta, maahanmuutosta ja kehitysavusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Terhi Kiemunki:

Itse ansaittu suurituloisuus on täysin luonnollista, mutta köyhyyttä pitää voida ehkäistä ja näin kaventaa tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Terhi Kiemunki:

Teollisuutta ja talouskasvua ei pidä rajoittaa ideologisilla tavoitteilla. Vihersäännöstöjen kustannustason palauttaminen vuoden 1990 tasolle palauttaisi teollisuuden kustannuskilpailukykyä vähintään 0,7 miljardia/v. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa antaa teollisuuden karata löysemmän ilmastosääntelyn maihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset