KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tiina Elovaara, Perussuomalaiset, 119

Oma esittely

Olen 28 -vuotias Perussuomalainen Tampereen kaupunginvaltuutettu. Opiskelen Tampereen yliopistossa aikuiskasvatusta ja toimin ryhmämme edustajana Tampereen kaupunginhallituksessa. Vuoden 2010 kevään vietin Euroopan Parlamentissa Brysselissä Timo Soinin harjoittelijana. Vuoden 2011-2012 työskentelin kansanedustajan avustajana. Aiemmin olen opiskellut liiketaloutta Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Harrastan koripalloa ja pidän positiivisista ihmisistä. Vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat minulle toiset. Sain 3699 ääntä. Nyt edustan puoluettamme eduskuntavaaleissa 2015. Muista vaaleista minulle on kertynyt reilusti kokemusta nuoresta iästäni huolimatta. Toivon pystyväni tuomaan Perussuomalaisuuteen positiivisuutta ja nuorempaa näkökulmaa. Kannatan erityisesti yhteistyökykyä ja kansainvälisyyttä. Pidän tärkeänä läheisiä keskusteluvälejä ihmisten kanssa. Se on ainoa terve lähtökohta tehdä inhimillistä politiikkaa. Käy kertomassa nettisivuillani, mitä Sinulle kuuluu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tiina Elovaara:

Taloutta ei saada tasapainoon pelkän kasvun hakemisella. Myös leikkauksia pitää tehdä. Kaikkein pienituloisimmilta ei kuitenkaan pidä leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tiina Elovaara:

Keskituloisten palkkaverotusta ei kuitenkaan pidä kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tiina Elovaara:

On panostettava uusiutuvaan energiaan. Ydinvoimaloiden rakentamisen ongelmat ovat olleet liian suuria. Ei uutta Olkiluotoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tiina Elovaara:

Aikataulu voi olla liian kireä mutta tuohon suuntaan on mentävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tiina Elovaara:

Julkista sektoria on tarkasteltava kriittisesti, mutta leikkausten tulee kohdistua ensisijaisesti hallintoon, ei suorittavaan portaaseen, ainakaan sosiaali- ja terveysalalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tiina Elovaara:

Kielivalinnat pitäisi olla vapaaehtoisia. Ruotsin tilalle pitäisi voida valita jokin toinen kieli, jos sen kokee hyödyllisemmäksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tiina Elovaara:

Ensin on korjattava työn kannattavuuden ongelmat. Jos työtön ottaa vastaan työtä, sen tulee aina olla kannattavaa eikä siitä pidä rangaista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tiina Elovaara:

Oman omaisuuden käyttäminen hoivapalveluihin kohtuullisissa määrin on ok. Kuitenkaan tämä ei voi olla kehityssuuntana yleisesti. Hoivapalvelut tulee olla pääasiassa yhteiskunnan tarjoamia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tiina Elovaara:

Liiasta sääntelystä tulee luopua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tiina Elovaara:

Kuntien määrän vähentäminen ei ole itseisarvo joka lisää hyvinvointia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tiina Elovaara:

Lainsäädännön tulee antaa tilaa yrittäjille ja työntekijöille sopia palkkatasosta, mutta työllä pitää voida elää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tiina Elovaara:

Pelkkä keskittämispolitiikka ei ole ratkaisu. Kaikkia palveluita ei voida turvata kaikkialle, mutta välttämättömimmät kyllä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tiina Elovaara:

Yritykset toimivat yritysmaailman lainalaisuuksien varassa, mutta viime kädessä on hyvä, että valtio varmistaa kansalaisten hengissä säilymisen. Yksityisten terveyspalvelujen kohdalla kun ei voida tietää, kaatuuko yritys vai ei.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tiina Elovaara:

Jonkinlaista turvallisuusvalvontaa olisi kuitenkin hyvä olla, jotta taksikuskina toimivaan henkilöön voi luottaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tiina Elovaara:

Euro on valuuttana tullut liian kalliiksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tiina Elovaara:

Niillä, joilla on varaa sijoitustoimintaan, on varaa maksaa verojakin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tiina Elovaara:

Nato- jäsenyys ei ole ajankohtaista, mutta turvallisuusuhkien seuraamista ja arviointia on hyvä tehdä säännöllisesti. Nato päätös pitäisi tehdä kansanäänestyksessä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tiina Elovaara:

Uskottava maanpuolustus on Suomelle tärkeä asia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tiina Elovaara:

Ensisijaisesti on keskityttävä hoitamaan kotimainen työttömyys, fokuksessa 400 000 työtöntä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tiina Elovaara:

Kunnan tulee itse voida harkita kantokykyään.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tiina Elovaara:

Opettajalle riittävät oikeudet puuttua häiriköintiin. Kuitenkin perusopetusta ja peruskoulua voitaisiin uudistaa ja kehittää myös monilla muilla tavoin, mikä lisäisi oppilaiden viihtyvyyttä sekä parantaisi ilmapiiriä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tiina Elovaara:

Kyllä ja ei. Mielestäni uskonto ja politiikka pitäisi erottaa toisistaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tiina Elovaara:

Riippuu alasta ja palvelusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tiina Elovaara:

Välttämättömät julkiset palvelut on turvattava, muuten lasku vain kasvaa. Suomen verotus on kuitenkin jo hyvin korkealla tasolla, joten myös uudelleenjärjestelyitä ja supistuksia on kyettävä tekemään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tiina Elovaara:

Tuloeroilla ei voida mitata ihmisten lahjakkuutta ja ahkeruutta. Tuloerojen kasvamista ei pidä sallia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tiina Elovaara:

Nykyinen taso ei ole liian raskas, jos rakenneuudistuksia ja ennaltaehkäisyä saadaan aikaan. Palveluiden määrää ei kuitenkaan tästä voida enää suuresti kasvattaa. Pohjoismainen hyvinvaltio tulee kuitenkin säilyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tiina Elovaara:

Nämä kaksi asiaa eivät välttämättä ole ristiriidassa, jos uskallamme uudistua.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tiina Elovaara:

Vaikutukset pitää arvioida. Tänä päivänä meidän ei tulisi enää tuhota ympäristöämme, sillä osaaminen ja teknologia ovat kehittyneet ja valinnanvaraa on.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset