KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tero Ahlqvist, Perussuomalaiset, 117

Oma esittely

Yrittäjä, perheenisä, kunnanvaltuutettu, hiihdonopettaja, motoristi, haitaristi ja paljon muuta. Perus-Tero Pälkäneeltä on perinteisiä arvoja kunnioittava suomalainen mies, joka haluaa lisää maalaisjärkeä politiikkaan ja lainsäädäntötyöhön.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tero Ahlqvist:

Ei pelkkien etuuksien leikkaaminen riitä velkaantumisen kääntämiseen laskuun. Mutta saattaisi tuolla etuuksissa olla jotain leikattavaakin. Jos ihmiset joutuvat muuttamaan työn perässä, niin miksi 100% asumistukea maksetaan tuhansille työttömille kalliilla pääkaupunkiseudulla? Voisikohan siinä olla tukikatto?

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tero Ahlqvist:

Vähän ansaitsevilta ja työttömiltä ei voi enää ottaa. Elävät nyt jo kädestä suuhun ja maksavat arvonlisäveronkin joka eurosta jota tienaavat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tero Ahlqvist:

Saasteetonta energiaa. Mitä nopeammin eroon fossiilisista polttoaineista, sen parempi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tero Ahlqvist:

Kivihiilen osalta samaa mieltä. Turve tuo Suomeen työpaikkoja ja on täysin kotimainen polttoaine. Siitä luopuisin viimeisenä uusiutumattomista tai hitaasti uusiutuvista polttoaineista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tero Ahlqvist:

Päällekkäisiä hallintoelimiä ja byrokratiaa karsittava: avit, elyt, ja kaiken maailman poliittiset instituutit. Pois vaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tero Ahlqvist:

Kieliä pitää lukea, mutta olen vapaaehtoisen kielivalinnan puolesta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tero Ahlqvist:

Nyt ollaan jo laajentamassa työssäkäyntialueen rajaa ja samalla halutaan kiristää yksityisautoilun hintaa. Maaseudulla julkiset kulkuyhteydet ovat huonoja ja töihin pääsemisestä voi tulla kynnyskysymys. Toisaalta mieluummin mikä tahansa kunnon työpaikka kuin tempputyöllistämistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tero Ahlqvist:

Nykyäänkin tulkitaan metsänomistajan saavan verolainsäädännön mukaista metsätuloa, joka vaikuttaa hoivapalveluiden hintaan myi ihminen metsää tai ei. Tilannetta pitäisi selkeyttää muunkin omaisuuden osalta tai sitten poistaa tämäkin tulkinta. Voi olla, että ikäpyramidin vääristyessä omaisuuteen joudutaan joka tapauksessa kajoamaan, kun maksajat nuoremmista ikäluokista käyvät vähiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tero Ahlqvist:

Jos ihmiset eivät juo baarissa, he juovat jatkoilla. En usko, että ravintoloiden aukioloajoilla voidaan määrätä, koska ja kuinka paljon ihmiset juovat alkoholia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tero Ahlqvist:

Sote-uudistuksen tarkoitus on poistaa pieniltä kunnilta huoltosuhteen heikkenemisestä johtuva eriarvoistuminen. Mikä on kunnan rooli ja rahaliikenne kolmen vuoden päästä? Kuka tietää? Mihin kuntaliitoksia silloin enää tarvitaan? Päätöksenteko ei saa karata liian kauas.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tero Ahlqvist:

Ammattiliittojen valtaa pitäisi vähentää. Nykyään sopimuksia kierretään pakottamalla ihmiset yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi, eli siis yrittäjiksi. Näitä voidaan pätkätyöllistää ja nämä eivät ole minkään sopimusten piirissä, sekä työttömäksi jäädessään joutuvat ajamaan yrityksensä alas saadakseen työmarkkinatukea. Toisaalta tällä hetkellä yhteiskunnan tuilla pärjää sen verran hyvin, että minimipalkkataso ei juurikaan voi laskea, koska sitten on jo kannattavampaa jäädä kotiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tero Ahlqvist:

Sote-uudistuksen kautta pienten kuntien ja harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja terveyspalveluihin muodostuvaa eriarvoisuutta pyritään jakamaan koko maan kesken. Jos nuoret muuttavat kasvukeskuksiin ja vanhukset jäävät maalle, on ihan hyvä, jos kasvukeskusten verotuloilla tuetaan maalle jääneitä, jos vaihtoehtona on viedä nämäkin betonilähiöihin. Muuten maaseudun elinkeinotoimintaa tulisi kehittää biotalouden ja lähiruoan ympärille, mikä toisi työpaikkoja myös harvaan asutuille alueille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tero Ahlqvist:

Sote-uudistuksen tulisi perustua julkisiin terveyspalveluihin, joita sitten yksityiset palvelut täydentäisivät. Ruotsin mukaista palvelusetelimallia pitäisi ehkä tutkia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tero Ahlqvist:

Terveyspalvelut voisi rahoittaa suoraan valtion kautta ja tuottaa mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin lähellä asiakkaita. Syrjäseutujen palveluita voisi täydentää liikkuvilla terveyspalveluilla. Sosiaalitoimen täytyy toimia lähellä kuntaa. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa on tärkeää, jotta voidaan varhain puuttua vaikka lastensuojelullisiin asioihin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tero Ahlqvist:

Toisaalta vapaa kilpailu on hyvästä. Mutta niin kauan, kuin joiltain takseilta velvoitetaan vaikkapa yöpäivystysvuoroja, niin tällaiset Uberin tapaiset vain ruuhka-aikoihin liikkuvat "rusinat pullasta" keräävät villit taksijärjestelmät vääristävät kilpailua. Kela taitaa olla suurimpia taksien asiakkaita, joten ehkä valtiolla saa olla sanansa taksien hintatasoon. Tukholman lentokenttätaksit ovat huono esimerkki täysin vapaasta hinnoittelusta, joka houkuttelee myös huijareita.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tero Ahlqvist:

Viime vuonna miljardi nettomaksua. Seitsemän miljardin velkavastuut Kreikalle, Schengen-alueella myös rikollisten ja laittomien liikkujien täysin vapaa kulku rajojen yli... ETA-sopimus olisi riittänyt minulle Euroopan alueen vapaakaupan ja työn liikkuvuuden raamiksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tero Ahlqvist:

EU halusi verottaa johdannaiskauppaa, mutta lopullinen transaktioveromalli ei sitten ulottunutkaan tähän kauppaan, jossa iso raha liikkuu. Tuloksena neuvoteltiin vero, joka koskisi tavallisia sijoittajia, ja pelko olisi että sijoittajat siirtyisivät kansallisista pankeista ulkomaille. Taas kerran yksi himmeli joka euroopan mammuttibyrokratian kompromissikoneistosta tuli ulos täysin erilaisena, kuin oli tarkoitus. Pysytään erossa moisesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tero Ahlqvist:

Suomi on pidettävä sotilaallisesti liittoutumattomana. En halua Suomelle velvotteita Baltian puolustukseen, enkä toisaalta usko ison rytinän tullessa tänne pohjoisrintamalle saatavaan tukeen, jos päärintama on Keski-Euroopassa. Suomen asema puolueettomana maana ja rauhanneuvottelijana tulee säilyttää. Nato tekisi Suomesta myös kiinnostavamman "maalin" sekä venäläisille että amerikkalaisvihamielisille terroristeille. Pysytään sivussa isojen riidoista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tero Ahlqvist:

Maamiinat palautettava ja sotakaluston tuhoaminen lopetettava. Meillä täytyy olla uskottava oma armeija. Kertausharjoituksia pitää lisätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tero Ahlqvist:

Jos on työpaikka tiedossa ja erityisosaamista, eikä tulla tänne polkemaan etuisuuksia tai palkkatasoa, niin tervetuloa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tero Ahlqvist:

Minulle avioliitto on miehen ja naisen välinen ydinperheen suojelemiseksi rakennettu instituutio. Samaa sukupuolta olevien ihmisoikeusasiat voidaan laittaa kuntoon kevyemmän rekisteröidyn parisuhteen puolella. Olen myös sitä mieltä, että rekisteröity parisuhde pitää avata myös niille heteropareille, jotka ovat nyt avoliitossa, ja epämääräinen avoliiton käsite poistaa Suomen lainsäädännöstä kokonaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tero Ahlqvist:

Yksittäisiä turvapaikanhakijaperheitä voisimme vastaanottaa ja kyläyhteisöissä heitä tukea ja kotouttaa. Vastaanottokeskukselle ei kiitos.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tero Ahlqvist:

Pipot pois sisällä, kännykät pois tunneilta. Lapset tietävät liian hyvin oikeutensa, mutta eivät ymmärrä, että heillä on myös velvollisuuksia. Tietyistä oikeuksista pitää pystyä tinkimään, koska ne loukkaavat muiden oikeuksia vaikkapa saada hyvää opetusta rauhallisessa luokassa. Pelkkä koulu ei pysty kasvattamaan lapsia, elleivät vanhemmat ole juonessa mukana.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tero Ahlqvist:

Riippuu palveluista. Onhan meillä yksityiskoulujakin, mutta silti koulutoimi on pääasiassa julkisin varoin tuotettu julkinen palvelu. Sen sijaan ikäihmisten palvelut ja hoivakodit ovat enenevässä määrin yksityisiä palveluntuottajia. Tässä pitäisi kuitenkin suosia kotimaisia yrityksiä. Jos yhteiskunnan varoilla tuotetaan palvelu, jonka voitot kannetaan veroparatiiseihin, niin tästä pitäisi tulla loppu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tero Ahlqvist:

Mikä olisi tällainen tilanne, että ei olisi muita vaihtoehtoja? Jos tilanne on tilapäinen, niin hyvien aikojen tullessa veroja voidaan taas laskea, mutta joitain lakkautettuja palveluja (kyläkoulut, terveysasemat, jos kiinteistötkin myyty) on mahdotonta saada takaisin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tero Ahlqvist:

Kyllä tuloeroja saa - ja pitääkin olla. Omalla yrittäjyydellä saa tienata niin paljon kuin haluaa, mutta pörssiyhtiöiden johtajien ja hallituksen jäsenten palkkiot ovat absurdeja. Rajansa kaikella - myös ahneudella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tero Ahlqvist:

Omalla valuutalla ja finanssipolitiikalla nykyinen palvelutaso voitaisiin säilyttää muusta elintasosta tinkien, jos tuontitavaran arvo nousisi rahan arvon laskun myötä. Sosiaalietuuksista liikkuu niin paljon huhuja, että on vaikea ottaa kantaa. En tiedä kuinka kauan yhteiskunta pystyy näillä työttömyysluvuilla asuttamaan ihmisiä 100% asumistuella Helsingin keskustassa. Kulutusveroja ja energia- sekä valmisteveroja tulisi laskea, jotta minimi elinkustannustaso laskisi ja pienemmät tuet riittäisi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tero Ahlqvist:

Talouskasvu on jo siirtynyt ilmastosopimusten ulkopuolella oleviin vapaasti tuprutteleviin maihin. Jos emme laita niille rangaistustulleja, niin on taloudellinen itsemurha leikkiä kaikessa mallioppilasta. Myös ympäristöstä huolehtimiseen tarvitaan rahaa ja rahaan talouskasvua. Tämä on nuorallatanssimista. Jos yritämme "vihertää" liikaa, raha loppuu, kun kaikesta tulee liian kallista. Jos taas panostamme talouskasvuun, meillä on varaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia vihreitä ratkaisuja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tero Ahlqvist:

Ympäristövaikutukset tulee arvioida huolella. Joskus pitää myös ymmärtää luovuttaa. Mieleeni nousee tässä eräskin tekopohjavesihanke täällä Pälkäneellä, joka olisi pitänyt haudata aikoja sitten.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset