KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Seppo Parkkila, Kokoomus, 112

Oma esittely

Olen 48-vuotias lääkäri ja professori Vesilahdesta. Työskentelen Tampereen yliopistossa, jonne minut valittiin lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professoriksi vuonna 2002. Vuodesta 2008 lähtien olen toiminut anatomian professorina. Olen lähtöisin Vihannista Pohjois-Pohjanmaalta. Opiskelin Oulussa lääkäriksi ja sen jälkeen työskentelin erilaisissa lääkärin tehtävissä terveyskeskuksissa sekä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. 1990-luvulla työskentelin kaksi vuotta myös USA:ssa. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kolme lasta. Sotilasarvoltani olen lääkintäluutnantti. Harrastuksiani ovat mm. luonnossa liikkuminen, rakentaminen, metsänhoito ja seurakunnalliset tehtävät. Tällä hetkellä olen Vesilahden seurakunnassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Perusarvojani ovat perinteiset kokoomuslaiset arvot: koti, uskonto ja isänmaa. Politiikka on minulle palvelutehtävä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Seppo Parkkila:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun. Leikkausten määrä riippuu paljolti siitä kuinka paljon Suomeen saadaan tuloja. Jos ulkomaan vienti vetää hyvin, tarvittavien leikkausten määrä olisi pieni tai niitä ei tarvittaisi lainkaan. Jos taas vienti ei vedä, leikkauksia tarvitaan paljon. Siksi työ ja vienti ovat avainasemassa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Seppo Parkkila:

Suomen tulee tähdätä energiaomavaraisuuteen. On parempi tuottaa energia puhtaasti Suomessa kuin ostaa kivihiiltä ulkomailta. Myöskään ydinvoimalla tuotetun energian ostaminen Venäjältä ei ole hyvä vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Seppo Parkkila:

Kivihiilen ja turpeen käytöstä olisi hyvä luopua. Maakaasu on varsin hyvä vaihtoehto yhtenä energialähteenä ja siihen on jo valmiina merkittävät investoinnit.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Seppo Parkkila:

Ruotsi on tärkeä toinen kotimainen kieli. Sen roolia on jo vähennetty kun se on poistettu pakollisten aineiden joukosta ylioppilastutkinnossa. Erityisesti Itä-Suomessa ruotsi ja venäjä voisivat olla vaihtoehtoiset kielet. Halukkaat voisivat valita molemmat kielet opintoihinsa tai vähintään toisen näistä kahdesta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Seppo Parkkila:

Hoivapalvelujen hyvä perustaso on oltava kaikille saatavilla. Jos ihmisellä on varallisuutta, hän voi vapaasti käyttää sitä erilaisten lisäpalvelujen hankkimiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Seppo Parkkila:

Pakko on tässä suhteessa huono peruste. Sopivien kuntaliitosten tulee olla kannustavia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Seppo Parkkila:

On tärkeää, että palkalla tulee toimeen ja työtulon pitäisi olla parempi kuin sosiaalituet. Tämä kannustaa työn vastaanottamiseen. Toisaalta palkkojen tulee olla sellaisia, että yritysten kannattaa palkata ihmisiä töihin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Seppo Parkkila:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Valtion tuen osalta on käytettävä malttia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Seppo Parkkila:

Yksityisillä terveyspalveluilla pitää olla jatkossa tärkeä rooli terveydenhuoltopalvelujen tuottajana. Julkisilla palveluilla on kuitenkin erityisrooli, minkä vuoksi niitä ei voi koskaan täysin verrata yksityisiin palveluihin. Julkinen terveydenhuolto hoitaa vaikeimmat tapaukset. Julkinen terveydenhuolto myös kouluttaa lääkärit ja vastaa suurelta osin myös hoitajien kouluttamisesta. Julkinen terveydenhuolto vastaa myös suurimmaksi osaksi erikoislääkäritason päivystyksestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Seppo Parkkila:

Jatkossa kuntayhtymät ovat todennäköisesti tuottamisvastuussa. Palveluja voidaan toivottavasti hankkia myös yksityisiltä yrityksiltä. Kuntien valta todennäköisesti vähenee joka tapauksessa. Tärkeintä olisi, että palvelut ovat hyviä ja kustannustehokkaasti tuotettuja. Vallankäyttö on tässä toissijainen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Seppo Parkkila:

Nykyinen käytäntö on varsin toimiva turvallisuuden ja palvelun laadun näkökulmasta. Aito kilpailu voisi alentaa hintoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Seppo Parkkila:

Valmistautuminen tähän on varmasti tarpeen. Natoon liittymisessä on kuitenkin syytä kunnioittaa kansan enemmistön tahtoa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Seppo Parkkila:

Puolustusvoimien hyvästä toimintakyvystä on huolehdittava. Nykyisellä rahoituksella ei pystytä ylläpitämään uskottavaa puolustusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Seppo Parkkila:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Myös perhepolitiikan keinoin voidaan nostaa työvoiman tarjontaa Suomessa, mutta vaikutukset näkyvät vasta vuosikymmenien kuluttua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Seppo Parkkila:

Opettajilla täytyy olla enemmän keinoja puuttua ongelmiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Seppo Parkkila:

Riippuu alasta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa monet palvelut on mahdollista ulkoistaa. Ulkoistaminen ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Tavoite pitää olla palvelujen hyvä laatu ja kustannustehokkuus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Seppo Parkkila:

Veroja ei ole enää mahdollista korottaa. Julkisten palvelujen ja sosiaalietuuksien leikkaaminen on vaihtoehto silloin, jos kansantuloa ei saada lisää. Jos kansantuloa saadaan lisättyä, leikkauksia tarvitaan hyvin vähän tai ei ollenkaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Seppo Parkkila:

Kohtuullisuus on hyve, joka olisi myös huomioitava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Seppo Parkkila:

Jos kansantalous olisi hyvällä pohjalla, nykyisen kaltaiset palvelut ja etuudet olisivat mahdollisia. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin huono ja siksi leikkaukset ovat olleet välttämättömiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Seppo Parkkila:

Ympäristöasiat pitää huomioida tarkasti. Ei olla kestävällä pohjalla, jos talouskasvua ja työpaikkoja luodaan ympäristön kustannuksella. Kiina on tästä varoittava esimerkki.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Seppo Parkkila:

On myös päätöksentekoa, johon ei liity tarvetta arvioida ympäristövaikutuksia. Tällöin tämä kysymys ei ole relevantti. Joskus joudutaan myös tilanteisiin, jolloin väistämättä syntyy ympäristöhaittoja. Niiden minimoiminen on kuitenkin erittäin tärkeää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset