KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kirsi Parhankangas, Kokoomus, 111

Oma esittely

Monipuolinen yrittäjyyden, kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntija. Ihmisläheinen, arjen haasteita ymmärtävä perheenäiti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kirsi Parhankangas:

Näin tulee joka tapauksessa käymään. Hyvinvointivaltio on tullut määränpäähänsä ja suunta on käännettävä. Ihmisen omaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään pitää lisätä. Osa etuuksista on sellaisia, että vain pieni osa väestöstä niitä oikeasti tarvitsee ja heille ne kuuluukin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kirsi Parhankangas:

Palkkaverotuksessa huomioidaan jo riittävästi tulotaso. Palkkaverotuksen kiristäminen entisestään ei olisi tasa-arvoista. Hyvin ansaitsevat kantavat kortensa kekoon käyttämällä erittäin paljon yksityisiä palveluja esim terveyspalveluissa ja kustantavat paljon sellaisia palveluja joita muuta hakevat julkiselta puolelta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kirsi Parhankangas:

Mielestäni tämä määrä riittää. Pitää satsata enemmän muiden energiamuotojen kehittämiseen. Lisäksi rakenteilla oleva ydinvoimala tulee kohtuuttoman kalliiksi, samalla rahalla oltaisiin kehitetty muita energiamuotoja huomattavasti..

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kirsi Parhankangas:

Aikataulu on ehdottomasti liian tiukka jotta tavoite toteutuisi. Kivihiilen, turpeen ja maakaasun ympäristövaikutuksia pitäisi myös tutkia tarkemmin, siitä löytyy hyvin ristiriitaistakin tietoa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kirsi Parhankangas:

Julkisella sektorilla on monissa palveluissa monopoliasema eikä palveluiden hinta silloin ole oikea. Julkisten ja yksityisten palveluiden hyvällä yhteistyöllä saadaan kustannustehokkaampia ratkaisuja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kirsi Parhankangas:

Niin kauan kuin Suomi on kaksikielinen maa, tulee ruotsinkielen opetusta tarjota koko maassa. Suomi on kuitenkin kansainvälistynyt ja muuta kielitarjontaa tulisi lisätä. Englannin, ranskan ja saksan kielillä pärjää globaalissa maailmassa huomattavasti paremmin kuin ruotsin kielellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kirsi Parhankangas:

Kaikki tarjottu työ pitäisi ottaa vastaan, toki koulutus pitää tässä huomioida jo työtä tarjottaessa. Kaikki työ pitää olla arvokasta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kirsi Parhankangas:

Varallisuus kerätään itseään varten. Toki julkisen puolen palvelut kuuluvat kaikille varallisuudesta riippumatta mutta mikäli vapaata varallisuutta on, esim rahaa pankkitilillä tai omistusasunto eikä ole perillisiä, varallisuus tulisi käyttää omaan hyvinvointiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kirsi Parhankangas:

Sääntelyllä ja kieltämällä ei alkoholismia saada poistettua. Ravintoloiden pitäisi Suomessakin kehittyä enemmän keski-eurooppalaiseen suuntaan, missä ne on yhteisiä olohuoneita eli kohtaamispaikkoja. Silloin tarkoituksena ei ole päihtyminen vaikka alkoholia nautitaankin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kirsi Parhankangas:

Kuntien määrä tulee vähenemään mutta pakkokeino ei ole järkevä. Pakottamalla saadaan vain vastarinta aikaiseksi eikä järkevää yhdessätekemisen meininkiä synny.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kirsi Parhankangas:

Tietyissä poikkeustapauksissa ja tilapäisesti. Ratkaisevinta on kuitenkin sopia työehtosopimuksen sellaisiksi, että suomalainen työvoima on kilpailukykyinen. Paikalliset sopimukset ehdoista tulee myös sallia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kirsi Parhankangas:

Suomi tulee pitää asuttuna ja myös maaseudulla asuminen on mahdollistettava. Valtio tukee jo nyt asumista ja eniten valtio tukee kaupunkiseutuja. Kaupunkiseuduilla esim julkista liikennettä tuetaan runsaasti ja maalla asumista verotetaan esim polttoaineverotuksella kohtuuttomasti. Maaseudulla asuvan on omistettava auto jotta pääsee liikkumaan kun julkista liikennettä ei ole riittävästi tai se on hankalasti saavutettavissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kirsi Parhankangas:

Tämä lisäisi aitoa kilpailua ja vertailemalla kustannuksia ja palveluiden laatua, saisimme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kaikki hyötyisivät tästä, eniten kuntalaiset.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kirsi Parhankangas:

Kunnat tulee säilyttää sote-palveluiden tuttajina jatkossakin. Se, missä määrin, on sitten eri asia. Nyt esillä oleva malli vie vallan liian kauas käyttäjästä ja kunnille jää vain maksajan rooli vailla vaikuttamismahdollisuutta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kirsi Parhankangas:

Aito kilpailu olisi kuluttajan kannalta paras. Ei muutakaan yritystoimintaa säädellä noin paljon valtion toimesta. Kysyntä kyllä määrittelisi myös taksiyrittäjien määrän.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kirsi Parhankangas:

Vapaampi liikkuminen ja yhtenäiset lait ovat pääsääntöisesti hyvä asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kirsi Parhankangas:

Verotuksen määrä on jo liian suuri. Suomen yrityskanta ei kestä enää lisää veroja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kirsi Parhankangas:

Suomi on jo mukana Nato-maiden harjoituksissa, miksi siis emme kuuluisi Natoon. Lisäksi Venäjän viime aikainen käyttäytyminen on vahvistanut Nato-kantaani.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kirsi Parhankangas:

Puolustusvoimilla on kattava leikkausohjelma josta vasta osa on toteutettu. Määrärahoja ei pidä kuitenkaan leikata liikaa jotta puolutusvoimiemme uskottavuus säilyy.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kirsi Parhankangas:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa eikä sitä pitäisi rajoittaa. Tarveharkintaa voidaan käyttää siinä, ettei työlupia myönnetä paljon niille aloille joissa on runsaasti työttömyyttä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kirsi Parhankangas:

Jokaisella lapsella pitää olla oikeus isään ja äitiin. Samaa sukupuolta olevien vanhempien on kuitenkin nyt jo mahdollista adoptoida yhteinen lapsi, tosin kahdessa eri prosessissa mutta kuitenkin. Oikeutta ei siis voi enää kieltää joten miksi sitten ei sitä sallittaisi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kirsi Parhankangas:

Ei ole mitään syytä kieltäytyä tästä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kirsi Parhankangas:

Kouluissa pitää olla säännöt ja niitä pitää myös vaatia noudatettavan. Kasvatustyö on kuitenkin tehtävä kotona, jotta koulussakin lapset noudattavat sääntöjä. Koulun tehtävä on tukea vanhempia kasvatustyössä mutta ei hoitaa sitä kokonaan. opettajien kurinpidollisia menetelmiä ei pidä rajoittaa liikaa. Tiukka kuri ei ole tae koulun paremmuudesta, se määritellään kokonaisuutena.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kirsi Parhankangas:

Nämä perusarvot pitäisi olla jokaisella mielessä!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kirsi Parhankangas:

Julkisten ja yksityisten palveluiden hyvällä yhteistyöllä saadaan kustannustehokkaampia ratkaisuja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kirsi Parhankangas:

Verotuksessa on nyt tullut katto ja on vihdoinkin tehtävä pidemmälle kantavia ratkaisuja. Leikkaaminen ei ole ainoa vaihtoehto, palveluita voidaan myös kehittää kustannustehokkaammiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kirsi Parhankangas:

Suuret tuloerot on hyväksyttävä siitä syystä, että se on vaan todellisuutta. Palkkauksen pitää vastata työn vaativuutta ja myös koulutusta. Tehdystä työstä pitää maksaa sen mukaisesti, joten ahkeruus pitää palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kirsi Parhankangas:

Olemme rakentaneet aivan liian kattavat hyvinvointipalvelut joita nyt yritetään ja on pakkokin purkaa. Jokaisen pitää ottaa enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kirsi Parhankangas:

Miten nämä kaksi asiaa voi olla ristiriidassa keskenään. Ympäristöstä on joka tapauksessa pidettävä huolta eikä ympäristön kustannuksella pidä tehdä ratkaisuja vaan ne on tehtävä ympäristön ehdoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kirsi Parhankangas:

Puhdas luonto on Suomen voimavara ja kaikessa päätöksenteossa pitää tehdä ympäristön vaikutusten arviointi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset