KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jouni Markkanen, Kokoomus, 109

Oma esittely

Jouni on työ- ja koulutuspolitiikan asiantuntija, joka pystyy näkemään pidemmän tähtäimen tavoitteet. Hän osaa löytää yhteistyön kautta ratkaisuja, joilla tavoitetta kohti päästään. Osaamisensa hän on kerännyt esimerkiksi toimimalla kaksi vuotta Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana, Tampereella kaupunginvaltuutettuna sekä nykyisin palkansaajien Euroopan keskusjärjestön (ETUC) nuorisopuolen hallituksen jäsenenä. Jounin politiikan tekemisessä suurin tavoite on maksimoida ihmisten onnellisuus kestävällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Päästäksemme tavoitteeseen hyvinvointiyhteiskunta täytyy keksiä uudelleen. Tärkeitä osia ovat sosiaaliturvan kokonaisuudistus, koulutuspoliittisen strategian laatiminen ja työmarkkinoiden toimintatapojen päivittäminen. Lisäksi Suomen ei tarvitse olla EU:n mallioppilas, vaan voimme palata käyttämään maalaisjärkeä sääntelyn suhteen. Ole ihmeessä suoraan yhteydessä Jouniin! Veikkaan, että silloin vakuutut viimeistään hänestä. (Mika, viestintäpäällikkö)

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jouni Markkanen:

Suomen tulee säästää ja se on tosiasia. Suuri osa säästöistä on kuitenkin mahdollista tehdä palveluiden laatua heikentämättä. Esimerkiksi terveydenhuollossa potilaan ohjaaminen tehokkaammin ja nopeammin saamaan tarvitsemaansa hoitoa säästää huomattavasti yhteiskunnan rahoja, vaikka palvelutaso itse asiassa paranee. Muokataan toimintatapoja, otetaan teknologia hyötykäyttöön ja rakennetaan sitä kautta entistä parempi hyvinvointiyhteiskunta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jouni Markkanen:

Jo nykyinen palkkaverotus syö intoa tekemiseltä, joka todellisuudessa sataa yhteiskunnan laariin. Jos nostamme veroja lisää, todellisuudessa vaikutukset muuttuvat saman tien miinusmerkkiseksi. Työn tulee olla kannattavaa kaikissa tuloluokissa! Todellisuudessa palkkaverotusta pitää keventää kaikissa tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jouni Markkanen:

Jo sovituilla projekteilla Suomi saavuttaa energiaomavaraisuuden. Lisäydinvoimaa ei kannata rakentaa nykyiseen teknologiaan pohjautuen. Kun neljännen sukupolven voimalat tulevat mahdollisiksi, on aika harkita tilannetta uudelleen. Tavoitteeksi tulisi kuitenkin ottaa, että Suomi siirtyy vuoteen 2050 mennessä kokonaan pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähköntuotannossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jouni Markkanen:

Suomi on vahvasti riippuvainen kaasusta, koska sitä tarvitaan asuntojen lämmitykseen erityisesti pakkasella. Myös uuden sukupolven LNG-hankkeet perustuvat fossiilisiin polttoaineisiin. Käytännössä ainoa tulevaisuuden tapa selvitä ilman kasvihuonepäästöjä, on pystyä kehittämään uusia muuhun kuin hiileen perustuvia polttonesteitä ja sähkönlataus ja -varastointiteknologioita. Tämä on mahdollista aikaisintaan 2030 -luvulla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jouni Markkanen:

Suomessa on useilla aloilla melko keinotekoinen jako julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kun mahdollistamme Erimerkiksi osassa sosiaali- ja terveyspalveluita terveen kilpailun, julkisen sektorin koko pienenee automaattisesti. Lisäksi toimintamalleja kehittämällä esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntäen, voimme parantaa julkisen sektorin tehokkuutta selvästi ja parantaa samalla palvelutasoa. Rahaa myös pitää pystyä siirtämään sektoreiden välillä. Esimerkiksi koulutuksesta voi enää karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jouni Markkanen:

Aito keskustelu ruotsin opiskelun pakollisuudesta pitää avata seuraavalla hallituskaudella ja osana laajempaa koulutuspoliittista strategiaa, myös kielikysymys täytyy nostaa pöydälle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jouni Markkanen:

Nykyinen sosiaaliturvaverkko siirtää työelämän ulkopuolelle liian helposti. Pakotteet ovat kuitenkin väärä reitti, koska ne vaativat osaltaan paljon kallista valvontaa sekä eivät usein kannusta tekemiseen, joka on mielekästä ihmiselle. Todellisuudessa Suomeen tarvitaan sosiaaliturvauudistus, joka tekee työstä kaikissa tilanteissa kannattavaa. Seuraavaan hallitusohjelmaan tulisi saada kirjaus sosiaaliturvauudistuksen valmistelun aloittamisesta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jouni Markkanen:

Koko hoivapalvelujärjestelmä tulisi rakentaa uudelleen. Nykymallilla käytännässä ulosmitataan koko ihmisen omaisuus, koska omavastuujärjestelmät kohtelevat kansalaisia täysin eriarvoisesti. Perushoivataso pitäisi olla kaikille mahdollinen samoin ehdoin. Sen sijaan myös hoivapalveluihin tulee mahdollistaa toimivat lisäpalvelumarkkinat aivan samoin kuin monilla muilla sektoreilla, ja näiden osalta kukin vanhempi ihminen saa hankkia omilla vakuutuksillaan ja omaisuudellaan haluamaansa hoivaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jouni Markkanen:

Kun vapautamme ravintoloiden aukioloajat, ravintolat voivat toimia aidon kysynnän mukaan. Samalla siirrämme alkoholinkäyttöä valvottuihin olosuhteisiin ja sitä kautta pienennämme heijastevaikutuksia. Samalla esimerkiksi baarien aukioloajat porrastuvat luontaisesti, mikä vähentää esimerkiksi öisiä järjestyshäiriöitä ja lyhentävät kioskijonoja (#suomalainenkeksintö), koska kaikki asiakkaat eivät pölähdä kadulle tasan 3.30.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jouni Markkanen:

Kuntaidentiteettiä on turha lähteä viemään. Osa päätöksenteosta tulee pitää lähellä ihmistä ja kunnat tuntevat asukkaansa parhaiten. Kuitenkin tänä päivänä kaupunkiseudut ovat todellisia toimijoita, joiden sisällä käyty kilpailu syö vain yhteistä leipää. Siksi esimerkiksi kaavoitus ja liikennesuunnittelu tulee siirtää alueelliselle tasolle. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on hyvä siirtää suuremmille alueille. Palvelutuotannon puolella kunnat on syytä pitää mukana toiminnassa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jouni Markkanen:

Suomeen tulisi luoda oppisopimuskoulutus, joka ei perustu työsuhteeseen. Koulutettavalle olisi mahdollista maksaa työehtosopimusta pienempää palkkaa ja palkka nousisi portaittain opintojen edetessä. Työehtosopimukset itsessään tarvitsevat päivittämistä, mutta yhteiset pelisäännöt työlainsäädännön ja työehtosopimusten kautta palvelevat sekä työntekijöitä että työnantajia. Vakaa ja tekemiseen kannustava yhteiskunta toimivat osaltaan pohjana tulevalle talouskasvulle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jouni Markkanen:

Keinotekoinen tekohengittäminen on keinotekoista tekohengittämistä. Alueilla tulee olla mahdollisuudet hyödyntää omia vahvuuksiaan ja keskittämiseen ei ole tarvetta. Valtio voi osaltaan tukea klustereiden kehittymistä esimerkiksi Pirkanmaalle vihreässä teknologiassa ja Ouluun älykkäissä teknologioissa. Tasapaino löytyy alueellistamisen ja keskittämisen väliltä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jouni Markkanen:

Vähintään osa erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvista terveyspalveluista kannattaa pitää julkisella puolella. Turhien raja-aitojen purkamista tarvitaan merkittävästi. Potilastiedon tulee liikkua kaikkien toimijoiden välillä, ihmisten valinnanvapautta tulee kasvattaa ja suurimmassa osassa palveluita palvelun laatu ja hinta ratkaisevat, eikä se, onko palvelutuottaja julkinen vai yksityinen. Samalla pääsemme eroon esimerkiksi terveyskeskusjonoista (#suomalainenkeksintö).

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jouni Markkanen:

Tilanne riippuu siitä, minkälaiseen malliin lopulta päädytään. Jos nykyinen esitys menee läpi, kuntien valta-aseman tulee olla vahva, koska ehdotettu kuntayhtymämalli on hallintorakenteena todettu melko toimimattomaksi. Jos pääsemme rakentamaan tyhjältä pöydältä, kunnilla tulisi olla mielestäni roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa tuottajana, mutta järjestämisvastuu kuuluisi sote-alueelle tai jopa valtiolle. Siten vähennämme hallintoportaita ja lopulta hyötyjiä ovat potilaat ja veronmaksajat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jouni Markkanen:

Yrittäjyyden helpottaminen on avainkysymys. Kilpailun aukeaminen kääntyy lopulta hyväksi koko maan asukkaille. Onnibus aloitti dominoefektin, jota on turha väistellä. Bussiliikenteen sääntely on jo purkautumassa ja taksien kohdalla Uber on aloittanut saman prosessin. Seuraavana vuorossa on henkilöliikenne rautateillä. Hyötyjiä ovat kansalaiset ympäri Suomen, kun hinnat laskevat ja esimerkiksi taksipalveluita saadaan myös syrjäseuduille, kun taksia voi ajaa entistä helpommin myös osa-aikaisesti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jouni Markkanen:

Euroopan Unioni on yksi onnistuneimmista rauhan projekteista maailman historiassa. Suomen kuuluminen läntistä demokratiaa, hyviä ihmisoikeuksia ja vapaata liikkuvuutta edistävään yhteisöön on etuoikeus. Näkemysten yhteensovittamisessa ja ongelmien yhteisessä kantamisessa on välillä haasteensa, eikä sitä sovi vähätellä. Silti kokonaisuudessa Euroopan Unioni on vienyt suomalaisten elämää aimo harppauksin onnellisempaan suuntaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jouni Markkanen:

Irroittautuminen rahoitusmarkkinaverosta oli perusteltua, koska kaikki maat eivät lähteneet veroon mukaan. Rahoitusmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tärkeämpää on, että kansainväliseen varjopankkiverkostoon, veroparatiisien toimintaan ja harmaaseen sekä spekulatiiviseen talouteen pystytään puuttumaan maailmanlaajuisella yhteistyöllä kokonaisuutena.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jouni Markkanen:

Suomi kuuluu läntiseen arvoyhteisöön, ja Nato on läntistä puolustusjärjestelmää. Koska länsi-Euroopan lisäksi kaikki Baltian ja suuri osa Itä-Euroopan maista on kaukokatseisesti jo 10 vuotta sitten liittynyt Venäjästä saamiensa huonojen kokemusten vuoksi Natoon, Suomen ei ole enää syytä jäädä yksin. Kyberhyökkäykset, terrorismi ja hybridisota ovat myös tämän päivän uhkakuvia, joiden estämiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, johon Nato tarjoaa toimivimmat puitteet.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jouni Markkanen:

Puolustusvoimien rahoitus on palautettava takaisin tasolle, joka sovittiin eduskuntakaudella 2007-2011. Puolustusvoimien kalusto- ja materiaalihankinnoista on karsittu, reserviä pienennetty ja kertausharjoitukset jäädytetty minimiin. Hornet-hankinnat ja ase- ja viestintäjärjestelmien modernisointi vaativat rahaa. Nämä hankinnat on mahdollista toteuttaa satoja miljoonia euroja nykytilannetta edullisemmin Naton jäsenenä, koska jäsenmaat saavat kalustohankintoihin alennusta muista Nato-maista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jouni Markkanen:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lisää ja tarveharkintaan ei tarvita alakohtaisille perusteilla. Työlupien myöntämisessä pitää edelleen kuitenkin ottaa huomioon ihmiskaupan, työvoiman kiskonnan, kansainvälisen rikollisuuden ja teollisuusvakoilun riskit. Lisäksi työlupien myöntämisessä tulee pitää kiinni siitä, että maahan tulevilla on todellinen tarkoitus tulla töihin ja kyky elättää itsensä, eikä motiivina ole kiertää maahantulosäännöksiä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jouni Markkanen:

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Suomalainen kulttuuri on kehittymässä pääosin hyvään suuntaan suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen. Kehityksen eteen tulee tehdä työtä yhdessä puoluerajoista välittämättä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jouni Markkanen:

Jos hanke on toteutuskelpoinen, ehdottomasti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jouni Markkanen:

Koulun ja kodin työnjako hakee paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvatusvastuu on ensisijaisesti perheillä, mutta koululla tulee olla koululaisen kasvua tukeva rooli. Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimintamahdollisuuksien lisääminen todennäköisesti pelastaisi monen lapsen tulevaisuuden.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jouni Markkanen:

Kysymyksessä mainitut arvot ovat toimineet yhteiskunnan perustana. Ne eivät kuitenkaan tunnista täysin esimerikiksi globaalia yhteiskuntaa, meidän kuulumistamme yhteiseen eurooppalaiseen yhteisöön eivätkä myöskään muutoksia siinä, mitä koti ja perhe tänä päivän tarkoittavat. Arvot ovat edelleen oikeansuuntaisia, mutta tarvitsevat tuekseen esimerkiksi suvaitsevaisuuden ja onnellisuuden, joka muuten voisi toimia uutena hyvinvoinnin mittarina.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jouni Markkanen:

Julkinen ja yksityinen sektori tulee saada samalle viivalle niissä tilanteissa, kun se on mahdollista. Julkisella puolella ei ole voitontuottotavoitetta, joten tasan samalla tavalla toimiessaan se on halvin tapa tuottaa palveluita. Kuitenkin se vaatii sparraajaksi yksityisiä palvelutuottajia. Voittajan valitsijana toimivat tulevaisuudessa toivottavasti mahdollisimman usein kansalaiset suoraan palveluita käyttämällä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jouni Markkanen:

Päätöksiä täytyy tehdä, jotta parempi tulevaisuus mahdollistetaan. Tällä hetkellä taloutemme ei kestä juurikaan veronkorotuksia. Toki tilannekohtainen arvio pitää pystyä tekemään kaikissa tilanteissa, mistä syystä vastasin "osittain eri mieltä", enkä "täysin eri mieltä”.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jouni Markkanen:

Verotuksen uudistamisen tulee aina perustua siihen, että suurempituloinen maksaa enemmän. Esimerkiksi negatiivisen tuloveron malli johtaa kohti selkeämpiä verotusprosentteja, mikä luo lisää oikeudenmukaisuutta. Suurempituloinen maksaa yhteiskunnassa aina enemmän, ja näin saadaan tulonsiirrot toteutettua myös matalatuloisille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jouni Markkanen:

Palveluiden ja sosiaalietuuksien toimintamalleja ja rakenteita tulee muuttaa. Esimerkiksi sosiaaliturva kaipaa kipeästi uudistusta. Sekava kokonaisuus, jossa työn vastaanottamisesta pahimmassa tapauksessa rankaistaan on kestämätön. Myös teknologian kehittyminen mahdollistaa uuden ja usein entistä paremman tavan tuottaa palveluita ihmisille. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että vanhaa pitää pystyä purkamaan ennen kuin voi luoda uutta ja parempaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jouni Markkanen:

Riippuu täysin tilanteesta. Joissakin tilanteissa esimerkiksi kaavoituspäätöstä on jouduttu muuttamaan radikaalisti osittain vanhentuneen ympäristölainsäädännön takia, kun uhanalaisuudesta nostettu elänlaji on edelleen tiukimmin suojeltujen listalla. Toisaalta ympäristökysymyksiä ei sovi sivuuttaa ja Suomessa sekä etenkin kansainvälisellä kentällä Suomen tulee panostaa kestävään tulevaisuuteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jouni Markkanen:

Suomen tulee olla kestävän kehityksen kärkimaita ja tarvittaessa tehdä rohkeita päätöksiä ympäristöasioissa. Kaikissa päätöksissä pitää huomioida ympäristövaikutukset ja tilannekohtaisesti täytyy arvioida, toimivatko mahdolliset ympäristövaikutukset esteenä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset