KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olli-Pekka Tuomi, Keskusta, 38

Oma esittely

Ammatti: pienyrittäjä ja työnantaja(10htv) Nyk. luottamustoimi: kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuutettu Perhe: vaimo ja kaksi täysi-ikäistä poikaa, koira Harrastukset: liikunta ja ulkoilu koiran kanssa, laulu(klassinen, tango, tanssimusiikki) https://www.youtube.com/results?search_query=Olli-Pekka+Tuomi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Kuka pystyy katsomaan lastaan silmiin ja sanomaan: minä elän nyt, sinä maksat laskun myöhemmin?? Joitakin leikkauksia on pakko tehdä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Kaiken kaikkiaan, veron korotusten tie on mielestäni kuljettu loppuun. Nyt pitäisi kulkea se vaikeampi tie, miten saada veropohjaa laajennettua, eli uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja, etenkin vientialalle mutta kaikkialle muuallekin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Kivihiiltä emme tarvitse. Turpeen ja muiden puuperäisten kotimaisten energiamuotojen käyttöä tulee lisätä. Myös kotimaisen biokaasun hyödyntämistä tulee tehostaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Erilainen julkinen hallinto ja turha byrokratia tulee asettaa kriittisen tarkastelun alaiseksi. Yksityinen sektori on mahdottoman tehtävän edessä, massatyöttömyydestä ja suurten ikäluokkien eläköitymisestä aiheutuvien kustannusten lisäksi sen pitäisi kyetä rahoittamaan myös liian isoksi paisuneen julkisen sektorin pyörittämisestä aiheutuneet kustannukset. Ja tähän se ei enää pysty, siksi valtio velkaantuu hurjaa vauhtia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ruotsin pakollisuudesta luopumista voitaisiin harkita jos sillä saataisiin lisää resursseja venäjän kielen opiskeluun. Venäjän taito on hyödyllinen kaupallisessa ja liiketaloudellisessa toiminnassa, etenkin itäisessä Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Meillä on joitakin aloja joiden työt kelpaavat huonosti suomalaisille. Näihin hakeutuu usein ulkomaalaisia, tämä ei voi olla järkevää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Vaikea kysymys, ihmisten omaa vastuuta hoivapalveluiden kustantamiseen voitaisiin harkita. Nykyiset, alati kasvavat hoivamenot alkavat olla liian suuria verovaroin kustannettavaksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Jos anniskeluravintoloiden toimintaedellytyksiä haluttaisiin oikeasti parantaa tulisi niissä tarjoiltavan alkoholin verolle tehdä jotain. Nyt tilanne on se että ihmiset nauttivat enemmän halpaa Viron alkoholia kotonaan ja ravintoloiden myynti pienenee. Englannissa pubit menevät kiinni klo 22-24 mutta silti niiden toiminta on kannattavaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Jos kunnalla ei oikeasti ole itsenäisenä toimimisen edellytyksiä taikka se tahallaan laiminlyö vastuullista taloudenpitoaan, tulee se voida veronmaksajien oikeuksia puolustaen pakkoliittää toiseen kuntaan. Mitään suoranaista periaatteellista syytä vähentämiseen en silti näe jos asiat hoidetaan kunnissa hyvin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ei tätä kautta. Palkka-ale muun säästämisen ohella nykytilanteessa haittaisi merkittävästi talouskasvun käynnistymistä. Nythän kasvua ei ole ja olemme pian vaarassa ajautua deflaatioon. Ansiotulojen verotuksen keventämistä voitaisiin harkita pienissä tuloluokissa, jos sillä saataisiin lisää houkuttavuutta ottaa vastaan matalapalkka-alojen työtä, sosiaalituilla elämisen sijaan. Palkkojen leikkaamisen sijaan työn tettämisestä aiheutuvia palkan lisäkustannuksia tulisi leikata huomattavasti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Kohtuudella. Syrjäisten tunturien ja kaukaisten korpimaiden väkisin asuttuna pysymistä en tule kannattamaan. Yhteiskunta ei pysty mitenkään tarjoamaan tasapuolisia ja yhdenvertaisia palveluja maamme joka kolkkaan. Tämä vaan on fakta. Mutta koska kaikkia ihmisiä ei voida pakkosiirtää kaupunkeihin tulee heidän elämisen edellytyksistään maaseudulla huolehtia valtion toimesta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ihmisten valinnan vapautta voitaisiin parantaa samalla kuitenkin huolehtien siitä etteivät julkiset palvelut katoa. Verovaroilla voidaan ostaa aivan hyvin myös yksityisesti tuotettuja terveyspalveluja. Tärkentähän on että jokainen kansalainen saa riittävät terveyspalvelut varallisuudesta riippumatta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Jos kunnalla on riittävät taloudelliset resurssit voi se mielestäni aivan hyvin tuottaa itse palvelunsa. Pelkään että sote uudistuksessa päätäntävalta keskitetään suuriin kaupunkeihin jolloin pienten syrjäseutujen vaikutusmahdollisuudet pienenevät. Pienten paikkakuntien lähipalvelut saattavat olla vaarassa jos sotealueilla aletaan hakemaan säästöjä. Pelkään myös että kaavailluissa miljoonapiireissä byrokratia kasvaa ja palvelut heikkenevät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Olli-Pekka Tuomi:

En tunne alaa. Kaiken kaikkiaan, jos tällä haettaisiin taksikyytien hinnoitteluun alennuksia pitäisi huomio kiinnittää pienyrittäjän verotukseen ja kustannusrakenteisiin. Jos taksiluvat vapautettaisiin pitäisi varmaan yrittäjän verotus miettiä kokonaan uudelleen ettei taksimiehistä tulisi yrittäjien joukossa mitään "paarialuokkaa".

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Olli-Pekka Tuomi:

En ole vakuuttunut. Suomi maksaa kaiken kaikkiaan EU:lle miljardin enemmän kuin saa sieltä takaisin. Erilaisten köyhien ja korruptoituneiden maiden tukipaketit ja Suomen vastuut niissä ovat vetäneet veronmaksajien hermot kireälle. Myös osallistuminen Venäjä pakotteisiin näyttää iskevän Suomeen pahiten. Avoimet rajat vuotavat rikollisuutta maahamme.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Nykyinen Nato myönteisyys kumpuaa Venäjä pelosta ja venäläisten sotilaallisista toimista Ukrainassa. Euroopan turvallisuuden kannalta pitäisin vielä nyt parempana että Yhdysvallat ja Venäjä saataisiin neuvottelupöytään Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on tottunut pitämään itseään suurvaltana, sille me emme voi mitään. Naton ja EU:n jatkuva laajentuminen itään Venäjän rajoille on hermostuttanut itänaapurimme. Sotilallinen liittoutuminen ei välttämättä turvaa rauhaa rajoillamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Kalusto on vanhaa, tekniikka uusiutuu ja siihen on pakko vastata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Niin kauan kuin Euroopassa on kymmeniä miljoonia työttömiä tulee tarveharkintaa noudattaa. Muutenkaan en kannata "avoimien ovien politiikkaa".

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Olli-Pekka Tuomi:

En tunne asiaa kovin hyvin. Minusta kirkonkin kantaa tulee kunnioittaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Opettajilta on viety kurinpito oikeudet ja työkalut erilaisissa häiriötilanteissa, ja se valitettavasti toisinaan näkyy. Tämä on väärin opettajia ja hyvin käyttäytyviä oppilaita kohtaan. Itse olen käynyt kouluni 70-80 luvuilla, silloin tottelematon joutui rehtorin kurinpitotoimien kohteeksi ja se oli hyvä asia. Koulun tehtävä on osaltaan valmentaa lapsia sopeutumaan yhteiskuntaan jossa kaikkien ihmisten tulee noudattaa "yhteisiä pelisääntöjä".

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olli-Pekka Tuomi:

En oikein osaa sanoa mitä nämä sloganit varsinaisesti pitävät sisällään. Kuitenkin, rakastava, rajoittava ja kannustava koti antaa nuorelle ihmiselle parhaat lähtökohdat millä elämässään menestyä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ei periaatteellisista syistä. Silloin kun se on taloudellisesti järkevää näin voidaan toimia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Sanoin jo aiemmin että veronkorotuksia en ala kannattamaan jos siihen ei ole välttämätöntä pakkoa. Kuitenkin, julkisissa palveluissa on monia lain velvoittamia mitoituksia jotka tulee täyttyä. Niistä ei siten voi leikata jolloin pitäisi sitten korottaa veroja. Sosiaalietuuksiakin voidaan tarkastella kriittisesti, esim subjektinen päivähoito-oikeus voisi olla sellainen kohde.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Mitä tarkoitetaan suurilla tuloeroilla? Tuloerot on yksi välttämättömistä kannustimista jolla ihmiset saadaan opiskelemaan ahkerasti, tekemään palkkatyötä ja hoitamaan työnsä hyvin, sekä ottamaan riskejä ja perustamaan yritystoimintaa Suomeen. Muitakin kannustimia tietysti on.Kommunistinen järjestelmä ei toimi eikä kannusta, usein johtaa myös ympäristön saastumiseen kun kaikki on yhteistä eikä silti kenenkään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Jollei yksityissektoria saada nopeasti elpymään, kasvamaan ja kehittymään ei verovaroja nykyisiin julkisiin palveluihin kyetä enää keräämään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ihminen elää puhtaasta luonnosta, se kun menetetään ei elämisen ja työnteon edellytyksiä enää ole. Ympäristöasioissa on kyllä menty jossain määrin överiksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olli-Pekka Tuomi:

Ympäristölle haitallisista hankkeista tulee luopua. Ihmisen tulee löytää harmonia kaikessa toiminnassaan suhteessa ympäristön hyvinvointiin ja luontoon. Nämä asiat ovat mielestäni yhdistettävissä. Ylihössötykseen ei kuitenkaan pidä langeta, esim. jonkun harvinaisen heinän ei pidä olla esteenä sille että ihmisasutuksen vaatima välttämätön infra saadaan rakennettua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset