KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jouni Ovaska, Keskusta, 35

Oma esittely

Arkipäivät opetan Tampereen yliopiston normaalikoulussa musiikkiluokkaa. Töiden ohella johdan Hämeenkyrön kunnanhallitusta sekä Keskustan puoluevaltuustoa. Minun tärkein tavoitteeni on onnellinen Suomi. Se tarkoittaa, että panostamme lasten ja nuorten koulutukseen sekä huolehdimme peruspalveluista. Vaikeinakin aikoina on muistettava, että jokainen pysyy yhteiskunnan kelkassa mukana. Eriarvoisuutta on vähennettävä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jouni Ovaska:

Nykyiset ydinvoimalat ja -hankkeet ovat riittäviä, mutta mikäli uusiutuvia energianlähteitä ei saada nopeammin käyttöön suurella volyymilla energiantuotannossa tulee ydinvoima säilyttää niiden rinnalla. Suomen energiaomavaraisuus on tärkeä eikä meillä ole varaa joutua täysin tuontisähkön varaan. Uusiutuvat energianlähteet eivät vielä toistaiseksi korvaa uusiutumattomia täysin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jouni Ovaska:

Uusiutuviin energianlähteisiin on panostettava mutta kokonaan esimerksi turpeen käytöstä ei ole tarpeen luopua nopealla aikataululla. Energiaomavaraisuus on säilytettävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jouni Ovaska:

Julkisella sektori ei itsessään ole liian suuri, siellä käytetään liikaa resursseja hallintoon ja byrokratiaan. Resursseja tulisi kohdentaa uudelleen palveluihin ja esimerkiksi organisaatiorakenteita tulisi yksinkertaistaa ja hallintoa keventää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jouni Ovaska:

Nykyiselläänkin työstä kieltäytymisestä saa jo rangaistuksia, kuten työttömyyskorvauksen leikkauksia tai toimeentulotuen vähentämisen. Esimerkiksi vaaditut monen tunnin työmatkat ja paikkakunnan vaihto työn perässä voivat aiheuttaa toimeentulo-ongelmia. Velvoitteet eivät ole ratkaisu pitkäaikaistyöttömyyteen. Sen sijaan sosiaaliturvajärjestelmää tulisi kehittää niin, että kaikki työnteko on aina kannattavaa kaikissa tilanteissa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jouni Ovaska:

Suomalaisten juomista tulisi ohjata entistä enemmän ravintoloihin ja yhteisöllisiin tilanteisiin. Ravintoloissa asiointi lisää myös verovaroja sekä luo työpaikkoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jouni Ovaska:

Kuntien määrä ei ole mikään itseisarvo missään tilanteessa. Toiset kunnat hoitavat palvelujen järjestämisen hyvin, toiset tarvitsevat siihen apua toisilta kunnilta. Paikallisia toimivia malleja ei pidä pakottaa uusiin raameihin pakolla. Hyvät julkiset palvelut voidaan toteuttaa myös muuten kuin kuntia yhdistämällä, sosiaali-ja terveypalveluissa olennaisinta on niiden saavutettavuus, ei hallinto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jouni Ovaska:

Palkoista tulisi voida sopia ja työsuhde-eduista neuvotella nykyistä enemmän suoraan työpaikoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jouni Ovaska:

Yksityisiä terveyspalveluja tulee olla jatkossakin julkisen, toimivan terveydenhuollon rinnalla ja sitä täydentävänä. Esimerkiksi Kela-korvausta ei yksityisistä terveydenhoitopalveluista tule poistaa. Palvelusetelijärjestelmä, jossa asiakas voi valita hoitopaikkansa itse, toimii suhteellisen hyvin paikkakunnilla, joissa palveluntarjoajia on. Julkisen terveydenhuollon kehittäminen on oltava tärkein yksittäinen asia lähivuosina ja kansalaisten hoidon tulee olla rahoitettu julkisin varoin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jouni Ovaska:

Malli, jossa kunnat tuottavat palveluita, on toimiva. Toiset kunnat hoitavat palvelujen järjestämisen hyvin, toiset tarvitsevat siihen apua. Paikallisia toimivia malleja ei pidä pakottaa uusiin raameihin pakolla. Hyvät julkiset palvelut voidaan toteuttaa myös muuten kuin kuntia yhdistämällä, sosiaali-ja terveypalveluissa olennaisinta on niiden saavutettavuus, ei hallinto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jouni Ovaska:

Monissa muissa maissa taksilupien vapauttaminen ja kilpailun avaaminen on johtanut hintojen nousuun ja pimeisiin markkinoihin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jouni Ovaska:

Suomi tulee kansantaloutensa vuoksi tarvitsemaan lähivuosina entistä enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jouni Ovaska:

Yksityistäminen itsessään ei ole asia, johon pitää pyrkiä - palvelut tulee järjestää mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkasti. Joissain tilanteissa yksityiset yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin ja osaavammin kuin julkinen sektori.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jouni Ovaska:

Suomalainen yhteiskunta perustuu tuloerojen tasaamiseen. Lahjakkuus ja ahkeruus eivät ole tasa-arvoisen yhteiskunnan vastakohta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jouni Ovaska:

Kysymys on ajankohtainen, sosiaalitieteelliset tutkimukset osoittavat sosiaalietuuksien edistävän yhteiskuntarauhaa ja tuovan myös taloudellista turvaa sekä kasvumahdollisuuksia. Niitä myös vaaditaan mutta veronkorotuksiin ei olla valmiita. Nykyisenkaltaisia palveluita on kuitenkin mahdoton ylläpitää ellei Suomeen saada lisää veronmaksajia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jouni Ovaska:

Asia ei ole näin mustavalkoinen. Ympäristö on asetettava etusijalle mutta maalaisjärki on säilytettävä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset