KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Santeri Lampi, Keskusta, 32

Oma esittely

Olen 25-vuotias kansanedustajaehdokas Tampereelta. Pänttään yliopistolla politiikan tutkimusta, ja illat vierähtävät usein luottamustehtävien merkeissä. Muulloin kirjoittelen lehtijuttuja, lenkkeilen Pyynikin rinteillä tai kokkailen levykokoelmaani kuunnellen. Haluan olla tekemässä kokeilevaa, ideoille avointa ja nopeasti reagoivaa yhteiskuntaa. Koulutuksen pitää olla joustavaa, jotta tekijät ja työ kohtaavat. Talousahdingossa voimme puolestaan tukeutua vihreään kultaan. Päättäväinen pyrkiminen biotalouden kärkimaaksi avaa monia mahdollisuuksia. Keskeisimpiä luottamustehtäviäni ovat jäsenyys Keskustanuorten liittohallituksessa ja piirini puheenjohtajuus. Lisäksi olen Pirkanmaan Keskustan varapuheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Santeri Lampi:

Yhteiskuntamme on päästävä eroon jäätyneisyyden tilasta, jossa emme uskalla uudistua. Emme voi jatkaa velaksi elämistä, vaan tarvitsemme talouskasvua. On kuitenkin ymmärrettävä, että palveluiden leikkaaminen voi aiheuttaa pahoinvointia vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämän vuoksi leikkauskohteet on punnittava tarkasti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Santeri Lampi:

Nykyinen verotus ottaa riittävästi huomioon kansalaisen maksukyvyn.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Santeri Lampi:

Meidän tulee pyrkiä hajautettuun ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävään energian tuotantoon. Uusia ydinvoimaloita ei pidä rakentaa, mutta nykyisiä voi kunnostaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Santeri Lampi:

Suomen tulee irrottautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja pyrkiä päättäväisesti uusiutuvien energialähteiden käyttäjäksi. Kotimaiset energialähteet pitää asettaa ulkomaistem edelle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Santeri Lampi:

Julkisen sektorin menojen suhde bruttokansantuotteseen on liian suuri. Valtio ei voi jatkaa velkaantumista loputtomiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Santeri Lampi:

Ruotsin kieli on osa suomalaista yhteiskuntaa, joten sen osaamista tulee vaalia. Suhtaudun kuitenkin myönteisesti ajatukseen alueellisista kielikokeiluista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Santeri Lampi:

Työn vastaanottaminen olisi hyvä tehdä houkuttelevammaksi esimerkiksi purkamalla kannustinloukkuja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Santeri Lampi:

Hoitopalveluita voi jo nyt ostaa. Kaikille pitää taata tasa-arvoinen vanhuuden turva.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Santeri Lampi:

Ravintola on valvotuin ympäristö alkoholin nauttimiselle ja illanvietolle. Lisäksi yrittäjiä turhauttavaa ja liiketoimintaa vaikeuttavaa lainsäädäntöä tulisi karsia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Santeri Lampi:

Kunnissa harjoitettava lähidemokratia on tärkeä arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Päätöksentekoa ei pidä etäännyyttää kansalaisesta. Pakottamalla ei synny hyvää jälkeä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Santeri Lampi:

Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan työehtosopimuksista voitaisi poiketa tapauskohtaisesti paikallisesti sopimalla. Erityisesti nuori työnhakija tekisi usein mielellään töitä hieman pienemmälläkin palkalla kuin olisi toimettomana.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Santeri Lampi:

Jokaisella suomalaisella pitää olla oikeus päättä, missä asuu. Tämän vuoksi kohtuulliset palvelut on turvattava eripuolilla maata. Haja-asutusseuduilla on valtava potentiaali olla Suomen talouskasvun moottori. Siirtyminen biotalouden aikaan vaatii metsien täysipainoista hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta. Maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelussa ei ole mitään mieltä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Santeri Lampi:

Kuntalaisen pitäisi voida itse valita, kuka hoidon tarjoaa. Julkisen hoidon sijaan voidaan valita yksityinen lääkäriasema esimerkiksi kunnan tarjoamaa palveluseteliä hyödyntäen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Santeri Lampi:

Sosiaali- ja terveyskustannukset tulee sälyttää suuremmille harteille. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa kuntien palveluiden laatuun.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Santeri Lampi:

Nykyistä lainsäädäntöä voisi keventää kilpailullisempaan suuntaan. Taksialan kilpailun vapauttamista voisi testata alueellisella kokeilulla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Santeri Lampi:

Suomi kuuluu arvoiltaan läntisten eurooppalaisten maiden joukkoon. Vaikeina aikoina unohtaa helposti kaikki EU-ajan tuomat hyödyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Santeri Lampi:

Rahoitusmarkkinavero heikentäisi rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja saattaisi karkoittaa markkinatoimintoja EU:n ulkopuolisiin maihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Santeri Lampi:

Tämä ei ole ajankohtaista, mutta yhteistyötä on piettävä yllä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Santeri Lampi:

Puolustusvoimilla tulee olla riittävät resurssit kehittää esimerkiksi maan kyberturvallisuutta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Santeri Lampi:

Suomi tarvitsee ulkomaalaista työvoimaa. Esimerkiksi Suomen Elinkeinoelämän Valtuuskunnan laskelmien mukaan työllisyysasteemme jää pysyvästi liian alhaiselle tasolle, ellei ulkomailta saada työikäistä väkeä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Santeri Lampi:

Avioliitto- ja adoptio-oikeuksien tulee olla samat kuin heteropareilla. Ymmärrän kuitenkin, että osalle suomalaisista lainsäädännön uudistus voi kuulostaa vieraalta. Yhteiskunnallista keskustelua asian tiimoilta tulee jatkaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Santeri Lampi:

En usko, että tiukka kuri parantaisi oppimistuloksia. Suomalaisen peruskoulun pitää seurata aikaansa ja lisätä esimerkiksi pelinomaista oppimista. Lisäksi uuden teknologian tulee olla osa oppimista. Suomen pitää säilyttää paikkansa koulutuksen kärkimaana.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Santeri Lampi:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat hyviä arvoja, joille voi pohjata politiikkaa. Nyky-yhyteiskunta perustuu kuitenkin monenlaisille arvoille ja niille kaikille tulisi antaa tilaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Santeri Lampi:

Palvelujen tarjonnassa pitäisi pyrkiä yhä monimuotoisempiin ja joustavampiin keinoihin tuottaa palveluita. Palveluiden keskiössä pitää kuitenkin olla ihmisen tarpeet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Santeri Lampi:

Asiat eivät ole näin mustavalkoisia. Leikkauskohteita harkitessa pitää olla huolellinen, sillä esimerkiksi 90-luvun laman jäljet ovat näkyneet pitkään pahoinvointina. Toisaalta veroasteemme on jo hilattu hyvin korkeaksi. Suomessa pitää pyrkiä talouskasvuun, jotta valtion kassaan kertyisi lisää veroeuroja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Santeri Lampi:

Suuret tuloerot eivät lisää hyvinvointia ja turvallisuutta yhteiskunnassa. On suomalaisen yhteiskunnan valtti, että tuloerot eivät ole revenneet. Tämä on yksi syy siihen, että Suomi on maailman vakaimpien valtioiden joukossa. Ahkeruudesta pitää kuitenkin voida saada palkkio.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Santeri Lampi:

Huoltosuhteen heikkeneminen asettaa ennenkokemattomia haasteita, joihin ei pystytä vastaamaan ilman rakenteellisia uudistuksia. Sote-uudistuksen tavoite on leikata sosiaali -ja terveysmenoja, jotka rasittavat tällä hetkellä liiaksi julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Santeri Lampi:

Suomen tulee ryhtyä päättäväisesti suuntamaan kohti biotalouden aikaa. Tällöin talouskasvu ja kovempi vienti eivät ole ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa. Biotalouden aloille voi syntyä lähivuosikymmeninä jopa 100 000 uutta työpaikkaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Santeri Lampi:

Ympäristövaikutusten arviointia ei saa jättää huomiotta. Suomalaisen luonnon puhtaudesta ei voi tinkiä, mutta yritysten toiminnalle pitää antaa mahdollisuudet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset